Reports following Exercise Cygnus, 2016

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Dyfed Powys Local Resilience Forum should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Sir / Madam,

In 2016, there was a cross-Government tier one pandemic influenza exercise called Cygnus. I believe this was carried out in October, between 18th and 20th.

This was coordinated by the Department of Health, as requested by the Cabinet Office, with input from LRFs across the country.

Please provide the report you produced as a result of Exercise Cygnus or other relevant analysis of the Cygnus exercise including how it was carried out, its findings, conclusions and recommendations for change.

Yours faithfully,
Helen Thomas
07894 005 118

Dyfed Powys Local Resilience Forum

2 Attachments

Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]FOI requests at Dyfed Powys LRF ([Dyfed Powys LRF request email])
The email address you entered couldn't be found. Please check the
recipient's email address and try to resend the message. If the problem
continues, please contact your email admin.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: MAILHQ01.dyfed-powys.pnn.police.uk

[Dyfed Powys LRF request email]
Remote Server returned '550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound;
Recipient not found by SMTP address lookup'

Original message headers:

Received: from MAILHQ01.dyfed-powys.pnn.police.uk (10.0.7.84) by
MAILHQ01.dyfed-powys.pnn.police.uk (10.0.7.84) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id
15.1.1913.5; Wed, 26 Feb 2020 18:16:50 +0000
Received: from host.dyfed-powys.pnn.police.uk (10.0.7.44) by
MAILHQ01.dyfed-powys.pnn.police.uk (10.0.7.84) with Microsoft SMTP Server id
15.1.1913.5 via Frontend Transport; Wed, 26 Feb 2020 18:16:50 +0000
Received: from smtp.energis.gsi.gov.uk (Not Verified[51.63.241.41]) by host.dyfed-powys.pnn.police.uk with Trustwave SEG (v8,0,6,10796)
id <B5e56b60d0000>; Wed, 26 Feb 2020 18:16:50 +0000
Received: from mail6.bemta25.messagelabs.com ([195.245.230.107])
by mx.hosting-w.gsi.gov.uk with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:128)
(Exim 4.92.3)
(envelope-from <[FOI #650642 email]>)
id 1j71DW-0005PH-2v
for [Dyfed Powys LRF request email]; Wed, 26 Feb 2020 18:15:30 +0000
Received: from [100.112.199.127] (using TLSv1.2 with cipher DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256 bits))
by server-3.bemta.az-b.eu-west-1.aws.symcld.net id BC/B2-56650-1C5B65E5; Wed, 26 Feb 2020 18:15:29 +0000
Authentication-Results: mx.messagelabs.com; spf=pass
(server-4.tower-285.messagelabs.com: domain of whatdotheyknow.com
designates 46.43.39.102 as permitted sender)
smtp.mailfrom=whatdotheyknow.com; dkim=pass (good signature)
header.i=@whatdotheyknow.com header.s=2014a.mysociety; dmarc=pass
(p=none sp=none adkim=r aspf=r) header.from=whatdotheyknow.com
X-Brightmail-Tracker: H4sIAAAAAAAAA+NgFprGIsWRWlGSWpSXmKPExsWip62epntwa1i
cwZMdYhbr585ldmD0mHh3HVsAYxRrZl5SfkUCa8bVn++ZC/bxVPzoXsvUwPiUq4uRi4NF4DSb
xJ19LUwgjpDAKiaJ1fuvMncxcgI5VxglZk13ArFZBFQlOub0sIHYbAL2Env/vGMHsUUEnCXW7
T7DBGLzAsXPXGphBLGFBYIkTtz5DmRzAMUFJf7uEAYJMwtoSBzdcIMFwpaX2P52DvMERu5ZCF
WzkFTNQlK1gJF5FaNFUlFmekZJbmJmjq6hgYGuoaGRrqGlma6RiaVeYpVukl5qqW55anGJrqF
eYnmxXnFlbnJOil5easkmRmAQpRQc+bmDccba93qHGCU5mJREeVXMw+KE+JLyUyozEosz4otK
c1KLDzHKcHAoSfAmbwHKCRalpqdWpGXmAAMaJi3BwaMkwquxHijNW1yQmFucmQ6ROsWoy3Ft1
ZJFzEIsefl5qVLivOkgMwRAijJK8+BGwKLrEqOslDAvIwMDgxBPQWpRbmYJqvwrRnEORiVh3j
yQKTyZeSVwm14BHcEEdMTqP8EgR5QkIqSkGpiO7Pg7633KzNMTJ3mHPpK7dLX94rPd9rNupwj
xHpjX4FirYWt70W6+1OxJqquyDdMTti7fuOLSvkknFwjVOyXZhi9Zfn/5TKvOFqFy9SeeK07d
zNivvno3d7qWTNvN96FTpUIMJb1ZG+7mbnk0fYpR+t2gVazruTdICz3Q7T1yLFD85OVpqjc2s
53Z7f1Zc5rgnE1htx+ZTDnwcOWEXxK3HOMrzim3P94ZlGx4kOFnbX62k/Xsrp2Gqy7dZ5Qq8E
qJWKPCfr+f8WgRY0Ff74IygWwFzc/1rz+xz17VYPP00555pk93CHi/Oy25blOe9pntu3e90/y
eurxEsdSQ/egGn19nJQPt70twXZ9ZNuXtYyWW4oxEQy3mouJEAOeLrJUpAwAA
X-Env-Sender: [FOI #650642 email]
X-Msg-Ref: server-4.tower-285.messagelabs.com!1582740928!728669!1
X-Originating-IP: [46.43.39.102]
X-SpamReason: No, hits=0.3 required=7.0 tests=newsletters: ,
DEAR_SOMETHING
X-StarScan-Received:
X-StarScan-Version: 9.44.25; banners=-,-,dyfed-powys.pnn.police.uk
X-VirusChecked: Checked
Received: (qmail 30618 invoked from network); 26 Feb 2020 18:15:29 -0000
Received: from mailer102.ukcod.org.uk (HELO mailer102.ukcod.org.uk) (46.43.39.102)
by server-4.tower-285.messagelabs.com with ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 encrypted SMTP; 26 Feb 2020 18:15:29 -0000
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed;
d=whatdotheyknow.com; s=2014a.mysociety; h=Content-Transfer-Encoding:
Content-Type:Mime-Version:Subject:Message-ID:To:From:Date:Sender:Reply-To:Cc:
Content-ID:Content-Description:Resent-Date:Resent-From:Resent-Sender:
Resent-To:Resent-Cc:Resent-Message-ID:In-Reply-To:References:List-Id:
List-Help:List-Unsubscribe:List-Subscribe:List-Post:List-Owner:List-Archive;
bh=E1xMy0HkWDU5FyuHIC8d0vAcIdBgVsHdzrJvcUtfYxk=; b=f0Hiz2navRfICGMsyPG0aCNv9
03i/YQvM1NcxIa24IFZcH047pkPlw8jdY2Se+RSlpbYVO/c6aVBoQBycN1pu3sDpUchN67xmKGTwq
A+q5cseSKn2I0/y7nGZAAAq5T8K1Ww4l4Hn/gSAl+rlDYaoBXqLwpJbj7Bee0yTOr6aROCKvsbMLY
bxD972Yl5nUFVo+AE7T797cQNOnTNK08qZAo13swgRj987H1QJCD9g7JR9eml7m2LVJZEdIP/61Og
Y6FDsASgjy8yUtj17C6oCwMkgP9QShzl9itRwHQopIKR7gwTOZhLDcXWWgBrdRx4DqjvE3OU5mHfl
vA75j8aJg==;
Received: from owl.ukcod.org.uk ([46.43.39.108]:49417)
by starling.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:256)
(Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #650642 email]>)
id 1j71DU-0007jt-OM
for [Dyfed Powys LRF request email]; Wed, 26 Feb 2020 18:15:28 +0000
Received: from foi by owl.ukcod.org.uk with local (Exim 4.89)
(envelope-from <[FOI #650642 email]>)
id 1j71DU-0008VB-J3
for [Dyfed Powys LRF request email]; Wed, 26 Feb 2020 18:15:28 +0000
Date: Wed, 26 Feb 2020 18:15:28 +0000
From: Helen Thomas <[FOI #650642 email]>
To: FOI requests at Dyfed Powys LRF <[Dyfed Powys LRF request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: Freedom of Information request - Reports following Exercise Cygnus,
2016
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Return-Path: [FOI #650642 email]

DATGANIAD CYFRINACHEDD E BOST

Nid yw'r e-bost hwn nag unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef o
angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn Heddlu Dyfed-Powys. Bwriedir yr e-bost
ar gyfer y person neu'r sefydliad a enwir uchod. Os derbyniwyd yr e-bost
hwn trwy gamgymeriad, dylid hysbysu'r anfonydd a dileu'r e-bost oddi ar
eich system os gwelwch yn dda. Os na'i fwriadwyd ar eich cyfer chi ac nid
chi yw'r cyflogwr na'r asiant sy'n gyfrifol am roi'r e-bost i'r derbynnydd
bwriadedig, fe'ch hysbysir gan hyn na chaniateir i chi ddefnyddio,
adolygu, lledaenu, dosbarthu na chopio'r e-bost ar unrhyw gyfrif.
Archwiliwyd yr e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau a drosglwyddir gydag ef am
firws. Serch hynny, dylai'r derbynnydd hefyd archwilio'r e-bost a'r
ffeiliau sydd ynghlwm am firws oherwydd nid yw Heddlu Dyfed Powys yn
derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddifrod a achosir gan unrhyw firws a
drosglwyddir trwy gyfrwng yr e-bost hwn.

E-MAIL CONFIDENTIALITY STATEMENT

This e-mail and any files transmitted with it are not necessarily the view
of Dyfed-Powys Police. It is intended only for the person or entity named
above. If you have received this e-mail in error please notify the
originator and erase this e-mail from your system. If you are not the
intended recipient or the employer or agent responsible for delivering it
to the intended recipient, you are hereby notified that any use, review,
dissemination, distribution or copying of the e-mail is strictly
prohibited. This e-mail and any files transmitted within it have been
checked for all known viruses. The recipient should still check the e-mail
and any attachments for the presence of viruses, as Dyfed-Powys Police
accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by
this e-mail.

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi ymrwymo i ddiogelu’r rhai hynny sydd fwyaf
agored i niwed. Rydym yn gweithio gydag eraill i fynd i’r afael ag
ymddygiad sy’n tanseilio cymunedau cryf, cydlynol ac rydym yn falch o
wasanaethu’r trefi a’r pentrefi mwyaf diogel ar draws Cymru a Lloegr*. Os
ydych o fewn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro neu Bowys a bod
arnoch angen ein cymorth, rydym eisiau clywed gennych - mae gofalu
amdanoch yn bwysig i ni.

*Troseddau fesul pob poblogaeth o 1,000

Dyfed-Powys Police is committed to protecting those who are most
vulnerable. We work closely with others to tackle behaviour which
undermines strong, cohesive communities and, are proud to serve the safest
towns and villages across England and Wales*. If you are within
Carmarthenshire, Ceredigion, Pembrokeshire or Powys and need our help, we
want to hear from you – We care.

*Crimes per 1,000 population

 

References

Visible links
1. mailto:[Dyfed Powys LRF request email]

Sent request to Dyfed Powys Local Resilience Forum again, using a new contact address.