We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Paul Allen please sign in and let everyone know.

Planned Repair and Maintenance service to Wrexham CBC housing stock

We're waiting for Paul Allen to read recent responses and update the status.

Dear FOI Team,

I would be most grateful if you would provide me, under the Freedom of Information Act, details in respect to the contract below.

Planned Repair and Maintenance service to Wrexham CBC housing stock

The details we require are:
1) The final ITT published bid documentation from the current contract.

2) When the procurement start date for the new contract will be once the current one expires.

3) When we can expect the process for retendering the above opportunity to commence? i.e. when can we expect to see a Prior Information Notice (PIN) or the tender documents released?

4) Is the current contract likely to be extended?

Many thanks,

Paul

foi, Wrexham County Borough Council

Diolch am eich e-bost.

 

Noder, oherwydd yr aflonyddwch rydym yn profi ynghylch Covid-19
(Coronafirws), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu
gwasanaethau critigol yn unig ar hyn o bryd.

 

Maent yn cynnwys gwasanaethau cymdeithasol, cyngor ar fudd-daliadau tai,
llety cysgodol, ysgolion (ar agor ar hyn o bryd i blant gweithwyr
allweddol a phlant bregus yn unig), casglu biniau a phethau eraill y mae
pobl yn dibynnu arnynt. Cadwch y gyfoes gyda'r wybodaeth ddiweddaraf ar y
wefan [1]www.wrecsam.gov.uk.

 

Nid yw'r gwasanaeth hwn yn cael ei ystyried fel wasanaeth hanfodol ac,
felly, er y bydd y blwch e-bost yn cael ei wirio'n rheolaidd, mae'n
annhebygol y bydd eich cais yn cael ei drin o fewn amserlenni arferol.
Fodd bynnag, byddwn yn ymdrin ag ef pan fydd busnes arferol yn
ailddechrau.

 

Diolch am eich cydweithrediad

 

-

 

Thank you for your email.

 

Please be advised that, due to the disruption because of Covid-19 (Novel
Coronavirus), Wrexham County Borough Council is currently providing
critical services only.

 

They include social services, advice on housing benefits, sheltered
accommodation, schools (currently open to children of key workers and
vulnerable children only), emptying bins and other things that people
depend on (please keep up to date on the website [2]www.wrexham.gov.uk).

 

This service is not considered a critical service and, therefore, although
the email box will be checked regularly, your request is unlikely to be
dealt with within normal timescales.  It will, however, be dealt with when
normal business resumes.

 

Thank you for your co-operation.

 

 

TÎm Gwybodaeth Corfforedig / Corporate Information Team

Llywodraethu a Chwsmeriaid / Governance and Customer

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam / Wrexham County Borough Council

 

[3]Description: Description: Description:
cid:image001.png@01D12868.DFDFC8F0Image  01978 292000

[4]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/add...  Cyngor Bwrdeistref
Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY

[5]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/add...  Wrexham County Borough
Council, Guildhall, Wrexham LL11 1AY  

[6]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/web... |
[8]wrexham.gov.uk

[9]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/twi...
 [10]twitter.com/cbswrecsam | [11]twitter.com/wrexhamcbc

[12]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/fac...
| [14]facebook.com/wrexhamcouncil

 

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Ewch i weld - mi fedrwch chi dalu, rhoi gwybod, gwneud cais, dweud eich dweud, a dod o hyd i wybodaeth ar-lein yn www.wrecsam.gov.uk. Arbedwch bapur - meddyliwch cyn argraffu!

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau wedi eu bwriadu ar gyfer yr unigolyn neu?r sefydliad y?i cyfeirir atynt yn unig. Am yr amodau llawn yngl?n â chynnwys a defnyddio?r neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau, cyfeiriwch at www.wrecsam.gov.uk/top_navigation/discla...

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh and this will not lead to any delay.

Take a look - you can pay, report, request, have your say and find information online at www.wrexham.gov.uk. Save paper - think before you print!

This e-mail message and any attachments are intended solely for the individual or organisation to whom it is addressed. For full conditions in relation to content and use of this e-mail message and any attachments, please refer to www.wrexham.gov.uk/top_navigation/discla...

References

Visible links
1. http://www.wrexham.gov.uk/
2. http://www.wrexham.gov.uk/
7. http://www.wrecsam.gov.uk/
8. http://www.wrexham.gov.uk/
10. https://twitter.com/cbswrecsam
11. http://www.twitter.com/wrexhamcbc
13. https://www.facebook.com/cyngorwrecsam
14. http://www.facebook.com/wrexhamcouncil

foi, Wrexham County Borough Council

6 Attachments

Diolch am eich e-bost.

 

Noder, oherwydd yr aflonyddwch rydym yn profi ynghylch Covid-19
(Coronafirws), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn darparu
gwasanaethau critigol yn unig ar hyn o bryd.

 

Maent yn cynnwys gwasanaethau cymdeithasol, cyngor ar fudd-daliadau tai,
llety cysgodol, ysgolion (ar agor ar hyn o bryd i blant gweithwyr
allweddol a phlant bregus yn unig), casglu biniau a phethau eraill y mae
pobl yn dibynnu arnynt. Cadwch y gyfoes gyda'r wybodaeth ddiweddaraf ar y
wefan [1]www.wrecsam.gov.uk.

 

Nid yw'r gwasanaeth hwn yn cael ei ystyried fel wasanaeth hanfodol ac,
felly, er y bydd y blwch e-bost yn cael ei wirio'n rheolaidd, mae'n
annhebygol y bydd eich cais yn cael ei drin o fewn amserlenni arferol.
Fodd bynnag, byddwn yn ymdrin ag ef pan fydd busnes arferol yn
ailddechrau.

 

Diolch am eich cydweithrediad

 

-

 

Thank you for your email.

 

Please be advised that, due to the disruption because of Covid-19 (Novel
Coronavirus), Wrexham County Borough Council is currently providing
critical services only.

 

They include social services, advice on housing benefits, sheltered
accommodation, schools (currently open to children of key workers and
vulnerable children only), emptying bins and other things that people
depend on (please keep up to date on the website [2]www.wrexham.gov.uk).

 

This service is not considered a critical service and, therefore, although
the email box will be checked regularly, your request is unlikely to be
dealt with within normal timescales.  It will, however, be dealt with when
normal business resumes.

 

Thank you for your co-operation.

 

 

TÎm Gwybodaeth Corfforedig / Corporate Information Team

Llywodraethu a Chwsmeriaid / Governance and Customer

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam / Wrexham County Borough Council

 

[3]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/log...
Description: Description: cid:image001.png@01D12868.DFDFC8F0  01978 292000

[5]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/add...  Cyngor Bwrdeistref
Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY

[6]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/add...  Wrexham County Borough
Council, Guildhall, Wrexham LL11 1AY  

[7]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/web... |
[9]wrexham.gov.uk

[10]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/twi...
 [11]twitter.com/cbswrecsam | [12]twitter.com/wrexhamcbc

[13]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/fac...
| [15]facebook.com/wrexhamcouncil

 

 

 

 

 

 

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.

Ewch i weld - mi fedrwch chi dalu, rhoi gwybod, gwneud cais, dweud eich dweud, a dod o hyd i wybodaeth ar-lein yn www.wrecsam.gov.uk. Arbedwch bapur - meddyliwch cyn argraffu!

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau wedi eu bwriadu ar gyfer yr unigolyn neu?r sefydliad y?i cyfeirir atynt yn unig. Am yr amodau llawn yngl?n â chynnwys a defnyddio?r neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau, cyfeiriwch at www.wrecsam.gov.uk/top_navigation/discla...

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in Welsh and this will not lead to any delay.

Take a look - you can pay, report, request, have your say and find information online at www.wrexham.gov.uk. Save paper - think before you print!

This e-mail message and any attachments are intended solely for the individual or organisation to whom it is addressed. For full conditions in relation to content and use of this e-mail message and any attachments, please refer to www.wrexham.gov.uk/top_navigation/discla...

References

Visible links
1. http://www.wrexham.gov.uk/
2. http://www.wrexham.gov.uk/
8. http://www.wrecsam.gov.uk/
9. http://www.wrexham.gov.uk/
11. https://twitter.com/cbswrecsam
12. http://www.twitter.com/wrexhamcbc
14. https://www.facebook.com/cyngorwrecsam
15. http://www.facebook.com/wrexhamcouncil

foi, Wrexham County Borough Council

6 Attachments

Dear Mr Allen

 

Request for information

Freedom of Information Act 2000

 

Thank you for your request under the Freedom of Information Act 2000
(FOIA) dated 9^th September 2020 which was received by Wrexham County
Borough Council on 10^th September 2020. 

 

Under the FOIA, we have 20 working days to comply with your request and,
under normal circumstances you could expect a response by 7^th October 
2020.  However, The Council is currently facing unprecedented challenges
due to the disruption because of Covid-19 (Novel Coronavirus) and is
currently providing critical services only.  Resources are being diverted
away from usual compliance or information rights work and, therefore,
there may be some delay in providing a response.

 

The Council has a right to make a charge on all requests, to cover the
cost of disbursements, including photocopying and postage, and a list of
our charges are available on our website:
[1]https://www.wrexham.gov.uk/top_navigatio....

 

Yours sincerely

TÎm Gwybodaeth Corfforedig / Corporate Information Team

Llywodraethu a Chwsmeriaid / Governance and Customer

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam / Wrexham County Borough Council

 

[2]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/log...
Description: Description: cid:image001.png@01D12868.DFDFC8F0  01978 292000

[4]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/add...  Cyngor Bwrdeistref
Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY

[5]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/add...  Wrexham County Borough
Council, Guildhall, Wrexham LL11 1AY  

[6]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/web... |
[8]wrexham.gov.uk

[9]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/twi...
 [10]twitter.com/cbswrecsam | [11]twitter.com/wrexhamcbc

[12]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/fac...
| [14]facebook.com/wrexhamcouncil

 

 

 

 

show quoted sections

foi, Wrexham County Borough Council

11 Attachments

Dear Mr Allen

 

Freedom of Information Act 2000

 

Further to your request for information under the Freedom of Information
Act, please find attached the response from Wrexham County Borough
Council.

 

If you are unhappy with the way the Council has handled your request, you
may ask for an internal review.  Please contact [1][Wrexham Council request email]
01978 292000 if you require an internal review of your case.

 

If you are not content with the outcome of the internal review, you have
the right to apply directly to the Information Commissioner for a
decision.  The Information Commissioner can be contacted at – Wycliffe
House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AS, telephone 0303 123 1113,
[2]www.ico.org.uk

 

Yours sincerely

TÎm Gwybodaeth Corfforedig /Corporate Information Team

Llywodraethu a Chwsmeriaid / Governance & Customer

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam /Wrexham County Borough Council

 

[3]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/log...
Description: Description: cid:image001.png@01D12868.DFDFC8F0  01978 292000

[5]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/add...  Cyngor Bwrdeistref
Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam, LL11 1AY

         Wrexham County Borough Council, Guildhall, Wrexham LL11 1AY

[6]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/web...
|[8]wrexham.gov.uk

[9]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/twi...
[10]twitter.com/cbswrecsam   | [11]twitter.com/wrexhamcbc

[12]Description: Description: Description:
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/fac...
[13]facebook.com/cyngorwrecsam | [14]facebook.com/wrexhamcouncil

 

 

 

 

show quoted sections

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Paul Allen please sign in and let everyone know.