Rising Bollards situated at the end of Queen Street, Cardiff by the Nye Bevan statue

The request was successful.

Dear Cardiff Council,
Re

I would like costings of the following:

1. Cost of Installation of each rising bollard in this location including work which was
done to the surrounding road and pavement including the
installation of signs and railings which were associated to the
project.

2. A cost of payments that have been made to any maintenance
contractor or company which have serviced this bollard from time of
installation until 28/01/13

3. A cost of any consultation work which has been undertaken since
the time of installation until l 28/01/13

4. If possible any costings which I haven't mention related to this
project.

5.Any planned expenditure.

Yours faithfully,

Anne Greagsby

Stokes, Caroline, Cardiff Council

1 Attachment

[Subject only] FW: FOI 02952 Freedom of Information request - Rising Bollards situated at the end of Queen Street, Cardiff by the Nye Bevan statue

show quoted sections

Dear Cardiff Council,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Cardiff Council's handling of my FOI request 'Rising Bollards situated at the end of Queen Street, Cardiff by the Nye Bevan statue'.

The response to this request is delayed. By law, Cardiff Council should have responded promptly and by 25 February 2013

A full history of my FOI request and all correspondence is available on the Internet at this address:
http://www.whatdotheyknow.com/request/ri...

Yours faithfully,

Anne Greagsby

FOI, Cardiff Council

2 Attachments

 

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

--
Scanned by iCritical.