Signage and Booking for recyling

The request was successful.

Dear Gwynedd Council, I was recently refused to dispose of a fairly small section of corrugated asbestos roofing at your Bangor waste recycling depot, the explanation being that such material can only be accepted at Cibyn.
That's fair enough, but it would be a good idea if the public were made aware of this via site signage and also via the on-line booking form.

Yours faithfully,

G K Jones

Rhyddid Gwybodaeth, Gwynedd Council

Good afternoon, I have forwarded your e-mail to the relevant officer.
Thank you.

Rhian Jones
Arweinydd Tîm Gwasanaeth Cefnogol
Adran Cefnogaeth Gorfforaethol
A 01286 679207
Hunanwasanaeth Staff

-----Neges Wreiddiol/Original Message-----
Oddi wrth: G K Jones <[FOI #853770 email]>
Anfonwyd: Dydd Mawrth, 12 Ebrill 2022 13:22
At: Rhyddid Gwybodaeth <[email address].cymru>
Pwnc: Freedom of Information request - Signage and Booking for recyling

Dear Gwynedd Council, I was recently refused to dispose of a fairly small section of corrugated asbestos roofing at your Bangor waste recycling depot, the explanation being that such material can only be accepted at Cibyn.
That's fair enough, but it would be a good idea if the public were made aware of this via site signage and also via the on-line booking form.

Yours faithfully,

G K Jones

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #853770 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/3...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/3...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Cwynion, Gwynedd Council

Good afternoon Mr Jones

Your email to the Rhyddid Gwybodaeth (Freedom of Information) Inbox has been passed on for my attention this afternoon.

I'm sorry to understand of your dilema with the disposal of the asbestos sheet, and I would like to thank you for contacting us about the matter and for your suggestions on how we can Improve the Service to our Customers.

Please note that I have passed your email on for the attention of Mr Steven Edwards, the Manager in charge of our Recycling Centres. I'm sure Mr Edwards will get back to you at his earliest opportunity once he has looked into the situation.

Thank you once again for sharing your experience and suggestions with us. Do get back to me if you feel I can be of further assistance with the matter.

Regards

MEINIR (Est 32103)
Ms Meinir Griffiths
Swyddog Gwella Gwasanaeth/Service Improvement Officer
Cyngor Gwynedd
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
Tel: (01286 679103)
[mobile number]
[email address].cymru

-----Neges Wreiddiol/Original Message----- Oddi wrth: G K Jones <[FOI #853770 email]>
Anfonwyd: Dydd Mawrth, 12 Ebrill 2022 13:22
At: Rhyddid Gwybodaeth <[email address].cymru>
Pwnc: Freedom of Information request - Signage and Booking for recyling

Dear Gwynedd Council, I was recently refused to dispose of a fairly small section of corrugated asbestos roofing at your Bangor waste recycling depot, the explanation being that such material can only be accepted at Cibyn.
That's fair enough, but it would be a good idea if the public were made aware of this via site signage and also via the on-line booking form.

Yours faithfully,

G K Jones

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #853770 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/3...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/3...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.

Edwards Steven (PAB), Gwynedd Council

2 Attachments

Good morning Mr Jones, your correspondence about your recent visit to the
Bangor Recycling Centre has been received, and it’s content noted.

 

Thank you for taking the time to suggest improvements to the service, it
is much appreciated, I will be looking into the matter as soon as
possible.

 

Regards

 

[1]cid:image001.png@01D84372.0467BDB0 Steve Edwards

Rheolwr
Gwasanaeth /
Service Manager

 

Swyddfa/Office:
01286 679848

Symudol/[mobile number]

 

Gwasanaeth Trin
Gwastraff

Waste Treatment
Service,

Stad
Ddiwydiannol
Cibyn,
Caernarfon,
Gwynedd. LL55
2BF

 

[2]cid:image001.png@01D64ED7.C44CF000

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

References

Visible links