Workforce Development

The request was partially successful.

Dear Gwynedd Council,

For social care, please provide details of your investment in
Workforce Development products and services for the year ending
2011/12 and year to date for 2012/13. Please provide the name of
the
product or service, name of the supplier and the amount you have
spent on the following:

• Trainer-led training
• Training materials / packs
• Online subscriptions
• E-learning services

Also, what is your workforce development budget for social care for
2013/14? How much of this, if any, is grant allocation.

Yours faithfully,

john jones

Griffith Nia Pritchard (GWAS CY),

1 Attachment

Dear Mr Jones
 
Please find attached letter acknowledging receipt of recent Freedom of
Information request. 
 
Kind regards,
Nia Griffith

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer
y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi
eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i
unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr
e-bost yn bersonol i'r awdur.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn
hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely
necessary.

Griffith Nia Pritchard (GWAS CY),

1 Attachment

Please find attached response to FoI request. 

 

Kind regards,

Nia Griffith

 

Nia Pritchard Griffith

Swyddog Gofal Cwsmer/ Customer Care Officer

Uned Gofal Cwsmer & Gwybodaeth/ Customer Care & Information Unit

Gwasanaeth Busnes / Business Service

Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Hamdden / Social Services, Housing and
Leisure

Cyngor Gwynedd Council, Stryd y Jel, Caernarfon LL55 1SH

( 01286 679223 (x2223) + [email address] Fax: 01286
677486

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer
y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi
eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i
unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr
e-bost yn bersonol i'r awdur.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn
hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely
necessary.