Dear Gwent Police,

I am requesting the following information under the Freedom of Information (FOI) Act;
shift patterns used by the following police officers and members of police staff.
Response Officers
Neighbourhood Officers
Custody Sergeants
Traffic/Dog Officers
CID Officers
Control Room/Call Centre Staff
Enquiry Office Staff
Detention Officers

Yours faithfully,

Paul Jones

Freedom Of Information, Gwent Police

Rwy'n cydnabod bod y swyddfa hon wedi derbyn eich ymholiad.

Fel y nodwyd yn y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ein nod fydd ymateb i'ch cais
o fewn 20 diwrnod gwaith. Fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai na allwn
wneud hyn o fewn y terfyn amser. Os bydd hyn yn digwydd, cewch wybod pryd
rydych yn debygol o gael ymateb.

Efallai y bydd angen trosglwyddo rhai ceisiadau i Awdurdod arall er mwyn
ateb yr ymholiad. Unwaith eto, byddwn yn cysylltu â chi os bydd angen
gwneud hyn.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â'ch cais cysylltwch â ni.

I acknowledge receipt of your query received by this office.

 

///

 

As set out by the Freedom of Information Act it will be our aim to respond
to your request within 20 working days. In some cases, however, we may be
unable to achieve this deadline. If this occurs we will advise you of the
likely timescale within which the response will be provided. 

 

Some requests may also require transference to another Authority in order
to answer the query. Again you will be contacted if this is required.

 

If you have any questions regarding your request please contact us.

 

Freedom Of Information, Gwent Police

1 Attachment

 

[1]Description: Gwentpolice.png

 

 

 

Dear Mr Paul Jones

               

 

Freedom of Information Request 2017/20339

 

 

Thank you for your recent request under the Freedom of Information Act
2000 which was received in this office on the 27 September 2017.

 

Section 1 of the Freedom of Information Act 2000 (FOIA) places two duties
on public authorities.  Unless exemptions apply, the first duty at,
Section 1(1) (a), is to confirm or deny whether the information specified
in a request is held. The second duty at, Section1 (1) (b), is to disclose
information that has been confirmed as being held.

 

Under the provisions of those sections of FOIA, I can confirm that
information you requested is held by Gwent Police for the below questions
so we are able to comply with your request to supply information.

 

The information that you are seeking is in relation to the following:

 

 

Request:

 

I am requesting the following information under the Freedom of Information
(FOI) Act; shift patterns used by the following police officers and
members of police staff.

Response Officers

Neighbourhood Officers

Custody Sergeants

Traffic/Dog Officers

CID Officers

Control Room/Call Centre Staff

Enquiry Office Staff

Detention Officers

Response:-

 

Response Officers                           – 6 on 4 off

Neighbourhood Officers                 – 5 on 3 off

Custody Sergeants                          -- 4 on 4 off

Traffic                                                 – 6 on 4 off

Dog Officers                                      – 4 on 4 off

CID Officers                                      – 5 on 2 off or 6 on 4
off

Control Room/Call Centre Staff    – 6 on 4 off

Enquiry Office Staff                         – 6 on 4 off

Detention Officers                           – 4 on 4 off

 

The Freedom of Information Act is a public disclosure regime, not a
private regime. Any information disclosed under the Act is thereafter
deemed to be in the public domain, and therefore freely available to the
general public and will be published on the Gwent Police website. 

 

Thank you for your interest in Gwent Police.

 

 

 

Steven Woolway on behalf of;

 

Detective Inspector Andrew Tuck.

 

Swyddog Rhyddid Gwybodaeth / Freedom of Information Officer Heddlu Gwent
Police, Pencadlys yr Heddlu / Police HQ, Croesyceiliog, Cwmbrân / Cwmbran

NP44 2XJ

 

E-bost / Email: [2][Gwent Police request email]

 

Oeddech chi’n gwybod bod modd gweld gwybodaeth am Heddlu Gwent drwy
Gynllun Cyhoeddi a Chofnod Datgeliadau Heddlu Gwent? Mae’r ddau ar gael
drwy’r ddolen isod:

 

Did you know you can access information about Gwent Police via the Gwent
Police Publication Scheme and Disclosure Log?  Both are available via the
below link:

 

[3]http://corporate.gwent.police.uk/foi/

 

    

References

Visible links
1. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gwentp...
2. mailto:[Gwent Police request email]
3. http://corporate.gwent.police.uk/foi/

Looking for an EU Authority?

You can request documents directly from EU Institutions at our sister site AskTheEU.org . Find out more .

AskTheEU.org