Road closures for Kidney Research 10k run - Boulevard de Nantes

W. Treharne made this Freedom of Information request to Cardiff Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear Cardiff Council,

Further to my FOI request at https://www.whatdotheyknow.com/request/r... where you provided details of a Temporary Closure order for roads in the city center on Sunday 8th September, I have an additional question.

Your order lists specific roads which were closed to traffic. During the event, a road closure was put in place along Boulevard de Nantes from its junction with Park Place, Westwards, to North Road. This prohibited all traffic in either direction from travelling along Boulevard de Nantes. This road was not listed in your order.

Can you provide the following details:

1. Under what legislation was this road closed to traffic
2. For what reason was this road closed

Yours faithfully,

W. Treharne

Stokes, Caroline, Cardiff Council

Thank you for your additional question, as per your email below.  I have
sent this to the relevant Traffic Officer for a response.

Further to my FOI request at
[1]https://www.whatdotheyknow.com/request/r...
where you provided details of a Temporary Closure order for roads in the
city center on Sunday 8th September, I have an additional question.

Your order lists specific roads which were closed to traffic. During the
event, a road closure was put in place along Boulevard de Nantes from its
junction with Park Place, Westwards, to North Road. This prohibited all
traffic in either direction from travelling along Boulevard de Nantes.
This road was not listed in your order.

Can you provide the following details:

1. Under what legislation was this road closed to traffic 2. For what
reason was this road closed
Caroline Stokes
Sport, Leisure and Culture /Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant
E-mail/Ebost: [2][email address]

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

References

Visible links
1. https://www.whatdotheyknow.com/request/r...
2. mailto:[email address]

FOI, Cardiff Council

1 Attachment

Dear Mr Treharne,

 

Please find attached a response to your Freedom of Information request.

 

Regards

 

 

Information & Improvement Team

Gwella a Gwybodaeth

Room  108  County Hall. Cardiff. CF10 4UW

Ystafell 108, Neuadd y Sir, Caerdydd.

TEL    :     029 2087 2087

Email  :    [email address]

 

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************