Sport and Leisure Facility locations in Wales 2023

The request was successful.

Dear Sport Wales,

This is a request under the Freedom of Information Act. Please could you provide the most recent list of sport and leisure facility locations within Wales including name and facilities available, organisation owner and address including postcode. Either xls or csv format would be great.

You have previously shared Sport and Leisure Facility locations in Wales - see the request & response here:

https://www.whatdotheyknow.com/cy/reques...

Yours faithfully,
Rebecca Mellor

Phil Stevens, Sport Wales

4 Attachments

Dear Rebecca
Thank you for your enquiry, which Sport Wales considers a request for
information under the Freedom of Information Act. We shall reply in full
shortly.
Please note I have copied in my colleague Ceri Twohey who assists me in
matter relating to FOIs. 
kind regards
Phil Stevens 

 ​
Phil Stevens
Information Security Lead  |  Arweinydd Diogelwch Gwybodaeth
Sport Wales | Chwaraeon Cymru
Sophia Gardens | Gerddi Sophia
Cardiff | Caerdydd
CF11 9SW
 
Tel | Ffôn:  [1]+44 (0)29 2033 8259
[2]phil.stevens@sport.wales
[3]www.sport.wales  |  [4]www.chwaraeon.cymru
 
At Sport Wales we work flexibly – so whilst it suits me to email now, I do not expect a response or action outside of your own working hours
Rydym yn gweithio'n hyblyg yn Chwaraeon Cymru– felly, er ei fod yn addas i mi e‑bostio nawr, nid wyf yn disgwyl ymateb na gweithred y tu allan i'ch oriau gwaith eich hun.
 
We welcome correspondence in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.
​Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
  [5][IMG]
Our Privacy Policy has now changed. [6]Click here to view our updated Privacy Policy
 
The information included in this email and any attachments is confidential. If received in error, please notify the sender and delete it immediately. 
Disclosure to any party other than the addressee, whether inadvertent or otherwise, is not intended to waive confidentiality. 
Sport Wales may monitor and record all emails for quality control and training purposes. 
Except where this email is sent in the usual course of our business, the views expressed in this email are those of the sender and not of Sport Wales.  
Neither Sport Wales or sender accept any responsibility for viruses, it is your responsibility to ensure you check this email and any attachments for the presence of viruses.

Sport Wales is the brand name of the Sports Council for Wales whose registered office is at Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW, 
and is a company incorporated by Royal Charter and registered in England and Wales with company registration number: RC000579.
Mae unrhyw wybodaeth a geir yn yr e‑bost hwn, ac unrhyw atodiadau, yn gyfrinachol.  
Os derbyniwch yr e‑bost hwn mewn camgymeriad, rhowch wybod i’r anfonwr os gwelwch yn dda a’i ddileu ar unwaith.  
Nid yw datgelu i unrhyw un ar wahân i’r sawl y cyfeirir yr e‑bost ato, boed yn ddamweiniol neu fel arall, yn ildio cyfrinachedd yn fwriadol.  
Efallai y bydd Chwaraeon Cymru’n monitro ac yn cofnodi’r holl e‑byst ar gyfer rheoli ansawdd ac at ddibenion hyfforddi.  
Ac eithrio pan anfonir yr e‑bost hwn fel rhan o’n gwaith a’n busnes arferol, mae’r safbwyntiau a fynegir yn yr e‑bost hwn yn perthyn i’r anfonwr ac nid i Chwaraeon Cymru. 
Nid yw Chwaraeon Cymru na’r anfonwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am firysau a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gwirio’r e‑bost hwn ac unrhyw atodiadau am bresenoldeb firysau.

Chwaraeon Cymru yw enw brand Cyngor Chwaraeon Cymru ac mae ei gyfeiriad swyddfa cofrestredig yng Ngerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW. 
Mae’n gwmni sydd wedi’i ymgorffori gan Siarter Brenhinol ac mae’n gofrestredig yng Nghymru ac yn Lloegr a’i rif cofrestru fel cwmni yw: RC000579.

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

From: Rebecca Mellor <[FOI #957834 email]>
Sent: Wednesday, March 8, 2023 11:22 AM
To: Freedom of Information <[Sport Wales request email]>
Subject: [External Email]- Freedom of Information request - Sport and
Leisure Facility locations in Wales 2023
 
Dear Sport Wales,

This is a request under the Freedom of Information Act. Please could you
provide the most recent list of sport and leisure facility locations
within Wales including name and facilities available, organisation owner
and address including postcode. Either xls or csv format would be great.

You have previously shared Sport and Leisure Facility locations in Wales -
see the request & response here:

[7]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Yours faithfully,
Rebecca Mellor

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #957834 email]

Is [Sport Wales request email] the wrong address for Freedom of Information requests
to Sport Wales? If so, please contact us using this form:
[8]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
[9]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the
latest advice from the ICO:
[10]https://eur03.safelinks.protection.outlo...
[11]https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+44%20(0)29%202033%208259
2. mailto:phil.stevens@sport.wales
3. http://www.sport.wales/
4. http://www.chwaraeon.cymru/
5. https://www.sport.wales/grants-and-fundi...
6. http://privacy.sport.wales/
7. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
8. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
9. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
10. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
11. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Phil Stevens, Sport Wales

4 Attachments

Dear Rebecca,

 

Thank you for your request for information. Sport Wales considers this a
request for information under the Freedom of Information Act, and will
respond within the statutory period.

 

Kind regards

 

Phil Stevens

 ​
Phil Stevens
Information Security Lead  |  Arweinydd Diogelwch Gwybodaeth
Sport Wales | Chwaraeon Cymru
Sophia Gardens | Gerddi Sophia
Cardiff | Caerdydd
CF11 9SW
 
Tel | Ffôn:  [1]+44 (0)29 2033 8259
[2]phil.stevens@sport.wales
[3]www.sport.wales  |  [4]www.chwaraeon.cymru
 
At Sport Wales we work flexibly – so whilst it suits me to email now, I do not expect a response or action outside of your own working hours
Rydym yn gweithio'n hyblyg yn Chwaraeon Cymru– felly, er ei fod yn addas i mi e‑bostio nawr, nid wyf yn disgwyl ymateb na gweithred y tu allan i'ch oriau gwaith eich hun.
 
We welcome correspondence in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.
​Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
  [5][IMG]
Our Privacy Policy has now changed. [6]Click here to view our updated Privacy Policy
 
The information included in this email and any attachments is confidential. If received in error, please notify the sender and delete it immediately. 
Disclosure to any party other than the addressee, whether inadvertent or otherwise, is not intended to waive confidentiality. 
Sport Wales may monitor and record all emails for quality control and training purposes. 
Except where this email is sent in the usual course of our business, the views expressed in this email are those of the sender and not of Sport Wales.  
Neither Sport Wales or sender accept any responsibility for viruses, it is your responsibility to ensure you check this email and any attachments for the presence of viruses.

Sport Wales is the brand name of the Sports Council for Wales whose registered office is at Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW, 
and is a company incorporated by Royal Charter and registered in England and Wales with company registration number: RC000579.
Mae unrhyw wybodaeth a geir yn yr e‑bost hwn, ac unrhyw atodiadau, yn gyfrinachol.  
Os derbyniwch yr e‑bost hwn mewn camgymeriad, rhowch wybod i’r anfonwr os gwelwch yn dda a’i ddileu ar unwaith.  
Nid yw datgelu i unrhyw un ar wahân i’r sawl y cyfeirir yr e‑bost ato, boed yn ddamweiniol neu fel arall, yn ildio cyfrinachedd yn fwriadol.  
Efallai y bydd Chwaraeon Cymru’n monitro ac yn cofnodi’r holl e‑byst ar gyfer rheoli ansawdd ac at ddibenion hyfforddi.  
Ac eithrio pan anfonir yr e‑bost hwn fel rhan o’n gwaith a’n busnes arferol, mae’r safbwyntiau a fynegir yn yr e‑bost hwn yn perthyn i’r anfonwr ac nid i Chwaraeon Cymru. 
Nid yw Chwaraeon Cymru na’r anfonwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am firysau a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gwirio’r e‑bost hwn ac unrhyw atodiadau am bresenoldeb firysau.

Chwaraeon Cymru yw enw brand Cyngor Chwaraeon Cymru ac mae ei gyfeiriad swyddfa cofrestredig yng Ngerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW. 
Mae’n gwmni sydd wedi’i ymgorffori gan Siarter Brenhinol ac mae’n gofrestredig yng Nghymru ac yn Lloegr a’i rif cofrestru fel cwmni yw: RC000579.

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+44%20(0)29%202033%208259
2. mailto:phil.stevens@sport.wales
3. http://www.sport.wales/
4. http://www.chwaraeon.cymru/
5. https://www.sport.wales/grants-and-fundi...
6. http://privacy.sport.wales/

Phil Stevens, Sport Wales

5 Attachments

Dear Rebecca,

 

RE: Request for details on Sport Facilities within Wales.

 

Thank you for your recent request for information on sport and leisure
centres within Wales. We have considered this a request for information
under the Freedom of Information Act.

 

Specifically, you asked Sport Wales to provide:

 

‘the most recent list of sport and leisure facility locations within Wales
including name and facilities available, organisation owner and address
including postcode (preferably in xls or csv format.)’

 

We have attached this in an Excel-readable CSV format (attached).  Note
that in some responses, data protection legislation requires us to redact
personal information where appropriate.

 

Please note that Sport Wales is not the Data Controller of this
information, which we believe is maintained by the Welsh Government. You
may wish to contact them if you would like to discuss updates and or
corrections to this data. We also note that the data appears to be for
2022, and therefore some changes may have occurred since then to which we
have not been made aware of.

 

If you have any further questions, please don’t hesitate to contact me
directly in the first instance.

 

If after contacting me, you are dissatisfied with the handling of your
request, you may ask Sport Wales for an internal review of the decision
within 20 working days.

 

If following our review of the decision,  you are still not happy with the
outcome, you have the right of appeal to the Information Commissioner at:

 

Information Commissioner's Office

 

Wycliff House

 

Water Lane

 

Wilmslow

 

Cheshire

 

SK9 5AF

 

Please note that I have copied my colleague Ceri Twohey into this reply as
they assist me in matters relating to FOI.

 

Yours sincerely,

 

Phil Stevens

 

 

Phil Stevens

Data Protection & Information Officer

Sport Wales | Chwaraeon Cymru

Sophia Gardens | Gerddi Sophia

Cardiff | Caerdydd

CF11 9SW

Tel | Ffôn:  [1]+44 (0)29 2033 8259

 ​
Phil Stevens
Information Security Lead  |  Arweinydd Diogelwch Gwybodaeth
Sport Wales | Chwaraeon Cymru
Sophia Gardens | Gerddi Sophia
Cardiff | Caerdydd
CF11 9SW
 
Tel | Ffôn:  [1]+44 (0)29 2033 8259
[2]phil.stevens@sport.wales
[3]www.sport.wales  |  [4]www.chwaraeon.cymru
 
At Sport Wales we work flexibly – so whilst it suits me to email now, I do not expect a response or action outside of your own working hours
Rydym yn gweithio'n hyblyg yn Chwaraeon Cymru– felly, er ei fod yn addas i mi e‑bostio nawr, nid wyf yn disgwyl ymateb na gweithred y tu allan i'ch oriau gwaith eich hun.
 
We welcome correspondence in Welsh and English, corresponding in Welsh will not lead to a delay.
​Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg, ni fydd gohebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn arwain at oedi.
  [5][IMG]
Our Privacy Policy has now changed. [6]Click here to view our updated Privacy Policy
 
The information included in this email and any attachments is confidential. If received in error, please notify the sender and delete it immediately. 
Disclosure to any party other than the addressee, whether inadvertent or otherwise, is not intended to waive confidentiality. 
Sport Wales may monitor and record all emails for quality control and training purposes. 
Except where this email is sent in the usual course of our business, the views expressed in this email are those of the sender and not of Sport Wales.  
Neither Sport Wales or sender accept any responsibility for viruses, it is your responsibility to ensure you check this email and any attachments for the presence of viruses.

Sport Wales is the brand name of the Sports Council for Wales whose registered office is at Sophia Gardens, Cardiff, CF11 9SW, 
and is a company incorporated by Royal Charter and registered in England and Wales with company registration number: RC000579.
Mae unrhyw wybodaeth a geir yn yr e‑bost hwn, ac unrhyw atodiadau, yn gyfrinachol.  
Os derbyniwch yr e‑bost hwn mewn camgymeriad, rhowch wybod i’r anfonwr os gwelwch yn dda a’i ddileu ar unwaith.  
Nid yw datgelu i unrhyw un ar wahân i’r sawl y cyfeirir yr e‑bost ato, boed yn ddamweiniol neu fel arall, yn ildio cyfrinachedd yn fwriadol.  
Efallai y bydd Chwaraeon Cymru’n monitro ac yn cofnodi’r holl e‑byst ar gyfer rheoli ansawdd ac at ddibenion hyfforddi.  
Ac eithrio pan anfonir yr e‑bost hwn fel rhan o’n gwaith a’n busnes arferol, mae’r safbwyntiau a fynegir yn yr e‑bost hwn yn perthyn i’r anfonwr ac nid i Chwaraeon Cymru. 
Nid yw Chwaraeon Cymru na’r anfonwr yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am firysau a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn gwirio’r e‑bost hwn ac unrhyw atodiadau am bresenoldeb firysau.

Chwaraeon Cymru yw enw brand Cyngor Chwaraeon Cymru ac mae ei gyfeiriad swyddfa cofrestredig yng Ngerddi Sophia, Caerdydd, CF11 9SW. 
Mae’n gwmni sydd wedi’i ymgorffori gan Siarter Brenhinol ac mae’n gofrestredig yng Nghymru ac yn Lloegr a’i rif cofrestru fel cwmni yw: RC000579.

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:+44%20(0)29%202033%208259
2. mailto:phil.stevens@sport.wales
3. http://www.sport.wales/
4. http://www.chwaraeon.cymru/
5. https://www.sport.wales/grants-and-fundi...
6. http://privacy.sport.wales/