Ystadegau am iaith disgyblion, Ionawr 2014 a 2015

Hywel M. Jones made this Freedom of Information request to Welsh Government

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf i ddiweddariad i'r data a roddwyd mewn ateb i'r cais blaenorol wnes y llynedd (https://www.whatdotheyknow.com/request/y...
http://gov.wales/about/foi/responses/dl2...) os gwelwch yn dda?

Hoffwn gael union yr un data a roddwyd yn yr ateb blaenorol (yn ATSIN 8471 Annex 1.xls) ond ar gyfer cyfrifiad Ionawr 2014 a 2015.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Welsh Government

1 Attachment

Dear Mr Jones
Please see the attached acknowledgement letter in respect of your request for information.

Regards

Deborah Lewis
Tîm Busnes y Llywodraeth /Government Business Team
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru/Welsh Government

-----Original Message-----
From: Hywel M. Jones [mailto:[FOI #291668 email]]
Sent: 11 September 2015 16:45
To: Freedom of Information Officer
Subject: Cais Rhyddid Gwybodaeth - Ystadegau am iaith disgyblion, Ionawr 2014 a 2015

Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf i ddiweddariad i'r data a roddwyd mewn ateb i'r cais blaenorol wnes y llynedd (https://www.whatdotheyknow.com/request/y...
http://gov.wales/about/foi/responses/dl2...) os gwelwch yn dda?

Hoffwn gael union yr un data a roddwyd yn yr ateb blaenorol (yn ATSIN 8471 Annex 1.xls) ond ar gyfer cyfrifiad Ionawr 2014 a 2015.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

-------------------------------------------------------------------

Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer yr holl atebion i'r cais hwn:
[FOI #291668 email]

A yw [Welsh Government request email] y cyfeiriad anghywir ar gyfer ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Llywodraeth Cymru? Os felly, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen hon:
https://www.whatdotheyknow.com/cy/change...

Ymwadiad: Caiff y neges hon ac unrhyw ateb a roddwch eu cyhoeddi ar y rhyngrwyd. Ein polisïau preifatrwydd a hawlfraint:
https://www.whatdotheyknow.com/cy/help/o...

Os byddwch fel swyddog Rhyddid Gwybodaeth yn cael y gwasanaeth hwn yn ddefnyddiol, gofynnwch i'ch rheolwr gwe i gysylltu â ni o dudalen Rhyddid Gwybodaeth eich sefydliad.

-------------------------------------------------------------------

On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.

hide quoted sections

Welsh Government

3 Attachments

 
 
 
Deborah Lewis
Tîm Busnes y Llywodraeth /Government Business Team
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.