Sharon Dean

North Wales Police did not have the information requested.

Dear North Wales Police,

Can you provide me , with a copy of the email that Sharon Dean or indeed anybody else from your FOI department sent Winstone Roddick QC as a result of my request for you to draw the Commissioner's attention to what I believe was deliberate attempt to mislead.

Yours faithfully,

Andrew Reeves

Freedom of Information Team,

Thank you for emailing North Wales Police Freedom of Information (FOI)
Unit. This is an automatic acknowledgement to tell you we have received
your email safely. Please do not reply to this email.

 

·          We will respond to all FOI requests as soon as practicable, or
at the latest within 20 working days.

 

·          Any emails received which have been sent to the FOI Unit in
error will be forwarded to the appropriate department, who will respond to
you directly.

 

If you have any questions regarding your request, please contact a Member
of the FOI Unit on direct dial:

 

01492 805430

01492 805352

01745 539445

 

Diolch am anfon ebost i Uned Rhyddid Gwybodaeth (RhG) Heddlu Gogledd
Cymru. Cydnabyddiaeth awtomatig yw hwn i'ch hysbysu ein bod wedi derbyn
eich e-bost. Peidiwch ag ateb yr ebost hwn.

 

·          Byddwn yn ymateb i bob cais RhG cyn gynted a phosib, neu ar yr
hwyraf o fewn 20 diwrnod gwaith.

 

·          Bydd unrhyw negeseuon ebost y byddwn yn eu cael sydd wedi'u
hanfon i'r Uned RhG mewn camgymeriad yn cael eu hanfon ymlaen i'r adran
berthnasol a bydd yr adran honno yn ymateb yn uniongyrchol i chi.

 

Os oes gennyth unrhyw gwestiwn am eich cais, mae croeso i chi gysylltu ag
Aelod o'r Uned RhG yn uniongyrchol ar:

 

01492 805430

01492 805352

01745 539445

 

Freedom of Information Team, North Wales Police

3 Attachments

Dear Mr Reeves,

 

In response to your recent request for information, please find attached
our reply.

 

I have also attached a copy of our review procedure should you not be
happy with our response.

 

Regards,

 

Megan L.Borland

Ymchwilydd Rhyddid Gwybodaeth/Freedom of Information Researcher

Uned Rhyddid Gwybodaeth a’r Cynllun Cyhoeddi/ Freedom of Information and
Publication Scheme Unit                         

Prif Swyddog Gwybodaeth/ Chief Information Officer

Gwasanaethau Corfforaethol/Corporate Services

Ffôn /Phone 01745 539445

Est/ Ext 39445

E.bost/ E.mail [1][email address]

[2]1 NWP Strapline Logo Colour (B)

Oeddech chi’n gwybod bod modd i chi gael mynediad i wybodaeth am Heddlu
Gogledd Cymru drwy Gynllun Cyhoeddi a Log Datgeliadau Heddlu Gogledd
Cymru?  Mae’r ddau ar gael drwy’r dolenni cyswllt isod:

 

Did you know you can access information about North Wales Police via the
North Wales Police Publication Scheme and the North Wales Police
Disclosure Log?  Both are available via the below links:

 

[3]http://www.north-wales.police.uk/about_u...

 

[4]http://www.north-wales.police.uk/about_u...

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://www.north-wales.police.uk/about_u...
4. http://www.north-wales.police.uk/about_u...