Printing

The request was successful.

Dear National Museum Wales,
Please could you provide the following information with regards to your current printing expenditure :

1. Current printing and photocopier contract details?
a. Photocopiers/MFD?s
b. Printers
c. Print room / reprographics

2. Companies awarded?
a. Photocopiers/MFDs
b. Printers
c. Print room / reprographics

3. Length of contract/s and end dates?
a. Photocopiers/MFDs
b. Printers
c. Print room / reprographics

4. Number of devices?
a. Photocopiers/MFDs
b. Printers
c. Print room / reprographics

5. Annual print/copy volume
a. Photocopiers/MFDs
b. Printers
c. Print room / reprographics

6. Annual spend?
a. Photocopiers/MFDs
b. Printers
c. Print room / reprographics

7. Details on how these were procured. i.e. By Framework
a. Procurement method
b. If Framework, please state which one

8. Do you have any print management software? If so, which
software?

9. Do they supply you with any scanning software (additional to the
software native to the device)?

10. What Document Management solution/s do you currently use within
your organization?
11. What PDF software do you pay for? And how many licenses do you
pay for (an average per annum would be a good number here please)?

12. What is the name of the person within your organization responsible for the MFDs and the contract, what is their title, and their email address please?
13. How do you procure your print consumables/supplies?
14. What is the annual spend on print consumables?
15 Do you use a framework to procure consumables?

Yours faithfully,

Mr Ross Ellis

FOI Requests, National Museum Wales

?Rwyf fi i ffwrdd o'r gwaith tan 21 08 2017.

?I'm currently away from work until 21 08 2017.

This email acknowledges receipt of your FOI request.

Elaine

Elaine J Cabuts
Ysgrifennydd yr Amgueddfa / Museum Secretary
Polisi a Chynllunio Corfforaethol / Corporate Planning & Policy
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NP
+44 (0)29 2057 3204 07773 141437
www.amgueddfacymru.ac.uk<https://outlook.museumwales.ac.uk/ecp/[N... Museum Wales request email]/Organize/www.amgueddfacymru.ac.uk> / www.museumwales.ac.uk<https://outlook.museumwales.ac.uk/ecp/[N... Museum Wales request email]/Organize/www.museumwales.ac.uk>
Please consider the environment before printing this email
Ystyriwch yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn

YMWADIAD
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg, ac yn sicrhau y byddwn yn cyfathrebu â chi yn eich iaith ddewisol, boed yn Gymraeg, Saesneg neu’r ddwy, dim ond i chi ein hysbysu. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn peri oedi.
Mae pob neges e-bost a anfonir at neu gan Amgueddfa Cymru yn cael ei
sganio gan systemau diogelwch awtomatig. Sganiwyd y neges hon am firysau cyn ei hanfon, ond dylech hefyd wirio bod y neges, a phob atodiad ynddi, yn rhydd o firysau cyn ei defnyddio. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i agor y neges neu unrhyw atodiadau. Gall y neges hon ac unrhyw ffeiliau a atodir ynddi gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os ydych chi wedi derbyn y neges trwy gamgymeriad, hysbyswch ni a dileu’r neges. Safbwyntiau personol yr awdur a fynegir yn y neges hon, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau Amgueddfa Cymru. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau, llygredd neu esgeulustod a allai godi wrth drosglwyddo'r neges hon.

DISCLAIMER
We welcome correspondence in Welsh and English, and we will ensure that we communicate with you in the language of your choice, whether that’s English, Welsh or both if you let us know which you prefer. Corresponding in Welsh will not lead to any delay.
E-mail to and from Amgueddfa Cymru is scanned by automated security systems. This message was scanned for viruses before transmission, but you should also satisfy yourself that the message, and all attachments, are virus-free before use. We can accept no responsibility for any loss or damage that might arise from opening the message or any attachments. This message and any files transmitted with it may contain confidential information intended only for the recipient. If you receive the message by mistake please inform us and delete it. The views expressed in this message are the personal views of the author and may not necessarily represent those of Amgueddfa Cymru. We accept no liability for any errors, corruption or omissions that might arise in transmission of this message.

--
Scanned by FuseMail.

Elaine Cabuts, National Museum Wales

Rwyf fi i ffwrdd o'r gwaith tan 21 08 2017.
?I'm currently away from work until 21 08 2017.

Elaine

Elaine J Cabuts
Ysgrifennydd yr Amgueddfa / Museum Secretary
Polisi a Chynllunio Corfforaethol / Corporate Planning & Policy
Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
Parc Cathays / Cathays Park
Caerdydd / Cardiff
CF10 3NP
+44 (0)29 2057 3204 07773 141437
www.amgueddfacymru.ac.uk / www.museumwales.ac.uk
Please consider the environment before printing this email
Ystyriwch yr amgylchedd cyn argraffu'r e-bost hwn

YMWADIAD
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg, ac yn sicrhau y byddwn yn cyfathrebu â chi yn eich iaith ddewisol, boed yn Gymraeg, Saesneg neu’r ddwy, dim ond i chi ein hysbysu. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn peri oedi.
Mae pob neges e-bost a anfonir at neu gan Amgueddfa Cymru yn cael ei
sganio gan systemau diogelwch awtomatig. Sganiwyd y neges hon am firysau cyn ei hanfon, ond dylech hefyd wirio bod y neges, a phob atodiad ynddi, yn rhydd o firysau cyn ei defnyddio. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod o ganlyniad i agor y neges neu unrhyw atodiadau. Gall y neges hon ac unrhyw ffeiliau a atodir ynddi gynnwys gwybodaeth gyfrinachol a fwriadwyd ar gyfer y derbynnydd yn unig. Os ydych chi wedi derbyn y neges trwy gamgymeriad, hysbyswch ni a dileu’r neges. Safbwyntiau personol yr awdur a fynegir yn y neges hon, ac nid ydynt o reidrwydd yn cynrychioli safbwyntiau Amgueddfa Cymru. Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw wallau, llygredd neu esgeulustod a allai godi wrth drosglwyddo'r neges hon.

DISCLAIMER
We welcome correspondence in Welsh and English, and we will ensure that we communicate with you in the language of your choice, whether that’s English, Welsh or both if you let us know which you prefer. Corresponding in Welsh will not lead to any delay.
E-mail to and from Amgueddfa Cymru is scanned by automated security systems. This message was scanned for viruses before transmission, but you should also satisfy yourself that the message, and all attachments, are virus-free before use. We can accept no responsibility for any loss or damage that might arise from opening the message or any attachments. This message and any files transmitted with it may contain confidential information intended only for the recipient. If you receive the message by mistake please inform us and delete it. The views expressed in this message are the personal views of the author and may not necessarily represent those of Amgueddfa Cymru. We accept no liability for any errors, corruption or omissions that might arise in transmission of this message.

--
Scanned by FuseMail.

Elaine Cabuts, National Museum Wales

Dear Mr Ellis

 

FOI 17-010 Printing

 

Thank you for your email, received on 09 August 2017.

 

I am responsible for responding to FOI requests and am now liaising with
colleagues on our reply.

 

I will be in touch with you again should I need to advise you of any
matter relating to your request, or if I require any further information
from you.

 

With best wishes.

 

Elaine

 

 

Elaine Cabuts

Ysgrifennydd yr Amgueddfa / Museum Secretary

Polisi a Chynllunio Corfforaethol / Corporate Planning & Policy
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Parc Cathays / Cathays Park

Caerdydd / Cardiff

CF10 3NP

+44(0)29 20573204 / 07773 141437

www.amgueddfa.cymru / [1]www.museum.wales

 

Dilynwch ni ar Twitter / Follow us on Twitter:@amgueddfacymru

[2]http://www.facebook.com/amgueddfacymru

 

 

 

 

FOI Requests, National Museum Wales

1 Attachment

Dear Mr Ellis

 

FOI 17-010 Printing

 

Please find attached our response to your FOI request.

 

With best wishes.

 

Elaine

 

 

Elaine Cabuts

Ysgrifennydd yr Amgueddfa / Museum Secretary

Polisi a Chynllunio Corfforaethol / Corporate Planning & Policy
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Parc Cathays / Cathays Park

Caerdydd / Cardiff

CF10 3NP

+44(0)29 20573204 / 07773 141437

www.amgueddfa.cymru / [1]www.museum.wales

 

Dilynwch ni ar Twitter / Follow us on Twitter:@amgueddfacymru

[2]http://www.facebook.com/amgueddfacymru

 

 

 

From: Elaine Cabuts
Sent: 21 August 2017 12:02
To: 'Mr R Ell' <[FOI #424370 email]>
Subject: RE: Freedom of Information request - Printing

 

Dear Mr Ellis

 

FOI 17-010 Printing

 

Thank you for your email, received on 09 August 2017.

 

I am responsible for responding to FOI requests and am now liaising with
colleagues on our reply.

 

I will be in touch with you again should I need to advise you of any
matter relating to your request, or if I require any further information
from you.

 

With best wishes.

 

Elaine

 

 

Elaine Cabuts

Ysgrifennydd yr Amgueddfa / Museum Secretary

Polisi a Chynllunio Corfforaethol / Corporate Planning & Policy
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Parc Cathays / Cathays Park

Caerdydd / Cardiff

CF10 3NP

+44(0)29 20573204 / 07773 141437

[3]www.amgueddfa.cymru / [4]www.museum.wales

 

Dilynwch ni ar Twitter / Follow us on Twitter:@amgueddfacymru

[5]http://www.facebook.com/amgueddfacymru