Social Services IT Solutions

Ben Fox made this Freedom of Information request to Gwynedd Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear Gwynedd Council,

Please answer the following questions:

• Who provides your IT social services solution for your Adults
department?
• What is the cost of the associated contract?
• When is this contract due to expire?

• Who provides your IT social services solution for your Children’s
department?
• What is the cost of the associated contract?
• When is this contract due to expire?

• What do you use for your resource allocation system? (Is it
in-house or some other system?)

• If applicable, what e-market place solution do you use?

• If applicable, what call monitoring solution do you use?

Yours faithfully,

Ben Fox

Davies Helen Mai (GWAS CY), Gwynedd Council

Dear Mr Fox,

 

Thank you for your Freedom of Information request. Your request has been
passed on to the Customer Care Unit within Social Services to process. We
aim to respond within the timescale given to us by the Act. In the
meantime if you have any questions do not hesitate to contact me on
[email address]

 

Yours Sincerely,

 

Helen Mai Davies

Cymhorthydd Gofal Cwsmer / Customer Care Assistant

Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai a Hamdden / Social Services, Housing and
Leisure 

Cyngor Gwynedd Council

 

 

<gfidisc.gwynedd.gov.uk/>

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer
y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi
eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i
unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr
e-bost yn bersonol i'r awdur.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn
hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely
necessary.

<gfidisc.gwynedd.gov.uk/>

Davies Helen Mai (GWAS CY), Gwynedd Council

1 Attachment

charset=us-ascii" http-equiv=Content-Type>
Dear Mr Fox,
 
Please find enclosed response to your Freedom of Information request.
 
Yours Sincerely
 
Helen Mai Davies
Customer Care Assistant

<gfidisc.gwynedd.gov.uk/>

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer
y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi
eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i
unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr
e-bost yn bersonol i'r awdur.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn
hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely
necessary.

<gfidisc.gwynedd.gov.uk/>