Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf i ddiweddariad i'r data a roddwyd mewn ateb i'r cais blaenorol wnes y llynedd (https://www.whatdotheyknow.com/request/y...
http://gov.wales/about/foi/responses/dl2...) os gwelwch yn dda?

Hoffwn gael union yr un data a roddwyd yn yr ateb blaenorol (yn ATSIN 8471 Annex 1.xls) ond ar gyfer cyfrifiad Ionawr 2014 a 2015.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Welsh Government

1 Attachment

Dear Mr Jones
Please see the attached acknowledgement letter in respect of your request for information.

Regards

Deborah Lewis
Tîm Busnes y Llywodraeth /Government Business Team
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru/Welsh Government

-----Original Message-----
From: Hywel M. Jones [mailto:[FOI #291668 email]]
Sent: 11 September 2015 16:45
To: Freedom of Information Officer
Subject: Cais Rhyddid Gwybodaeth - Ystadegau am iaith disgyblion, Ionawr 2014 a 2015

Annwyl Llywodraeth Cymru,

A gaf i ddiweddariad i'r data a roddwyd mewn ateb i'r cais blaenorol wnes y llynedd (https://www.whatdotheyknow.com/request/y...
http://gov.wales/about/foi/responses/dl2...) os gwelwch yn dda?

Hoffwn gael union yr un data a roddwyd yn yr ateb blaenorol (yn ATSIN 8471 Annex 1.xls) ond ar gyfer cyfrifiad Ionawr 2014 a 2015.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

-------------------------------------------------------------------

Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer yr holl atebion i'r cais hwn:
[FOI #291668 email]

A yw [Welsh Government request email] y cyfeiriad anghywir ar gyfer ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Llywodraeth Cymru? Os felly, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen hon:
https://www.whatdotheyknow.com/cy/change...

Ymwadiad: Caiff y neges hon ac unrhyw ateb a roddwch eu cyhoeddi ar y rhyngrwyd. Ein polisïau preifatrwydd a hawlfraint:
https://www.whatdotheyknow.com/cy/help/o...

Os byddwch fel swyddog Rhyddid Gwybodaeth yn cael y gwasanaeth hwn yn ddefnyddiol, gofynnwch i'ch rheolwr gwe i gysylltu â ni o dudalen Rhyddid Gwybodaeth eich sefydliad.

-------------------------------------------------------------------

On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am resymau cyfreithiol.

hide quoted sections

Welsh Government

3 Attachments

 
 
 
Deborah Lewis
Tîm Busnes y Llywodraeth /Government Business Team
Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Health and Social Services Group
Llywodraeth Cymru/Welsh Government
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org