We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ffion Davies please sign in and let everyone know.

Welsh Language translation services

We're waiting for Ffion Davies to read recent responses and update the status.

Dear Hywel Dda University Health Board,

Please can I make an FOI request for the following information.

1. How many members of staff do you employ to translate (Welsh-English-Welsh)?

2. What is the annual cost of employing senior translators and translators within your organisation?

3a. Do you employ translators on a bank basis?

3b. If you do employ translators on a bank basis, what was your annual spend for, 2019/20, 2020/21, 2021,22 and the first quarter of 2022/23?

4a Do you use translation companies on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services?

4b.What was your annual spend for 2019/20, 2020/21, 2021,22 and the first quarter of 2022/23 with the companies on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services?

4c. How many translation companies on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services are you currently engaged with?

5a. Do you use freelance translators that are members of the Society of Welsh Translators?

5b. What was your annual spend for 2019/20, 2020/21, 2021,22 and the first quarter of 2022/23 with translators that are members of the Society of Welsh Translators?

6a. Do you use freelance translators that are not on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation services nor are members of the Society of Welsh Translators and Interpreters?

6b. If you replied ‘yes’ to question 6a, please outline your actual spend for 2019/20, 2020/21, 2021,22 and the first quarter of 2022/23?

7a. Do you use translators from other frameworks and agencies in Wales, or the UK?

7b. If you replied yes to question 7a, what was your spend for 2019/20, 2020/21, 2021/22 and the first quarter of 2022/23.

8a Do you use interpreters from the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services?

8b If you do use interpreters from the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services, what was the spend for 2019/20, 2020/21, 2021/22 and the first quarter of 2022/23

8c How many interpreters are your currently engaged with that are on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services?

9a Do you use interpreters from the Society of Welsh Translators and Interpreters?

9b If you replied yest to question 9a, how many are you engaged with at present, and what was the spend for 2019/20, 2020/21, 2021/22 and the first quarter of 2022/23.

9c How many interpreters are you engaged with at present that are not on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services nor are they members of the Society of Welsh Translators?

9d If you’re engaging interpreters that are not on the National Procurement Framework for Translation and Interpretation Services and are not members of the Society of Welsh Translators and Interpreters, how much was your spend for interpreters in this category for 2019/20, 2020/21, 2021/22 and the first quarter of 2022/23?

10a Do you use a translation memory software, if so please detail:

which software you use;

how many licences you hold;

cost per licence per year

Please acknowledge my request and I expect to hear from you within the 20 working days allocated to requests to Public Authorities.

Yours faithfully,

Ffion Davies

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.
O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddia dhwyrach y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 13 Hydref 2022. Yn yr achos annhebygol na allwn ymateb o fewn y terfyn amser hwn, byddwn yn cyfathrebu â chi ymhellach.
Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the latest date by which you can expect to receive a response is 13 October 2022. In the unlikely event that we are unable to respond within this deadline, we will communicate with you further.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Hannah Gostling
Administrative Assistant
Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Withybush General Hospital/Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg
Springfield Building/Adeilad Springfield
Haverfordwest/Hwlffordd
01437 834492

show quoted sections

Katie Jenner (Hywel Dda UHB - Senior Corporate Information Officer), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

Dear Ffion

 

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

 

Regards

 

Katie Jenner

Senior Corporate Information Officer/Uwch Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Corporate Offices

Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth

Hafan Derwen

St David's Park/Parc Dewi Sant

Job's Well Road/Fynnon Job

Carmarthen/Caerfyrddin

Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin

SA31 3BB

 

Rhif Ffôn / Telephone Number: 01267 239730 (WHTN 01825 4730)

E-bost: Email: [1][email address]

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol
Hywel Dda / Hywel Dda University Health Board is the operational name of
Hywel Dda Local Health Board

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Ffion Davies please sign in and let everyone know.