Sexual Assault Stats

leigh rundle made this Freedom of Information request to Dyfed Powys Police

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request is waiting for clarification. If you are leigh rundle, please sign in to send a follow up message.

Dear Dyfed Powys Police,Please forward me details of the numbers of child sexual assaults by children on children, including rape which have been reported to police on a yearly basis since 2006.
By children, I mean under the age of 16.

Leigh Rundle
4 five cottages,
cowley
EX55EW

Yours faithfully,
leigh rundle

Dyfed Powys Police

Diolch am eich e-bost sydd wedi’i dderbyn gan yr Uned Rhyddid Gwybodaeth
yn Heddlu Dyfed-Powys. Bydd yn cael ei ystyried a’i weithredu fel y bo’n
briodol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r mater hwn,
mae croeso i chi gysylltu â’r Uned Rhyddid Gwybodaeth ar 01267 226596.

Thank you for your e-mail which has been received by the Freedom of
Information Unit at Dyfed Powys Police and will be considered and actioned
as appropriate. Should you have any queries in respect to this matter then
please feel free to contact the Freedom of Information Unit on 01267
226596.

A oeddech chi’n gwybod bod modd cyrchu gwybodaeth ynghylch Heddlu Dyfed
Powys drwy Gynllun Cyhoeddi a Log Datgeliadau Heddlu Dyfed-Powys? Mae’r
ddau ar gael drwy’r dolenni cyswllt isod:

Did you know you can access information about Dyfed Powys Police via the
Dyfed Powys Police Publication Scheme and the Dyfed Powys Police
Disclosure Log? Both are available via the below links:

www.dyfed-powys.police.uk/en/information/
www.dyfed-powys.police.uk/en/information...

FOI, Dyfed Powys Police

1 Attachment

Dear Mr Rundle

Reference No: 386/2016

Thank you for your request for information dated 9th May 2016 concerning Sexual assaults by children on children.

Dyfed-Powys Police acknowledge receipt of your request which is being processed under the Freedom of Information Act 2000 however, prior to processing the request please would you clarify whether you are requesting calendar years or financial years?

After receiving the clarification, your request will then be considered and you will receive a response within the statutory timescale of 20 working days as defined by the Freedom of Information Act 2000, subject to the information not being exempt or containing a reference to a third party. If we do not receive clarification from you within 20 working days, then your request will be closed.

There may be a fee payable for the retrieval, collation and provision of the information you request. If this is the case you will be informed and the 20 working day timescale will be suspended until we receive payment from you. If you chose not to make a payment then your request will remain unanswered.

I would like to take this opportunity to thank you for your interest in Dyfed Powys Police and look forward to your response.

Yours sincerely,

Nicola

N.J.Barresi
Nicola Barresi
Administrative Assistant – Information Management/Legal & Compliance Directorate.
Cynorthwyydd Gweinyddol – Y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Chydymffurfio/Rheoli Gwybodeth.
Pencadlys yr Heddlu/Police Headquarters
Caerfyrddin/Carmarthen
Ffon/Tel: 01267 222020 est/ext: 23453
Llinell Uniongyrchol/Direct Line: 01267 226014
[Dyfed Powys Police request email]

A oeddech chi’n gwybod bod modd cyrchu gwybodaeth ynghylch heddlu Dyfed Powys drwy Gynllyn Cyhoeddi a Log Datgeliadau Heddlu Dyfed-Powys? Mae’r ddau ar gael drwy’r dolenni cyswllt isod:

Did you know you can access information about Dyfed-Powys Police via the Dyfed-Powys Police Publication Scheme and the Dyfed-Powys Police Disclosure Log? Both are available via the following links:

www.dyfed-powys.police.uk/en/information
www.dyfed-powys.police.uk/en/information...

Dyfed Powys Police provides you the right to request a re-examination of your case under its review procedure. If you decide to request such a review and having followed the Force’s full process you are still dissatisfied, then you have the right to direct your comments to the Information Commissioner who will give it consideration.

DATGANIAD CYFRINACHEDD E-BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar eich
system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd bwriadedig,
fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio, adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif. Archwiliwyd yr e-bost hwn
ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r ffeiliau sydd ynghlwm am firws
oherwydd nid yw Heddlu Dyfed-Powys yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named above.
If you have received this e-mail in error please notify the originator and erase this e-mail from your system. If you are not the intended recipient or the
employer or agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review, dissemination, distribution or
copying of the e-mail is strictly prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been checked for all known viruses. The recipient
should still check the e-mail and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police accepts no liability for any damage caused by any virus
transmitted by this e-mail.

Heddlu Dyfed Powys – y lefelau isaf o droseddau a recordiwyd a’r gyfradd ddatrys uchaf ar draws Cymru a Lloegr gyfan.

Dyfed Powys Police – the lowest levels of recorded crime and highest total detection rate across the whole of England and Wales.