Ystadegau am iaith disgyblion, Ionawr 2014 a 2015

Hywel M. Jones made this Freedom of Information request to Welsh Government

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf i ddiweddariad i'r data a roddwyd mewn ateb i'r cais blaenorol wnes y llynedd (https://www.whatdotheyknow.com/request/y...
http://gov.wales/about/foi/responses/dl2...) os gwelwch yn dda?

Hoffwn gael union yr un data a roddwyd yn yr ateb blaenorol (yn ATSIN 8471 Annex 1.xls) ond ar gyfer cyfrifiad Ionawr 2014 a 2015.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Welsh Government

1 Attachment

Dear Mr Jones
Please see the attached acknowledgement letter in respect of your request for information.

Regards

Deborah Lewis
Tîm Busnes y Llywodraeth /Government Business Team
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru/Welsh Government

show quoted sections

Welsh Government

3 Attachments

 
 
 
Deborah Lewis
Tîm Busnes y Llywodraeth /Government Business Team
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org