Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf ddiweddariad i'r ffeiliau Excel a roddwyd yma: http://gov.wales/about/foi/responses/201... i gynnwys data Ionawr 2016 a 2017.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Welsh Government

Pnawn da Hywel.

Mae'r tîm yng nghanol cyfrifo'r data ac mae un cwestiwn sylfaenol wedi codi o gwmpas datgelu ffigurau llai na 5.

Os rydym am ddilyn y fethodoleg a defnyddiwyd tro diwethaf fe fydd nifer fawr o sêr yn y colofnau cyntaf ar gyfer siarad Cymraeg yn rhugl (unai yn y cartref neu beidio). Mae hyn oherwydd y golofn olaf sydd yn rhoi is-gyfanswm y rhai rhugl. Fe fyddai llai o sêr yn y colofnau cyntaf os oes dim diddordeb a chi yn yr is-gyfanswm.

Felly mae dau opsiwn:

1. darparu'r data gan ddefnyddio'r un rheolau datgelu a thro diwethaf
2. dim darparu'r is-gyfanswm rhugl a fyddai’n ein galluogi i ddangos mwy o ddata yn y colofnau cyntaf.

Pa run fydd fwyaf o ddefnydd i chi? Mwy na hapus i drafod dros y ffon.
Diolch,
Steve

Stephen Hughes
Ystadegau Ysgolion/School Statistics
Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi/Knowledge and Analytical Services
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
Ffôn/Tel: 03000 255060
Ebost/Email: stephen.hughes@gov.wales
http://www.cymru.gov.uk/ystadegau
http://www.wales.gov.uk/statistics

Hapus i gyfathrebu’n Saesneg neu yn y Gymraeg/Happy to communicate in English or Welsh

Annwyl Steve,

Ar hyn o bryd, byddwn yn hapus hepgor y data ar lefel ysgol unigol. Cymeraf y tablau sy'n dangos y ffigurau ar lefel awdurdod lleol yn unig os gaf.

Diolch ymlaen llaw,

Hywel

Welsh Government

1 Attachment

Annwyl Mr Jones
 
Gwelwch y llythyr cydnabyddiaeth ynghlwm os gwelwch yn dda.
 
 
Tobi Adeshokan
Tîm Busnes y Llywodraeth / Government Business Team
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffôn | Tel: 03000 251517/029 2082 1517
E-bost | Email: [1][email address]
[2]www.cymru.gov.uk | [3]www.wales.gov.uk
 
 
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.cymru.gov.uk/
3. http://www.wales.gov.uk/

Welsh Government

1 Attachment

Annwyl Mr Jones
 
Gwelwch y llythyr cydnabyddiaeth ynghlwm os gwelwch yn dda.
 
 
Tobi Adeshokan
Tîm Busnes y Llywodraeth / Government Business Team
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffôn | Tel: 03000 251517/029 2082 1517
E-bost | Email: [1][email address]
[2]www.cymru.gov.uk | [3]www.wales.gov.uk
 
 
 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.cymru.gov.uk/
3. http://www.wales.gov.uk/

Welsh Government

3 Attachments

Annwyl Mr Jones
 
Gwelwch y llythyr ynghlwm os gwelwch yn dda.
Yr eiddoch yn gywir,
 
Jackie McDonald
Tim Busnes y Llywodraeth/ Government Business Team
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Parc Cathays 2/ Cathays Park 2
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NQ
Ffon / Telephone: 0300 0251193
E-bost / E-mail: jackie.mcdonald@gov.wales 
 
 
 

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org