Safeguarding referrals received

The request was successful.

Michael Carroll-Owen

Dear Gwynedd Council,

I would like to ask the following:

Local Authorities in England & Wales Question:

Between the dates of 1st Jan 2021 and 30th of Jan 2022 how many safeguarding referrals* have been received from the following organisations "Department for Work & Pensions", "Centre for Health & Disability Assessments also known as Maximus", "ATOS also known as Independent Assessment Services" and "Capita"?

*Adult Safeguarding Referrals only

Local Authorities in Scotland Question:

Between the dates of 1st Jan 2021 and 30th of Jan 2022 how many "Adult Support & Protection" referrals have been received from the following organisations "Department for Work & Pensions", "Centre for Health & Disability Assessments also known as Maximus", "ATOS also known as Independent Assessment Services" and "Capita"?

Yours faithfully,

Michael Carroll-Owen

Jones Geraint Wyn (OEDOLION), Gwynedd Council

1 Attachment

Good afternoon

 

Further to your FOI request below, please find below the information you
requested:

 

Organisation
Name                                                                           
            No. of Safeguarding referrals 01/01/21-30/01/22

 

Department for Work & Pensions   
                                                           
1                                                         

Centre for Health & Disability Assessments also known as Maximus         
0         

ATOS also known as Independent Assessment
Services                              0

Capita                                                                                                 
            0

 

I hope that this information is sufficent for your needs.

If you need anything further please do not hesitate to contact me.

 

Kind regards

 

Geraint Wyn Jones

Swyddog Gofal Cwsmer (Oedolion) / Customer Care Officer (Adults)

Oedolion, Iechyd a Llesiant / Adults, Health and Wellbeing

(01286)  679549 (est / ext: 32549)

[1][email address].cymru

Cyfeiriad / Address:

Uned Diogelu ac Ansawdd, Oedolion, Iechyd a Llesiant, Stryd y Jel,
Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Quality and Safeguarding Unit, Adults, Health and Wellbeing, Shirehall
Street, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH

 

[2]cid:image003.png@01D69E46.7B3A5C90

 

Meddyliwch am yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost yma

Please consider the environment before printing this email

 

Oddi wrth: Michael Carroll-Owen
<[3][FOI #828602 email]>

Anfonwyd: Dydd Sul, 30 Ionawr 2022 15:12

At: Rhyddid Gwybodaeth <[4][email address].cymru>

Pwnc: Freedom of Information request - Safeguarding referrals received

 

Dear Gwynedd Council,

 

I would like to ask the following:

 

Local Authorities in England & Wales Question:

 

Between the dates of 1st Jan 2021 and 30th of Jan 2022 how many
safeguarding referrals* have been received from the following
organisations "Department for Work & Pensions", "Centre for Health &
Disability Assessments also known as Maximus", "ATOS also known as
Independent Assessment Services" and "Capita"?

 

*Adult Safeguarding Referrals only

 

Local Authorities in Scotland Question:

 

Between the dates of 1st Jan 2021 and 30th of Jan 2022 how many "Adult
Support & Protection" referrals have been received from the following
organisations "Department for Work & Pensions", "Centre for Health &
Disability Assessments also known as Maximus", "ATOS also known as
Independent Assessment Services" and "Capita"?

 

Yours faithfully,

 

Michael Carroll-Owen

 

-------------------------------------------------------------------

 

Please use this email address for all replies to this request:

[5][FOI #828602 email]

 

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

References

Visible links
1. mailto:[email address].cymru
3. mailto:[FOI #828602 email]
4. mailto:[email address].cymru
5. mailto:[FOI #828602 email]