Staff moved from Cardiff to Merthyr Tydfil

Rhys Jones made this Freedom of Information request to Welsh Government

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Bore Da,

Fe hoffem wybod faint o staff sydd wedi symud o'ch Swyddfa ym Mharc Cathays i'ch swyddfa yn Merthyr os gwelwch yn dda.

Fe hoffem wybod os oedd WAG yn talu costau ail-leoli ar gyfer staff oedd eisiau symud o Gaerdydd i ardal Merthyr. Os oeddent, faint o bobl a cymerodd y siawns yma?

Diolch yn fawr i chi.

Yr eiddoch yn gywir.

Rhys Jones

Hudd, Jessica (PPCS - Location Strategy),

1 Attachment

Annwyl Rhys,

Diolch am eich ymholiad, mae'r wybodaeth hyn ar gael ar wefan Llywodraeth
Cynulliad Cymru:

[1]http://wales.gov.uk/about/programmeforgo...

A dyma'r fersiwn Gymraeg (mae'r linc ar y wefan wedi torri ar hyn o bryd).

<<MT closure report Welsh (low res).pdf>>

Yn gywir

Jess
Jessica Hudd
SWYDDOG GWYBODAETH / INFORMATION MANAGER
01685 729039
Tîm y Rhaglen Leoli / Location Programme Team
Pobl, Lleoedd a Gwasanaethau Corfforaethol - People, Places and Corporate
Services

show quoted sections