Previous Clinical Waste Tender Documents

The request was successful.

Dear NHS Wales Shared Services Partnership,

Please can you provide the original tender documents that were published for your last medical/clinical waste tender. Please note that I am not looking for supplier responses, only the original documents

Yours faithfully,

Brefugee

Tim Knifton (NWSSP - Information Governance), NHS Wales Shared Services Partnership

Good morning,

Please accept this email as acknowledgement that we will be processing your request for information under the Freedom of Information Act (2000).

We will provide you with a response within the prescribed time limit as defined under the Act, unless there are any unforeseen circumstances where we will need to apply an extension.

Any queries please do not hesitate to contact me direct.

Tim

Tim Knifton, MSc Gwybodeg Iechyd/Health Informatics Rheolwr Rheoli Gwybodaeth/Information Governance Manager Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru/NHS Wales Shared Services Partnership e-bost/ email: [email address] Rhyngrwyd • Internet: www.nwssp.wales.nhs.uk
Twitter: @nwssp

'Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau sy'n cyd-fynd gyda’r e-bost hwn, ddim ond ar gyfer defnydd priodol y derbynnydd/ion, a gall gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig, yn gyfrinachol neu eithriedig rhag cael ei ddatgelu. Os nad yw'r darllenydd yn dderbynnydd a fwriadwyd i dderbyn yr e-bost, gwaherddir unrhyw ddatgeliad, dosbarthiad neu unrhyw gamau eraill y cymerwyd neu sydd heb gael eu cymryd gan ddibynnu arno, a gallai fod yn anghyfreithlon. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, dilewch o'ch system ac yn rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith. Bydd y sawl sy’n datgelu unrhyw wybodaeth heb awdurdod i ddatgelu’r wybodaeth a gynhwysir yn yr e-bost yn cael eu gwahardd yn llym.’

‘This e-mail and any files that accompany it are intended only for the appropriate use of the addressee/s, and may contain information that is privileged, confidential or exempt from disclosure. If the reader is not an intended recipient, any disclosure, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please delete it from your system and notify the sender immediately. Any unauthorised disclosure of the information contained in this e-mail is strictly prohibited, as is use or application of its contents other than for its intended purpose’

show quoted sections

Tim Knifton (NWSSP - Information Governance), NHS Wales Shared Services Partnership

Good morning,

Please accept this email as acknowledgement that we will be processing your request for information under the Freedom of Information Act (2000).

We will provide you with a response within the prescribed time limit as defined under the Act, unless there are any unforeseen circumstances where we will need to apply an extension.

Any queries please do not hesitate to contact me direct.

Tim

Tim Knifton, MSc Gwybodeg Iechyd/Health Informatics
Rheolwr Rheoli Gwybodaeth/Information Governance Manager
Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru/NHS Wales Shared Services Partnership   
e-bost/ email: [email address]
Rhyngrwyd • Internet: www.nwssp.wales.nhs.uk
Twitter: @nwssp

'Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau sy'n cyd-fynd gyda’r e-bost hwn, ddim ond ar gyfer defnydd priodol y derbynnydd/ion, a gall gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig, yn gyfrinachol neu eithriedig rhag cael ei ddatgelu. Os nad yw'r darllenydd yn dderbynnydd a fwriadwyd i dderbyn yr e-bost, gwaherddir unrhyw ddatgeliad, dosbarthiad neu unrhyw gamau eraill y cymerwyd neu sydd heb gael eu cymryd gan ddibynnu arno, a gallai fod yn anghyfreithlon. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, dilewch o'ch system ac yn rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith. Bydd y sawl sy’n datgelu unrhyw wybodaeth heb awdurdod i ddatgelu’r wybodaeth a gynhwysir yn yr e-bost yn cael eu gwahardd yn llym.’

‘This e-mail and any files that accompany it are intended only for the appropriate use of the addressee/s, and may contain information that is privileged, confidential or exempt from disclosure. If the reader is not an intended recipient, any disclosure, distribution or any action taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error, please delete it from your system and notify the sender immediately. Any unauthorised disclosure of the information contained in this e-mail is strictly prohibited, as is use or application of its contents other than for its intended purpose’

show quoted sections

Tim Knifton (NWSSP - Information Governance), NHS Wales Shared Services Partnership

Tim Knifton (NWSSP - Information Governance), NHS Wales Shared Services Partnership

2 Attachments

Good morning,

 

Following my earlier acknowledgement, please see our final response
attached.

 

Regards,

 

Tim Knifton, MSc Gwybodeg Iechyd/Health Informatics

Rheolwr Rheoli Gwybodaeth/Information Governance Manager

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru/NHS Wales Shared Services
Partnership   

e-bost/ email: [email address]

Rhyngrwyd • Internet: [1]www.nwssp.wales.nhs.uk

Twitter: [2]@nwssp

 

Dw i ddim yn deall Cymraeg.  Fodd bynnag mae PCGC yn croesawu gohebiaeth
yn y Gymraeg neu Saesneg.

I’m not able to understand Welsh.  However NWSSP welcomes correspondence
in Welsh or English.

 

'Mae'r e-bost hwn ac unrhyw ffeiliau sy'n cyd-fynd gyda’r e-bost hwn, ddim
ond ar gyfer defnydd priodol y derbynnydd/ion, a gall gynnwys gwybodaeth
sy'n freintiedig, yn gyfrinachol neu eithriedig rhag cael ei ddatgelu. Os
nad yw'r darllenydd yn dderbynnydd a fwriadwyd i dderbyn yr e-bost,
gwaherddir unrhyw ddatgeliad, dosbarthiad neu unrhyw gamau eraill y
cymerwyd neu sydd heb gael eu cymryd gan ddibynnu arno, a gallai fod yn
anghyfreithlon. Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn trwy gamgymeriad,
dilewch o'ch system ac yn rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith. Bydd y sawl
sy’n datgelu unrhyw wybodaeth heb awdurdod i ddatgelu’r wybodaeth a
gynhwysir yn yr e-bost yn cael eu gwahardd yn llym.’

 

‘This e-mail and any files that accompany it are intended only for the
appropriate use of the addressee/s, and may contain information that is
privileged, confidential or exempt from disclosure. If the reader is not
an intended recipient, any disclosure, distribution or any action taken or
omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.
If you have received this e-mail in error, please delete it from your
system and notify the sender immediately. Any unauthorised disclosure of
the information contained in this e-mail is strictly prohibited, as is use
or application of its contents other than for its intended purpose’

References

Visible links
1. file:///tmp/applewebdata:/6254C1B1-851E-4744-A91E-52EBC012CB25/www.nwssp.wales.nhs.uk
2. mailto:@nwssp