We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Tanya Williamson please sign in and let everyone know.

Temporary Staff Management and Spend

Tanya Williamson made this Freedom of Information request to Carmarthenshire County Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

We're waiting for Tanya Williamson to read recent responses and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

Under the Freedom of Information Act 2000, please provide the following information:

• What have you spent on Temporary Staffing over the last 12 months?

• What model are you using to manage your temporary staffing spend (i.e. Master Vendor, Neutral Vendor, PSL)?

• Are you using a provider to manage your spend, if so, which provider?

• If you are using a provider, when is your contract due to expire?

Yours faithfully,

Tanya Williamson

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

show quoted sections

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Attachment

Dear Ms. Williamson

 

I refer to your request for information, which was received on 17th
November, 2020 and has been dealt with under the Freedom of Information
Act 2000.

 

The specific information you requested was as follows:

 

What have you spent on Temporary Staffing over the last 12 months?

 

Total Corporate spend for 12 months from 01/11/19 to 31/10/20 is
£2,732,063.17

 

What model are you using to manage your temporary staffing spend (i.e.
Master Vendor, Neutral Vendor, PSL)?

 

National Procurement Services - Managed Service for the Provision of
Agency Workers

 

Are you using a provider to manage your spend, if so, which provider?

 

Randstad are contracted to provide agency workers not to manage spend

 

If you are using a provider, when is your contract due to expire?

 

4th May 2023 (with an option to extend for 12months);

 

Yours sincerely

 

 

Julie John

Information Officer

ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]signature_1228683212

 

 

References

Visible links

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Attachment

Dear Ms. Williamson

 

I refer to your request for information, which was received on 17th
November, 2020 and has been dealt with under the Freedom of Information
Act 2000.

 

The specific information you requested was as follows:

 

What have you spent on Temporary Staffing over the last 12 months?

 

Total Corporate spend for 12 months from 01/11/19 to 31/10/20 is
£2,732,063.17

 

What model are you using to manage your temporary staffing spend (i.e.
Master Vendor, Neutral Vendor, PSL)?

 

National Procurement Services - Managed Service for the Provision of
Agency Workers

 

Are you using a provider to manage your spend, if so, which provider?

 

Randstad are contracted to provide agency workers not to manage spend

 

If you are using a provider, when is your contract due to expire?

 

4th May 2023 (with an option to extend for 12months);

 

Yours sincerely

 

 

Julie John

Information Officer

ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]signature_1228683212

 

 

References

Visible links

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Tanya Williamson please sign in and let everyone know.