World Cup Travel

The request was successful.

Dear Welsh Government,

Which airport are Welsh Ministers using to travel to the Qatar world cup?

How are Welsh Ministers travelling to the airport?

Yours faithfully,

B Taylor

Welsh Government

1 Attachment

Dear B Taylor

Further to your recent request for information, please find acknowledgement attached, sent on behalf of Huw Llewellyn Davies.

Kind regards
Natalie

Natalie Chant
Grŵp y Prif Swyddog Gweithredu / Chief Operating Officer’s Group
Llywodraeth Cymru / Welsh Government
Ffôn / Tel: 03000 625022
E-bost: Natalie.Chant@gov.cymru / E-mail: Natalie.Chant@gov.wales

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein hysbysiad preifatrwydd<”https://gov.wales/about/welsh-government...> yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government then our Privacy Notice<https://gov.wales/about/welsh-government...> explains how we use your information and the ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

Welsh Government

1 Attachment

Dear B Taylor

 

Further to your recent request for information, please find attached a
final disclosure letter.

 

Yours sincerely,

 

 

Jamie

Jamie Jenkins

Rheolwr Gwybodaeth / Information Manager

Grŵp y Prif Swyddog Gweithredu / Chief Operating Officer’s Group

Swyddfa’r Prif Weinidog / Office of the First Minister

Llywodraeth Cymru / Welsh Government

 

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth
Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich
data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein [1]hysbysiad preifatrwydd
yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu
eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn
anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this
email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the
protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government
then our [2]Privacy Notice explains how we use your information and the
ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence
in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh
and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

References

Visible links
1. file:///tmp/”https:/gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?lang=cy”
2. https://gov.wales/about/welsh-government...