Ystadegau am iaith disgyblion, Ionawr 2016 a 2017

Hywel M. Jones made this Freedom of Information request to Welsh Government

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf ddiweddariad i'r ffeiliau Excel a roddwyd yma: http://gov.wales/about/foi/responses/201... i gynnwys data Ionawr 2016 a 2017.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Welsh Government

Pnawn da Hywel.

Mae'r tîm yng nghanol cyfrifo'r data ac mae un cwestiwn sylfaenol wedi codi o gwmpas datgelu ffigurau llai na 5.

Os rydym am ddilyn y fethodoleg a defnyddiwyd tro diwethaf fe fydd nifer fawr o sêr yn y colofnau cyntaf ar gyfer siarad Cymraeg yn rhugl (unai yn y cartref neu beidio). Mae hyn oherwydd y golofn olaf sydd yn rhoi is-gyfanswm y rhai rhugl. Fe fyddai llai o sêr yn y colofnau cyntaf os oes dim diddordeb a chi yn yr is-gyfanswm.

Felly mae dau opsiwn:

1. darparu'r data gan ddefnyddio'r un rheolau datgelu a thro diwethaf
2. dim darparu'r is-gyfanswm rhugl a fyddai’n ein galluogi i ddangos mwy o ddata yn y colofnau cyntaf.

Pa run fydd fwyaf o ddefnydd i chi? Mwy na hapus i drafod dros y ffon.
Diolch,
Steve

Stephen Hughes
Ystadegau Ysgolion/School Statistics
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi/Knowledge and Analytical Services
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
Ffôn/Tel: 03000 255060
Ebost/Email: stephen.hughes@gov.wales
http://www.cymru.gov.uk/ystadegau
http://www.wales.gov.uk/statistics

Hapus i gyfathrebu’n Saesneg neu yn y Gymraeg/Happy to communicate in English or Welsh

Annwyl Steve,

Ar hyn o bryd, byddwn yn hapus hepgor y data ar lefel ysgol unigol. Cymeraf y tablau sy'n dangos y ffigurau ar lefel awdurdod lleol yn unig os gaf.

Diolch ymlaen llaw,

Hywel

Welsh Government

1 Attachment

Annwyl Mr Jones
 
Gwelwch y llythyr cydnabyddiaeth ynghlwm os gwelwch yn dda.
 
 
Tobi Adeshokan
Tîm Busnes y Llywodraeth / Government Business Team
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffôn | Tel: 03000 251517/029 2082 1517
E-bost | Email: [1][email address]
[2]www.cymru.gov.uk | [3]www.wales.gov.uk
 
 
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.cymru.gov.uk/
3. http://www.wales.gov.uk/

Welsh Government

1 Attachment

Annwyl Mr Jones
 
Gwelwch y llythyr cydnabyddiaeth ynghlwm os gwelwch yn dda.
 
 
Tobi Adeshokan
Tîm Busnes y Llywodraeth / Government Business Team
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffôn | Tel: 03000 251517/029 2082 1517
E-bost | Email: [1][email address]
[2]www.cymru.gov.uk | [3]www.wales.gov.uk
 
 
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.cymru.gov.uk/
3. http://www.wales.gov.uk/

Welsh Government

3 Attachments

Annwyl Mr Jones
 
Gwelwch y llythyr ynghlwm os gwelwch yn dda.
Yr eiddoch yn gywir,
 
Jackie McDonald
Tim Busnes y Llywodraeth/ Government Business Team
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Parc Cathays 2/ Cathays Park 2
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
Ffon / Telephone: 0300 0251193
E-bost / E-mail: jackie.mcdonald@gov.wales