Rhyl Youth Action Group (RYAG)

The request was successful.

Dear Welsh Government/Llywodraeth Cymru,

Please make available all communications including emails, letters and minutes between W.G and Rhyl Youth Action group (RYAG) since June 2011 along with any communication or complaints referring to RYAG.

We are particularly interested in and make a clear request for the options presented to the minister before the decision made and issued in July 2012 for additional funding. This along with all financial information provided by Rhyl Youth Action group

Yours faithfully,

Mrs Williams

Roberts, Wyn (Regeneration),

2 Attachments

<<RYAG FOI 6430 - 29.8.12 Due 26.9.12.doc>>
Dear Mrs Williams,

Pleas find attached my acknowledgement letter of your FOI Request

Regards 
 
Wyn Roberts
Cyfarwyddwr Rhaglen, Adfywio Arfordir Gogledd Cymru, 
Adran Tai, Adfywio a Threftadaeth
Programme Director, North Wales Coast Regeneration,
Department for Housing, Regeneration and Heritage 
e-bost / e-mail:  [1]wyn [email address].uk  

Ffon / Tel:  0300 062 5299
Ffacs / Fax: 0300 062 5065
Symudol / [mobile number
 
Llywodraeth Cymru / Welsh Government,
Sarn Mynach,
Cyffordd Llandudno / Llandudno Junction
LL31 9RZ 

Mae’r Uwch-gynhadledd Adfywio Cenedlaethol yn cael ei gynnal ar Dachwedd
15ed ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch
i:

[2]https://registration.livegroup.co.uk/reg...

The National Regeneration Summit takes place on 15^th November 2012 at
Parc Eirias, Colwyn Bay. For more information and to register visit:

[3]https://registration.livegroup.co.uk/reg...

[4]Picture (Metafile)

Yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu Saesneg / Happy to correspond in
either Welsh or English

On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://registration.livegroup.co.uk/reg...
3. https://registration.livegroup.co.uk/reg...

Roberts, Wyn (Regeneration),

18 Attachments

<<FOI 6430 - Disclosure Letter - Mrs Williams - 26.9.12.doc>> <<FOI 6430 -
E-mail Copies (FINAL - 25.9.12).doc>> <<List of Enclosures (Final -
25.6.12).xls>> <<RYAG - Loan Agreement - October 07.doc>> <<RYAG - Loan
Agreement - September 08.doc>> <<RYAG - Loan Agreement - September
08.doc>> <<18311 Final Accounts 2011.pdf>> <<RYAG Occupiers & Service
Users.docx>> <<Copy of Projected cash flow 1.xls>> <<Projected RYAG Budget
2012-15old xl.xls>> <<RYAG Budget 2012-15 old xl.xls>> <<Cashbook
11-12.xlsx>> <<BusinessPlan March.docx>> <<RYAG simplified cashflow.xlsx>>
<<RYAG simplified cashflow.xlsx>> <<BusinessPlan.docx>> <<BusinessPlan
V11.docx>> <<SF-HL-1412-12 - RYAG - June 2012.doc>>

Dear Mrs Williams,

Please find attached my response to your FOI request regarding Rhyl Youth
Action Group.

Regards

Wyn
 
 
Wyn Roberts
Cyfarwyddwr Rhaglen, Adfywio Arfordir Gogledd Cymru, 
Adran Tai, Adfywio a Threftadaeth
Programme Director, North Wales Coast Regeneration,
Department for Housing, Regeneration and Heritage 
e-bost / e-mail:  [1]wyn [email address].uk  

Ffon / Tel:  0300 062 5299
Ffacs / Fax: 0300 062 5065
Symudol / [mobile number
 
Llywodraeth Cymru / Welsh Government,
Sarn Mynach,
Cyffordd Llandudno / Llandudno Junction
LL31 9RZ 

Mae’r Uwch-gynhadledd Adfywio Cenedlaethol yn cael ei gynnal ar Dachwedd
15ed ym Mharc Eirias, Bae Colwyn. Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru, ewch
i:

[2]https://registration.livegroup.co.uk/reg...

The National Regeneration Summit takes place on 15^th November 2012 at
Parc Eirias, Colwyn Bay. For more information and to register visit:

[3]https://registration.livegroup.co.uk/reg...

[4]Picture (Metafile)

Yn hapus i gyfathrebu yn Gymraeg neu Saesneg / Happy to correspond in
either Welsh or English

On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. https://registration.livegroup.co.uk/reg...
3. https://registration.livegroup.co.uk/reg...