Dear Coleg Gwent,

I hope you can help. I am looking to find out information relating to recruitment specifically in your Accounts and HR teams.

The information I require is detailed below:

• How many members of staff are in you Accounts / Finance team?
• Can you provide an organisational chart for this team?
• How many members of staff are in your HR & Recruitment team?
• Can you provide an organisational chart for this team?
• What was your agency spend in 2018 and do you have a predicted spend in 2019? If you could be specific to the Accounts and HR teams that would be preferable.
• What recruitment framework are you part of and what agencies do you use?

Thank you in advance for the information.

Yours faithfully,

Tabitha Davis

Marie Carter, Coleg Gwent

2 Attachments

Good morning Tabitha

 

Please find attached our response to your Freedom of Information request
in relation to staffing in our HR and Finance teams.

 

Kind regards

 

Marie Carter

Governance Officer/Swyddog Llywodraethu

Coleg Gwent

Usk Campus / Campws Brynbuga

The Rhadyr/ Y Rhadyr

Usk/Brynbuga

NP15 1XJ

 

Tel / Ffon: 01495 333519  / 07967 307951

E-mail / E-bost: [1][email address]

 

 

[2]cid:image001.jpg@01D3F450.2AB8EE00

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Atebir unrhyw ohebiaeth a
dderbynnir yn Gymraeg yn  y Gymraeg, ac ni fydd yn gohebu yn Gymraeg yn
golygu oedi.

We welcome correspondence in Welsh. Any correspondence in Welsh will
receive a response in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to
delay.

 

Wrth adael Coleg Gwent sganiwyd yr e-bost hwn am yr holl firysau
gwybyddus. Mae Coleg Gwent yn ystyried diogelwch eich data yn ddifrifol.
Petaech yn cysylltu â Choleg Gwent, eglura ein [3]Hysbysiad Preifatrwydd
sut y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth a’r ffyrdd y byddwn yn diogelu
eich preifatrwydd.

 

On leaving Coleg Gwent this email was scanned for all known viruses. Coleg
Gwent takes the protection of your data seriously. If you contact Coleg
Gwent then our [4]Privacy Notice explains how we use your information and
the ways in which we protect your privacy.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.coleggwent.ac.uk/
3. https://www.coleggwent.ac.uk/index.php?v...
4. https://www.coleggwent.ac.uk/thecollege/...