Planning permission

Joel Briggs made this Freedom of Information request to Newport City Council Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Dear Newport City Council,

For the 2022/23 year:

What is the average time for planning permission for residential developments?

What is the average time for planning permission for one residential dwelling?

What is the average time for planning permission for industrial buildings?

What is the average time for planning permission for agricultural buildings?

What is the overall average time for planning permission?

Yours faithfully,

Joel Briggs

Newport City Council

Dear Sir/Madam

Thank you for your request for information about :

Planning Permission Timescales

Received on 18/07/2023

This request has been formally logged in our FOI management system and has been assigned the reference REQ11575.
You should receive a reply to your request within the statutory time limit of 20 working days.

Please remember to quote the reference number REQ11575 in any future communications.

Yours sincerely,
Information Management

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will respond to you according to your preference. Corresponding in Welsh will not lead to delay.

Disclaimer/Ymwadiad

This email contains information intended for the addressee only and may be confidential, the subject of legal or professional privilege, or be otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and do not disclose, distribute or copy the email to any other party. This email and any attached file are the property of Newport City Council.

When you email Newport City Council, you consent to the Council monitoring and reading any such emails for the purposes of security and legislative compliance. For the full disclaimer please access http://www.newport.gov.uk/disclaimer.

Mae'r e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn unig a gall fod yn gyfrinachol, yn destun ragorfraint gyfreithiol neu broffesiynol, neu fel arall wedi’i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Os nad chi yw derbynnydd bwriadedig y neges hon, a fyddech cystal â rhoi gwybod i'r anfonwr ar unwaith a pheidio â datgelu, dosbarthu neu gopïo’r e-bost i unrhyw barti arall. Mae’r e-bost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo i Gyngor Dinas Casnewydd.

Pan fyddwch yn anfon e-bost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio i’r Cyngor fonitro a darllen unrhyw e-byst o’r fath at ddibenion cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth. I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.newport.gov.uk/ymwadiad

Davies, Jacqueline (Administrative Support Officer), Newport City Council

1 Attachment

Good morning Mr Briggs

 

Would you please find response to your FOI enquiry attached.

 

 

Kind regards / Cofion gorau

 

Jackie  Davies

 

Jackie Davies

Admin Support Officer / Swyddog Cymorth Gweinyddol

Regeneration and Economic Development / Adfywio a Datblygu Economaidd

Newport City Council / Cyngor Dinas Casnewydd

Tel – 01633 210518

E-mail – [email address]

 

Please note I am not in the Office on Thursdays

 

 

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy
iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis. Ni fydd gohebu yn
Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will
respond to you according to your preference. Corresponding in Welsh will
not lead to delay.

Disclaimer/Ymwadiad

This email contains information intended for the addressee only and may be
confidential, the subject of legal or professional privilege, or be
otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please notify the sender immediately and do not disclose,
distribute or copy the email to any other party. This email and any
attached file are the property of Newport City Council.

When you email Newport City Council, you consent to the Council monitoring
and reading any such emails for the purposes of security and legislative
compliance. For the full disclaimer please access
http://www.newport.gov.uk/disclaimer.

Mae'r e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn
unig a gall fod yn gyfrinachol, yn destun ragorfraint gyfreithiol neu
broffesiynol, neu fel arall wedi’i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Os nad
chi yw derbynnydd bwriadedig y neges hon, a fyddech cystal â rhoi gwybod
i'r anfonwr ar unwaith a pheidio â datgelu, dosbarthu neu gopïo’r e-bost i
unrhyw barti arall. Mae’r e-bost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo
i Gyngor Dinas Casnewydd.

Pan fyddwch yn anfon e-bost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio
i’r Cyngor fonitro a darllen unrhyw e-byst o’r fath at ddibenion
cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth. I weld yr ymwadiad llawn ewch
i http://www.newport.gov.uk/ymwadiad