Social Care Systems And Subject Access Requests

Michael O'Riley made this Freedom of Information request to Gwynedd Council Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Michael O'Riley

Dear Gwynedd Council,

1. Who is the supplier of your current Adults social care case management system?

2. Do you have any plans to replace this system in the next 3 years?

3. Who is the supplier of your current Adults social care finance system?

4. Do you have any plans to replace this system in the next 3 years?

5. Who is the supplier of your current Children's social care case management system?

6. Do you have any plans to replace this system in the next 3 years?

7. Who is the supplier of your current Children's social care finance system?

8. Do you have any plans to replace this system in the next 3 years?

9. Who is the supplier of your current Education system?

10. Do you have any plans to replace this system in the next 3 years?

11. Do you have a backlog of Children's social care Subject Access Requests?

12. If so, approximately how many and what is the estimated date that this backlog will be cleared?

13. Do you use eLearning tools to support the use of your Children's and / or Adults Social Care case management systems?

14. If so, please specify. If not, do you have any plans to procure such tools in the next three years?

Yours faithfully,

Michael O'Riley

Lowri Williams (PLANT), Gwynedd Council

Good Afternoon,
I write to acknowledge receipt of your Freedom of Information request.
We will aim to respond within the timescale, in the meantime you are welcome to contact me if you have any questions.
Kind Regards, Lowri

Lowri Williams
Swyddog Gofal Cwsmer / Customer Care Officer
Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd / Children and Supporting Families Department
Rhif Ffon / Telephone: 01286 679151 / Est 32151 š:[email address].cymru

-----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: Michael O'Riley <[FOI #969587 email]>
Anfonwyd: Dydd Iau, 6 Ebrill 2023 13:51
At: Rhyddid Gwybodaeth <[Gwynedd Council request email]>
Pwnc: Freedom of Information request - Social Care Systems And Subject Access Requests

Rhybudd / Caution: Mae’r neges hon yn tarddu o du allan i’r sefydliad. Cymerwch bwyll wrth glicio unrhyw ddolen neu atodiad. This message originated outside your organisation. Exercise caution when clicking links or opening attachments.

Dear Gwynedd Council,

1. Who is the supplier of your current Adults social care case management system?

2. Do you have any plans to replace this system in the next 3 years?

3. Who is the supplier of your current Adults social care finance system?

4. Do you have any plans to replace this system in the next 3 years?

5. Who is the supplier of your current Children's social care case management system?

6. Do you have any plans to replace this system in the next 3 years?

7. Who is the supplier of your current Children's social care finance system?

8. Do you have any plans to replace this system in the next 3 years?

9. Who is the supplier of your current Education system?

10. Do you have any plans to replace this system in the next 3 years?

11. Do you have a backlog of Children's social care Subject Access Requests?

12. If so, approximately how many and what is the estimated date that this backlog will be cleared?

13. Do you use eLearning tools to support the use of your Children's and / or Adults Social Care case management systems?

14. If so, please specify. If not, do you have any plans to procure such tools in the next three years?

Yours faithfully,

Michael O'Riley

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #969587 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/B...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/B...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Lowri Williams (PLANT), Gwynedd Council

1 Attachment

Good Afternoon,

Please find attached response to your recent FOI request.

Kind Regards, Lowri

 

Lowri Williams

Swyddog Gofal Cwsmer / Customer Care Officer

Adran Plant a Chefnogi Teuluoedd / Children and Supporting Families
Department

Cyngor Gwynedd, Stryd y Jel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Rhif Ffon / Telephone: 01286 679151 / Est 32151 š:
[email address].cymru   

     

 

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.