Workforce Development

john jones made this Freedom of Information request to Gwynedd Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was partially successful.

Dear Gwynedd Council,

For social care, please provide details of your investment in
Workforce Development products and services for the year ending
2011/12 and year to date for 2012/13. Please provide the name of
the
product or service, name of the supplier and the amount you have
spent on the following:

• Trainer-led training
• Training materials / packs
• Online subscriptions
• E-learning services

Also, what is your workforce development budget for social care for
2013/14? How much of this, if any, is grant allocation.

Yours faithfully,

john jones

Griffith Nia Pritchard (GWAS CY),

1 Attachment

Dear Mr Jones
 
Please find attached letter acknowledging receipt of recent Freedom of
Information request. 
 
Kind regards,
Nia Griffith

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer
y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi
eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i
unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr
e-bost yn bersonol i'r awdur.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn
hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely
necessary.

Griffith Nia Pritchard (GWAS CY),

1 Attachment

Please find attached response to FoI request. 

 

Kind regards,

Nia Griffith

 

Nia Pritchard Griffith

Swyddog Gofal Cwsmer/ Customer Care Officer

Uned Gofal Cwsmer & Gwybodaeth/ Customer Care & Information Unit

Gwasanaeth Busnes / Business Service

Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Hamdden / Social Services, Housing and
Leisure

Cyngor Gwynedd Council, Stryd y Jel, Caernarfon LL55 1SH

( 01286 679223 (x2223) + [email address] Fax: 01286
677486

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer
y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi
eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i
unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr
e-bost yn bersonol i'r awdur.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn
hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely
necessary.