Social Media Management and Listening

Ellie Jones made this Freedom of Information request to Gwynedd Council as part of a batch sent to 31 authorities Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Dear Gwynedd Council,

I would be most grateful if you would provide me, under the Freedom of Information Act, the information requested below.

The details we require are:
1) Do you use a social listening platform?
2) If so, what tools do you use?
3) How much do you spend annually on a social listening tool?
4) Which month & year does your contract with your supplier end?
5)Do you use a media monitoring platform?
6) If so, what tools do you use?
7) How much do you spend annually on a media monitoring tool?
8) Which month & year does your contract with your supplier end?
9) Who is the budget holder for these contracts?

Thank you for your assistance.

Yours faithfully,

Ellie Jones

Rhyddid Gwybodaeth, Gwynedd Council

Diolch yn fawr am eich cais diweddar o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth
2000.

Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i mi  er mwyn ei brosesu a chadarnhaf ei
fod wedi ei gofnodi o dan y rhif cyfeirnod 672
Gall y Cyngor gymryd i fyny at 20 diwrnod gwaith, o’r dyddiad derbyn, i
ymateb i’ch cais. Dylech felly dderbyn y wybodaeth yr ydych wedi ei
cheisio, yn amodol ar unrhyw eithriad a ganiateir o dan y Ddeddf, erbyn
01/01/2024

Os oes arnoch angen unrhyw wybodaeth bellach, a fyddech cystal â chysylltu
â mi drwy e-bostio [Gwynedd Council request email] gan ddyfynnu’r
cyfeirnod a nodir uchod.

Yn gywir, y Tîm Rhyddid Gwybodaeth

---

Thank you for your recent request under the Freedom of Information Act
2000.

Your request has been passed to me to process and I can confirm that it
has been logged under the reference number 672

The Council may take up to 20 working days, from the date of receipt, to
respond to your request. You should therefore receive the information you
have requested, subject to the application of any exemptions permitted
under the Act, by 01/01/2024

If you require further information please contact me by emailing
[email address].cymru by quoting the reference number above.

Yours sincerely, the Freedom Of Information Team

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

Rhyddid Gwybodaeth, Gwynedd Council

Good afternoon,

Can you be more specific with your request please - can you give an example of a 'social listening tool'?

Kind regards

Lisa Marie Williams
Cefnogaeth Gorfforaethol/Corporate Support

-----Neges Wreiddiol/Original Message-----
Oddi wrth: Ellie Jones <[FOI #1053954 email]>
Anfonwyd: Dydd Iau, 30 Tachwedd 2023 16:45
At: Rhyddid Gwybodaeth <[Gwynedd Council request email]>
Pwnc: Freedom of Information request - Social Media Management and Listening

Rhybudd / Caution: Mae’r neges hon yn tarddu o du allan i’r sefydliad. Cymerwch bwyll wrth glicio unrhyw ddolen neu atodiad. This message originated outside your organisation. Exercise caution when clicking links or opening attachments.

Dear Gwynedd Council,

I would be most grateful if you would provide me, under the Freedom of Information Act, the information requested below.

The details we require are:
1) Do you use a social listening platform?
2) If so, what tools do you use?
3) How much do you spend annually on a social listening tool?
4) Which month & year does your contract with your supplier end?
5)Do you use a media monitoring platform?
6) If so, what tools do you use?
7) How much do you spend annually on a media monitoring tool?
8) Which month & year does your contract with your supplier end?
9) Who is the budget holder for these contracts?

Thank you for your assistance.

Yours faithfully,

Ellie Jones

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #1053954 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/4...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/4...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Rhyddid Gwybodaeth, Gwynedd Council

Good afternoon,

To be able to answer your request can you be more specific with your request please - can you give an example of a 'social listening tool'?

Many thanks

Lisa Marie Williams
Cefnogaeth Gorfforaethol/Corporate Support

-----Neges Wreiddiol/Original Message-----
Oddi wrth: Rhyddid Gwybodaeth <[Gwynedd Council request email]>
Anfonwyd: Dydd Gwener, 1 Rhagfyr 2023 12:01
At: Ellie Jones <[FOI #1053954 email]>
Pwnc: Freedom of Information request - Social Media Management and Listening - request reference 672

Good afternoon,

Can you be more specific with your request please - can you give an example of a 'social listening tool'?

Kind regards

Lisa Marie Williams
Cefnogaeth Gorfforaethol/Corporate Support

-----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: Ellie Jones <[FOI #1053954 email]>
Anfonwyd: Dydd Iau, 30 Tachwedd 2023 16:45
At: Rhyddid Gwybodaeth <[Gwynedd Council request email]>
Pwnc: Freedom of Information request - Social Media Management and Listening

Rhybudd / Caution: Mae’r neges hon yn tarddu o du allan i’r sefydliad. Cymerwch bwyll wrth glicio unrhyw ddolen neu atodiad. This message originated outside your organisation. Exercise caution when clicking links or opening attachments.

Dear Gwynedd Council,

I would be most grateful if you would provide me, under the Freedom of Information Act, the information requested below.

The details we require are:
1) Do you use a social listening platform?
2) If so, what tools do you use?
3) How much do you spend annually on a social listening tool?
4) Which month & year does your contract with your supplier end?
5)Do you use a media monitoring platform?
6) If so, what tools do you use?
7) How much do you spend annually on a media monitoring tool?
8) Which month & year does your contract with your supplier end?
9) Who is the budget holder for these contracts?

Thank you for your assistance.

Yours faithfully,

Ellie Jones

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #1053954 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/4...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/4...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Dear Rhyddid Gwybodaeth,

Thank you for getting back to me! Sorry for the delayed reply. Some examples of social listening tools would be platforms such as Brandwatch, Vuelio, Sprinklr and Hootsuite that offer this tool.

Please reply promptly with your response to the Freedom of Information Request.

Yours sincerely,

Ellie Jones

Rhyddid Gwybodaeth, Gwynedd Council

Dear Ellie Jones,

 

Freedom of Information (Ref 672)

 

Thank you for your recent request. Please see below for the information
requested:

 

1) Do you use a social listening platform? Cyngor Gwynedd uses Orlo to
manage our social media accounts and Vuelio to manage press releases and
enquiries. We do not currently make use of the social listening functions
on either platform.
2) If so, what tools do you use? See 1)
3) How much do you spend annually on a social listening tool? Orlo:
£3,127.85 + VAT.  Vuelio: £3,000 + VAT
4) Which month & year does your contract with your supplier end? Orlo: 28
October 2024.  Vuelio: 31 March 2023
5)Do you use a media monitoring platform? No
6) If so, what tools do you use? See 5)
7) How much do you spend annually on a media monitoring tool? See 5)
8) Which month & year does your contract with your supplier end? See 5)
9) Who is the budget holder for these contracts? Siôn Williams,
Communications and Engagement Manager

 

 

The disclosed information may contain copyright material, and
notwithstanding Gwynedd Council’s disclosure the document may still be
copyright protected. It is important for you to respect any copyright
status that may attach to a particular document.  Fair dealing provisions
allow information to be used in certain ways without infringing copyright.
This allows the contents to be debated publicly. Fair dealing allows
disclosure to serve the public interest of increasing accountability and
transparency. Of particular importance is the provision which allows the
criticism, review or news reporting of copyright information. 

 

A detailed account of the provisions may be found in the Guidance Note
20201023 “Intellectual property rights and disclosures under the FOIA” on
the Information Commissioner’s website

 

Complaints

 

If you are unhappy with the way the Council has handled your request, you
may ask for an internal review. Please contact me if you require an
internal review of your case. An internal review will be conducted by the
Monitoring Officer or Head of Service and we will aim to respond within 20
working days. However, if we are unable to complete the review by this
date, we will advise you accordingly.

 

If you are not content with the outcome of the internal review, you have
the right to apply directly to the Information Commissioner for a
decision. Please see below for the contact details:

 

Information Commissioner’s Office

2^nd Floor

Churchill House

Churchill Way

Cardiff

CF102HH

 

Telephone: 02920 678400

Email: [1][email address]

Fax: 02920 678399

 

Yours sincerely,

 

 

 

Lisa Marie Williams

Cefnogaeth Gorfforaethol/Corporate Support

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

References

Visible links
1. mailto:[email address]