Use of Equality Impact Assessments and Diversity Impact Assessments

S Jennings made this Freedom of Information request to Transport for Wales Rail Limited Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Dear Transport for Wales Rail Limited,

Please provide the following information on Equality Impact Assessments (sometimes known as Diversity Impact Assessments)

1) The number of Equality Impact Assessments or Diversity Impact Assessments undertaken by Transport for Wales Rail Ltd, or a contractor on behalf of Transport for Wales Rail Ltd for the period 1st April 2023- 30th November 2023.

2) How many of the assessments stated in response to 1) are available to the public, for example published on the Transport for Wales Rail website.

3) Does Transport for Wales Rail Ltd hold all completed Equality Impact Assessments or Diversity Impact Assessments centrally within the organisation, to enable sharing of best practice?

Yours faithfully,

S Jennings

Freedom Of Information, Transport for Wales Rail Limited

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information

Freedom Of Information, Transport for Wales Rail Limited

1 Attachment

Good Morning,

Please see attached response to your information request.

Kind Regards

Katy Griffin
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth a Cydymffurfio | Freedom of Information and Compliance Manager
Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales
3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig ac mae e'n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and is confidential. If you have received this email in error, please send it back to us immediately and delete it without reading, copying or disseminating it.

Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni 09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013. Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

show quoted sections