Wrexham Council Arts Hub

Carol Thomas made this Freedom of Information request to Arts Council of Wales

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Dear Arts Council of Wales,
Can you please provide a copy of the grant application submitted by WCBC for the Arts Hub in Wrexham town centre and the grant assessment/due diligence assessment undertaken by ACW in awarding the £2.4 million.

Copies of the grant offer letter and the Terms and Conditions

Confirmation when the full £2.4 million has been signed off and the confirmation that ACW has signed off £120k annual management fee to WCBC for the next town years.

Copy of the viability assessememt undertaken by ACW to assess this application.
Yours faithfully,

Carol Thomas

Information, Arts Council of Wales

Diolch am ebostio ein Swyddogion Gwybodaeth.

 

Bydd y swyddfa ar gau o Ddydd Iau 24 o Fawrth nes Dydd Mawrth 29 o Fawrth.

 

Ymdrechwn i ymateb i bob ymholiad o fewn pum diwrnod gwaith, ond fel arfer
bydd yn cymryd llai o amser.  

 

Am wybodaeth am ariannu, ewch i'n gwefan:
[1]www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk  

 

I gysylltu ag aelod o’n staff, gellir dod o hyd yw llinell uniongyrchol
a’u e-bost ar ein cyfeiriadur staff: [2]cyfeiriadur staff  

 

******************  

 

Thank you for emailing our Information Officers.

 

The office will be closed from Thursday 24th March until Tuesday 29th
March.

 

We are committed to respond to queries within five working days, however
if usually takes us less time to respond.  

 

For information on funding, please visit our website:
[3]www.artscouncilofwales.org.uk     

 

To contact a member of our staff, their direct line and email address can
be found on our staff directory: [4]staff directory

 

***************************************************************************************************************
This email and any attachments are intended solely for the person(s) to
whom it is addressed. If you have received it in error, please delete it
from your system, do not use or disclose the information in any way, and
notify me immediately. The content of this message may contain personal
views, which are not the views of The Arts Council of Wales, unless
specifically stated. Senders and recipients of email should be aware that
under the UK Data Protection and Freedom of Information legislation these
contents might have to be disclosed in response to a request.

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person(au) y maent wedi eu
cyfeirio atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy
gamgymeriad, a wnewch chi fy hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i dileu
o'r system. Gofynnir i chi beidio â defnyddio na dadlenni'r wybodaeth mewn
unrhyw ffordd. Barn a safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges
e-bost hon ac nid ydynt o anghenraid yn adlewyrchu barn neu safbwynt
Cyngor Celfyddydau Cymru oni bai y nodwyd hynny'n benodol. Dylai'r rhai
sy'n anfon ac yn derbyn e-bost fod yn ymwybodol hwyrach y bydd yn rhaid
datgelu cynnwys yr e-bost wrth ymateb i gais yn unol â'r Ddeddf Diogelu
Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

http://www.artscouncilofwales.org.uk /
http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
________________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
________________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk/
2. http://www.celfcymru.org.uk/contact-us/c...
3. http://www.artscouncilofwales.org.uk/
4. http://www.artswales.org.uk/contact-us/s...

Angela Thomas, Arts Council of Wales

1 Attachment

Dear Carol Thomas

Please find attached acknowledgement of your recent request for information below. Our full reply will follow in due course.

Kind regards

Angela Thomas
Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Planning, Performance & Compliance Manager
Ffôn/Tel: 029 2044 1302

Cyngor Celfddydau Cymru/Arts Council of Wales
Plas Bute/Bute Place
Caerdydd/Cardiff CF10 5AL

show quoted sections

Angela Thomas, Arts Council of Wales

6 Attachments

Dear Carol Thomas

 

Please find attached the Arts Council of Wales, reply to your recent
request for information

 

Kind regards

 

Angela Thomas

Rheolwr Cynllunio, Perfformiad a Chydymffurfiaeth Planning, Performance &
Compliance Manager

Ffôn/Tel: 029 2044 1302

 

Cyngor Celfddydau Cymru/Arts Council of Wales Plas Bute/Bute Place
Caerdydd/Cardiff CF10 5AL

 

 

From: Carol Thomas [[1]mailto:[FOI #324805 email]]

Sent: 26 March 2016 21:23

To: Information

Subject: Freedom of Information request - Wrexham Council Arts Hub

 

Dear Arts Council of Wales,

Can you please provide a copy of the grant application submitted by WCBC
for the Arts Hub in Wrexham town centre and the grant assessment/due
diligence assessment undertaken by ACW in awarding the £2.4 million.

 

Copies of the grant offer letter and the Terms and Conditions

 

Confirmation when the full £2.4 million has been signed off and the
confirmation that ACW has signed off £120k annual management fee to WCBC
for the next town years.

 

Copy of the viability assessememt undertaken by ACW to assess this
application.

Yours faithfully,

 

Carol Thomas

 

 

 

   
[2]cid:image001.png@01D19727.72196280

 

***************************************************************************************************************
This email and any attachments are intended solely for the person(s) to
whom it is addressed. If you have received it in error, please delete it
from your system, do not use or disclose the information in any way, and
notify me immediately. The content of this message may contain personal
views, which are not the views of The Arts Council of Wales, unless
specifically stated. Senders and recipients of email should be aware that
under the UK Data Protection and Freedom of Information legislation these
contents might have to be disclosed in response to a request.

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person(au) y maent wedi eu
cyfeirio atynt yn unig. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon drwy
gamgymeriad, a wnewch chi fy hysbysu o hyn cyn gynted â phosib a'i dileu
o'r system. Gofynnir i chi beidio â defnyddio na dadlenni'r wybodaeth mewn
unrhyw ffordd. Barn a safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges
e-bost hon ac nid ydynt o anghenraid yn adlewyrchu barn neu safbwynt
Cyngor Celfyddydau Cymru oni bai y nodwyd hynny'n benodol. Dylai'r rhai
sy'n anfon ac yn derbyn e-bost fod yn ymwybodol hwyrach y bydd yn rhaid
datgelu cynnwys yr e-bost wrth ymateb i gais yn unol â'r Ddeddf Diogelu
Data a Deddf Rhyddid Gwybodaeth.

http://www.artscouncilofwales.org.uk /
http://www.cyngorcelfyddydaucymru.org.uk
________________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
________________________________________________________________________

References

Visible links
1. mailto:[FOI #324805 email]

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org