Philip Davies MP's correspondence with the EHRC

Doug Paulley made this Freedom of Information request to Equality and Human Rights Commission

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Dear Equality and Human Rights Commission,

Please supply all correspondence sent by Philip Davies MP to the EHRC, and all resultant replies.

Thank you

Yours faithfully,

Doug Paulley

Freedom of Information, Equality and Human Rights Commission

3 Attachments

[1]EHRC_Uk_url_CMYKSENT BY EMAIL

Doug Paulley

Email: [FOI #77723 email]

Our Ref: FOI533

28th June 2011

Dear Mr Paulley

Subject: Freedom of Information Request.

Thank you for your recent email dated 27^th June 2011 in which you make
the following request:

"Please supply all correspondence sent by Philip Davies MP to the EHRC,
and all resultant replies."

Your email was received by the Commission on 28th June 2011.

As your email amounts to a request for information that the Commission may
hold, in accordance with the requirements of section 10 of the Freedom of
Information Act 2000, we will respond promptly, and in any event no later
than 20 working days of receipt of the request. In this instance a
response will be with you by 26th July 2011. If for any reason we are not
able to meet this deadline, we will notify you and give you an indication
of when we will send you a full response.

If you have any queries please contact us using the details below.

Yours sincerely,

Philippa Bullen

Corporate Communications Officer

Equality and Human Rights Commission
3rd Floor
Lancaster House
67 Newhall Street
Birmingham
B3 1NA

Email: [2][Equality and Human Rights Commission request email]

Tel: 0121 234 7325 / 7381
Fax: 0121 234 7312
Text Phone: 0845 604 6620

show quoted sections

Freedom of Information, Equality and Human Rights Commission

4 Attachments

[1]Logo - GB

Dear Mr Paulley,

Please find attached a letter of response to your recent Freedom of
Information request, together with an accompanying Appendix of
Correspondence.

The correspondence will be sent to you in batches as I suspect that size
limitations will prevent me from sending the complete set of
correspondence via one email.

The first of these batches is attached - correspondence received from Mr
Philip Davies MP in 2011 and the Commission's resultant replies.

In preparing the correspondence we have also compiled a paper file which I
would be happy to send to you. If you would like to receive the hard copy,
please supply me with your postal address and I will arrange for the file
to be posted.

Kind regards

Philippa Bullen

Corporate Communications Officer

Equality and Human Rights Commission

3rd Floor

Lancaster House

67 Newhall Street

Birmingham

B3 1NA

Email: [2][Equality and Human Rights Commission request email]

Tel: 0121 234 7325 / 7381

Fax: 0121 234 7312

Text Phone: 0845 604 6620

show quoted sections

Mae'r Comisiwn yn ymgynghori ar ei gynllun strategol tair blynedd. Y
terfyn amser ar gyfer ateb yw 22 Gorffennaf 2011. I ganfod mwy, ewch i:
http://www.equalityhumanrights.com/hafan...

Ein gweledigaeth
Cymdeithas wedi'i seilio ar degwch a pharch. Pobl sy'n hyderus ym mhob
agwedd ar eu hamrywiaeth.

Ymwadiad cyfreithiol
Crewyd y neges e-bost hon gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,
sy'n wasanaeth gwybodaeth a chanllawiau yn hytrach na gwasanaeth cyngor
cyfreithiol. Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch, cysylltwch a
chyfreithiwr. Nid yw'r paragraff hwn yn berthnasol i unigolyn sy'n cael
cymorth o dan adran 28 o Ddeddf Cydraddoldeb 2006.

Mae'r neges e-bost hon, gan gynnwys unrhyw atodiadau, gan y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac wedi'i bwriadu at ddefnydd yr unigolyn a
enwyd yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig ac yn gyfrinachol.

Os nad chi yw'r unigolyn hwnnw, ni ddylech wneud copi o'r neges, ei
dosbarthu na chymryd unrhyw gamau mewn cysylltiad a hi.

Rhybudd diogelwch: Nodwch fod y neges e-bost hon wedi'i chreu gan wybod
nad yw system e-bost y Rhyngrwyd yn gyfrwng cyfathrebu sy'n gwbl ddiogel.
Dylech ddeall a derbyn y diffyg diogelwch hwn pan fyddwch yn anfon
negeseuon e-bost atom.

Os yw'r neges e-bost hon wedi'i hanfon atoch mewn camgymeriad, dylech ein
hysbysu ar unwaith drwy ymateb i'r neges e-bost hon. Nid yw'r Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am newidiadau a
wneir i'r neges hon ar ol iddi gael ei hanfon gan yr awdur gwreiddiol.
Gall y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau gynnwys data sy'n berthnasol
i gwmpas y Deddfau Diogelu Data. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn
cydymffurfio'n llawn a gofynion Deddf Diogelu Data 1984 a 1998 pan fyddwch
yn prosesu neu'n ymdrin a data o'r fath.

Sefydlwyd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gan Ddeddf Cydraddoldeb
2006.

References

Visible links
2. mailto:[Equality and Human Rights Commission request email]

Dear Freedom of Information,

Thank you very much.

Can I clarify, does the paper file contain information / correspondence which you aren't disclosing in the email batches? If so
I shall gladly supply my postal address.

Thank you

Yours sincerely,

Doug Paulley

Freedom of Information, Equality and Human Rights Commission

Thank you for your email to the Equality Human Rights Commission, this
return email shows that we have received your correspondence.

The appropriate department will contact you within the next 5 working
days.

show quoted sections

Mae'r Comisiwn yn ymgynghori ar ei gynllun strategol tair blynedd. Y
terfyn amser ar gyfer ateb yw 22 Gorffennaf 2011. I ganfod mwy, ewch i:
http://www.equalityhumanrights.com/hafan...

Ein gweledigaeth
Cymdeithas wedi'i seilio ar degwch a pharch. Pobl sy'n hyderus ym mhob
agwedd ar eu hamrywiaeth.

Ymwadiad cyfreithiol
Crewyd y neges e-bost hon gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,
sy'n wasanaeth gwybodaeth a chanllawiau yn hytrach na gwasanaeth cyngor
cyfreithiol. Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch, cysylltwch a
chyfreithiwr. Nid yw'r paragraff hwn yn berthnasol i unigolyn sy'n cael
cymorth o dan adran 28 o Ddeddf Cydraddoldeb 2006.

Mae'r neges e-bost hon, gan gynnwys unrhyw atodiadau, gan y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac wedi'i bwriadu at ddefnydd yr unigolyn a
enwyd yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig ac yn gyfrinachol.

Os nad chi yw'r unigolyn hwnnw, ni ddylech wneud copi o'r neges, ei
dosbarthu na chymryd unrhyw gamau mewn cysylltiad a hi.

Rhybudd diogelwch: Nodwch fod y neges e-bost hon wedi'i chreu gan wybod
nad yw system e-bost y Rhyngrwyd yn gyfrwng cyfathrebu sy'n gwbl ddiogel.
Dylech ddeall a derbyn y diffyg diogelwch hwn pan fyddwch yn anfon
negeseuon e-bost atom.

Os yw'r neges e-bost hon wedi'i hanfon atoch mewn camgymeriad, dylech ein
hysbysu ar unwaith drwy ymateb i'r neges e-bost hon. Nid yw'r Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am newidiadau a
wneir i'r neges hon ar ol iddi gael ei hanfon gan yr awdur gwreiddiol.
Gall y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau gynnwys data sy'n berthnasol
i gwmpas y Deddfau Diogelu Data. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn
cydymffurfio'n llawn a gofynion Deddf Diogelu Data 1984 a 1998 pan fyddwch
yn prosesu neu'n ymdrin a data o'r fath.

Sefydlwyd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gan Ddeddf Cydraddoldeb
2006.

Freedom of Information, Equality and Human Rights Commission

Dear Mr Paulley,

The paper file is simply a hard copy of the documents I am sending you in batches by email.

Kind regards

Philippa Bullen
Corporate Communications Officer

Equality and Human Rights Commission
3rd Floor
Lancaster House
67 Newhall Street
Birmingham
B3 1NA

Email: [Equality and Human Rights Commission request email]

Tel: 0121 234 7325 / 7381
Fax: 0121 234 7312
Text Phone: 0845 604 6620

show quoted sections

Freedom of Information, Equality and Human Rights Commission

2 Attachments

[1]Logo - GB

Dear Mr Paulley,

Further to my earlier email please find attached Part 1 of the
correspondence received from Mr Philip Davies MP in 2010 and the
Commission's resultant replies.

Kind regards

Philippa Bullen

Corporate Communications Officer

Equality and Human Rights Commission

3rd Floor

Lancaster House

67 Newhall Street

Birmingham

B3 1NA

Email: [2][Equality and Human Rights Commission request email]

Tel: 0121 234 7325 / 7381

Fax: 0121 234 7312

Text Phone: 0845 604 6620

show quoted sections

Mae'r Comisiwn yn ymgynghori ar ei gynllun strategol tair blynedd. Y
terfyn amser ar gyfer ateb yw 22 Gorffennaf 2011. I ganfod mwy, ewch i:
http://www.equalityhumanrights.com/hafan...

Ein gweledigaeth
Cymdeithas wedi'i seilio ar degwch a pharch. Pobl sy'n hyderus ym mhob
agwedd ar eu hamrywiaeth.

Ymwadiad cyfreithiol
Crewyd y neges e-bost hon gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,
sy'n wasanaeth gwybodaeth a chanllawiau yn hytrach na gwasanaeth cyngor
cyfreithiol. Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch, cysylltwch a
chyfreithiwr. Nid yw'r paragraff hwn yn berthnasol i unigolyn sy'n cael
cymorth o dan adran 28 o Ddeddf Cydraddoldeb 2006.

Mae'r neges e-bost hon, gan gynnwys unrhyw atodiadau, gan y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac wedi'i bwriadu at ddefnydd yr unigolyn a
enwyd yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig ac yn gyfrinachol.

Os nad chi yw'r unigolyn hwnnw, ni ddylech wneud copi o'r neges, ei
dosbarthu na chymryd unrhyw gamau mewn cysylltiad a hi.

Rhybudd diogelwch: Nodwch fod y neges e-bost hon wedi'i chreu gan wybod
nad yw system e-bost y Rhyngrwyd yn gyfrwng cyfathrebu sy'n gwbl ddiogel.
Dylech ddeall a derbyn y diffyg diogelwch hwn pan fyddwch yn anfon
negeseuon e-bost atom.

Os yw'r neges e-bost hon wedi'i hanfon atoch mewn camgymeriad, dylech ein
hysbysu ar unwaith drwy ymateb i'r neges e-bost hon. Nid yw'r Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am newidiadau a
wneir i'r neges hon ar ol iddi gael ei hanfon gan yr awdur gwreiddiol.
Gall y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau gynnwys data sy'n berthnasol
i gwmpas y Deddfau Diogelu Data. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn
cydymffurfio'n llawn a gofynion Deddf Diogelu Data 1984 a 1998 pan fyddwch
yn prosesu neu'n ymdrin a data o'r fath.

Sefydlwyd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gan Ddeddf Cydraddoldeb
2006.

References

Visible links
2. mailto:[Equality and Human Rights Commission request email]

Freedom of Information, Equality and Human Rights Commission

2 Attachments

[1]Logo - GB

Dear Mr Paulley,

Further to my earlier email please find attached Part 2 (of 2) of the
correspondence received from Mr Philip Davies MP in 2010 and the
Commission's resultant replies.

Kind regards

Philippa Bullen

Corporate Communications Officer

Equality and Human Rights Commission

3rd Floor

Lancaster House

67 Newhall Street

Birmingham

B3 1NA

Email: [2][Equality and Human Rights Commission request email]

Tel: 0121 234 7325 / 7381

Fax: 0121 234 7312

Text Phone: 0845 604 6620

show quoted sections

Mae'r Comisiwn yn ymgynghori ar ei gynllun strategol tair blynedd. Y
terfyn amser ar gyfer ateb yw 22 Gorffennaf 2011. I ganfod mwy, ewch i:
http://www.equalityhumanrights.com/hafan...

Ein gweledigaeth
Cymdeithas wedi'i seilio ar degwch a pharch. Pobl sy'n hyderus ym mhob
agwedd ar eu hamrywiaeth.

Ymwadiad cyfreithiol
Crewyd y neges e-bost hon gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,
sy'n wasanaeth gwybodaeth a chanllawiau yn hytrach na gwasanaeth cyngor
cyfreithiol. Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch, cysylltwch a
chyfreithiwr. Nid yw'r paragraff hwn yn berthnasol i unigolyn sy'n cael
cymorth o dan adran 28 o Ddeddf Cydraddoldeb 2006.

Mae'r neges e-bost hon, gan gynnwys unrhyw atodiadau, gan y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac wedi'i bwriadu at ddefnydd yr unigolyn a
enwyd yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig ac yn gyfrinachol.

Os nad chi yw'r unigolyn hwnnw, ni ddylech wneud copi o'r neges, ei
dosbarthu na chymryd unrhyw gamau mewn cysylltiad a hi.

Rhybudd diogelwch: Nodwch fod y neges e-bost hon wedi'i chreu gan wybod
nad yw system e-bost y Rhyngrwyd yn gyfrwng cyfathrebu sy'n gwbl ddiogel.
Dylech ddeall a derbyn y diffyg diogelwch hwn pan fyddwch yn anfon
negeseuon e-bost atom.

Os yw'r neges e-bost hon wedi'i hanfon atoch mewn camgymeriad, dylech ein
hysbysu ar unwaith drwy ymateb i'r neges e-bost hon. Nid yw'r Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am newidiadau a
wneir i'r neges hon ar ol iddi gael ei hanfon gan yr awdur gwreiddiol.
Gall y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau gynnwys data sy'n berthnasol
i gwmpas y Deddfau Diogelu Data. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn
cydymffurfio'n llawn a gofynion Deddf Diogelu Data 1984 a 1998 pan fyddwch
yn prosesu neu'n ymdrin a data o'r fath.

Sefydlwyd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gan Ddeddf Cydraddoldeb
2006.

References

Visible links
2. mailto:[Equality and Human Rights Commission request email]

Freedom of Information, Equality and Human Rights Commission

2 Attachments

[1]Logo - GB

Dear Mr Paulley,

Further to my earlier email please find attached Part 1 of the
correspondence received from Mr Philip Davies MP in 2009 and the
Commission's resultant replies.

Kind regards

Philippa Bullen

Corporate Communications Officer

Equality and Human Rights Commission

3rd Floor

Lancaster House

67 Newhall Street

Birmingham

B3 1NA

Email: [2][Equality and Human Rights Commission request email]

Tel: 0121 234 7325 / 7381

Fax: 0121 234 7312

Text Phone: 0845 604 6620

show quoted sections

Mae'r Comisiwn yn ymgynghori ar ei gynllun strategol tair blynedd. Y
terfyn amser ar gyfer ateb yw 22 Gorffennaf 2011. I ganfod mwy, ewch i:
http://www.equalityhumanrights.com/hafan...

Ein gweledigaeth
Cymdeithas wedi'i seilio ar degwch a pharch. Pobl sy'n hyderus ym mhob
agwedd ar eu hamrywiaeth.

Ymwadiad cyfreithiol
Crewyd y neges e-bost hon gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,
sy'n wasanaeth gwybodaeth a chanllawiau yn hytrach na gwasanaeth cyngor
cyfreithiol. Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch, cysylltwch a
chyfreithiwr. Nid yw'r paragraff hwn yn berthnasol i unigolyn sy'n cael
cymorth o dan adran 28 o Ddeddf Cydraddoldeb 2006.

Mae'r neges e-bost hon, gan gynnwys unrhyw atodiadau, gan y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac wedi'i bwriadu at ddefnydd yr unigolyn a
enwyd yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig ac yn gyfrinachol.

Os nad chi yw'r unigolyn hwnnw, ni ddylech wneud copi o'r neges, ei
dosbarthu na chymryd unrhyw gamau mewn cysylltiad a hi.

Rhybudd diogelwch: Nodwch fod y neges e-bost hon wedi'i chreu gan wybod
nad yw system e-bost y Rhyngrwyd yn gyfrwng cyfathrebu sy'n gwbl ddiogel.
Dylech ddeall a derbyn y diffyg diogelwch hwn pan fyddwch yn anfon
negeseuon e-bost atom.

Os yw'r neges e-bost hon wedi'i hanfon atoch mewn camgymeriad, dylech ein
hysbysu ar unwaith drwy ymateb i'r neges e-bost hon. Nid yw'r Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am newidiadau a
wneir i'r neges hon ar ol iddi gael ei hanfon gan yr awdur gwreiddiol.
Gall y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau gynnwys data sy'n berthnasol
i gwmpas y Deddfau Diogelu Data. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn
cydymffurfio'n llawn a gofynion Deddf Diogelu Data 1984 a 1998 pan fyddwch
yn prosesu neu'n ymdrin a data o'r fath.

Sefydlwyd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gan Ddeddf Cydraddoldeb
2006.

References

Visible links
2. mailto:[Equality and Human Rights Commission request email]

Freedom of Information, Equality and Human Rights Commission

2 Attachments

[1]Logo - GB

Dear Mr Paulley,

Further to my earlier email please find attached Part 2 (of 2) of the
correspondence received from Mr Philip Davies MP in 2009 and the
Commission's resultant replies.

Kind regards

Philippa Bullen

Corporate Communications Officer

Equality and Human Rights Commission

3rd Floor

Lancaster House

67 Newhall Street

Birmingham

B3 1NA

Email: [2][Equality and Human Rights Commission request email]

Tel: 0121 234 7325 / 7381

Fax: 0121 234 7312

Text Phone: 0845 604 6620

show quoted sections

Mae'r Comisiwn yn ymgynghori ar ei gynllun strategol tair blynedd. Y
terfyn amser ar gyfer ateb yw 22 Gorffennaf 2011. I ganfod mwy, ewch i:
http://www.equalityhumanrights.com/hafan...

Ein gweledigaeth
Cymdeithas wedi'i seilio ar degwch a pharch. Pobl sy'n hyderus ym mhob
agwedd ar eu hamrywiaeth.

Ymwadiad cyfreithiol
Crewyd y neges e-bost hon gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,
sy'n wasanaeth gwybodaeth a chanllawiau yn hytrach na gwasanaeth cyngor
cyfreithiol. Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch, cysylltwch a
chyfreithiwr. Nid yw'r paragraff hwn yn berthnasol i unigolyn sy'n cael
cymorth o dan adran 28 o Ddeddf Cydraddoldeb 2006.

Mae'r neges e-bost hon, gan gynnwys unrhyw atodiadau, gan y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac wedi'i bwriadu at ddefnydd yr unigolyn a
enwyd yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig ac yn gyfrinachol.

Os nad chi yw'r unigolyn hwnnw, ni ddylech wneud copi o'r neges, ei
dosbarthu na chymryd unrhyw gamau mewn cysylltiad a hi.

Rhybudd diogelwch: Nodwch fod y neges e-bost hon wedi'i chreu gan wybod
nad yw system e-bost y Rhyngrwyd yn gyfrwng cyfathrebu sy'n gwbl ddiogel.
Dylech ddeall a derbyn y diffyg diogelwch hwn pan fyddwch yn anfon
negeseuon e-bost atom.

Os yw'r neges e-bost hon wedi'i hanfon atoch mewn camgymeriad, dylech ein
hysbysu ar unwaith drwy ymateb i'r neges e-bost hon. Nid yw'r Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am newidiadau a
wneir i'r neges hon ar ol iddi gael ei hanfon gan yr awdur gwreiddiol.
Gall y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau gynnwys data sy'n berthnasol
i gwmpas y Deddfau Diogelu Data. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn
cydymffurfio'n llawn a gofynion Deddf Diogelu Data 1984 a 1998 pan fyddwch
yn prosesu neu'n ymdrin a data o'r fath.

Sefydlwyd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gan Ddeddf Cydraddoldeb
2006.

References

Visible links
2. mailto:[Equality and Human Rights Commission request email]

Dear Freedom of Information,

Thank you very much for your work in providing this information, it is very much appreciated.

Thank you also for your offer of the paper file you made. However I will politely decline your kind offer, the electronic versions serve me fine.

Thank you

Yours sincerely,

Doug Paulley

Freedom of Information, Equality and Human Rights Commission

2 Attachments

[1]Logo - GB

Dear Mr Paulley,

Further to my earlier emails please find attached the final batch of
documents. This is correspondence received from Mr Philip Davies MP in
2008 and the Commission's resultant replies.

This is the final batch of emails

Kind regards

Philippa Bullen

Corporate Communications Officer

Equality and Human Rights Commission

3rd Floor

Lancaster House

67 Newhall Street

Birmingham

B3 1NA

Email: [2][Equality and Human Rights Commission request email]

Tel: 0121 234 7325 / 7381

Fax: 0121 234 7312

Text Phone: 0845 604 6620

show quoted sections

Mae'r Comisiwn yn ymgynghori ar ei gynllun strategol tair blynedd. Y
terfyn amser ar gyfer ateb yw 22 Gorffennaf 2011. I ganfod mwy, ewch i:
http://www.equalityhumanrights.com/hafan...

Ein gweledigaeth
Cymdeithas wedi'i seilio ar degwch a pharch. Pobl sy'n hyderus ym mhob
agwedd ar eu hamrywiaeth.

Ymwadiad cyfreithiol
Crewyd y neges e-bost hon gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,
sy'n wasanaeth gwybodaeth a chanllawiau yn hytrach na gwasanaeth cyngor
cyfreithiol. Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch, cysylltwch a
chyfreithiwr. Nid yw'r paragraff hwn yn berthnasol i unigolyn sy'n cael
cymorth o dan adran 28 o Ddeddf Cydraddoldeb 2006.

Mae'r neges e-bost hon, gan gynnwys unrhyw atodiadau, gan y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac wedi'i bwriadu at ddefnydd yr unigolyn a
enwyd yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig ac yn gyfrinachol.

Os nad chi yw'r unigolyn hwnnw, ni ddylech wneud copi o'r neges, ei
dosbarthu na chymryd unrhyw gamau mewn cysylltiad a hi.

Rhybudd diogelwch: Nodwch fod y neges e-bost hon wedi'i chreu gan wybod
nad yw system e-bost y Rhyngrwyd yn gyfrwng cyfathrebu sy'n gwbl ddiogel.
Dylech ddeall a derbyn y diffyg diogelwch hwn pan fyddwch yn anfon
negeseuon e-bost atom.

Os yw'r neges e-bost hon wedi'i hanfon atoch mewn camgymeriad, dylech ein
hysbysu ar unwaith drwy ymateb i'r neges e-bost hon. Nid yw'r Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am newidiadau a
wneir i'r neges hon ar ol iddi gael ei hanfon gan yr awdur gwreiddiol.
Gall y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau gynnwys data sy'n berthnasol
i gwmpas y Deddfau Diogelu Data. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn
cydymffurfio'n llawn a gofynion Deddf Diogelu Data 1984 a 1998 pan fyddwch
yn prosesu neu'n ymdrin a data o'r fath.

Sefydlwyd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gan Ddeddf Cydraddoldeb
2006.

References

Visible links
2. mailto:[Equality and Human Rights Commission request email]

Freedom of Information, Equality and Human Rights Commission

Thank you for your email to the Equality Human Rights Commission, this
return email shows that we have received your correspondence.

The appropriate department will contact you within the next 5 working
days.

show quoted sections

Mae'r Comisiwn yn ymgynghori ar ei gynllun strategol tair blynedd. Y
terfyn amser ar gyfer ateb yw 22 Gorffennaf 2011. I ganfod mwy, ewch i:
http://www.equalityhumanrights.com/hafan...

Ein gweledigaeth
Cymdeithas wedi'i seilio ar degwch a pharch. Pobl sy'n hyderus ym mhob
agwedd ar eu hamrywiaeth.

Ymwadiad cyfreithiol
Crewyd y neges e-bost hon gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,
sy'n wasanaeth gwybodaeth a chanllawiau yn hytrach na gwasanaeth cyngor
cyfreithiol. Os bydd angen cyngor cyfreithiol arnoch, cysylltwch a
chyfreithiwr. Nid yw'r paragraff hwn yn berthnasol i unigolyn sy'n cael
cymorth o dan adran 28 o Ddeddf Cydraddoldeb 2006.

Mae'r neges e-bost hon, gan gynnwys unrhyw atodiadau, gan y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac wedi'i bwriadu at ddefnydd yr unigolyn a
enwyd yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth sy'n freintiedig ac yn gyfrinachol.

Os nad chi yw'r unigolyn hwnnw, ni ddylech wneud copi o'r neges, ei
dosbarthu na chymryd unrhyw gamau mewn cysylltiad a hi.

Rhybudd diogelwch: Nodwch fod y neges e-bost hon wedi'i chreu gan wybod
nad yw system e-bost y Rhyngrwyd yn gyfrwng cyfathrebu sy'n gwbl ddiogel.
Dylech ddeall a derbyn y diffyg diogelwch hwn pan fyddwch yn anfon
negeseuon e-bost atom.

Os yw'r neges e-bost hon wedi'i hanfon atoch mewn camgymeriad, dylech ein
hysbysu ar unwaith drwy ymateb i'r neges e-bost hon. Nid yw'r Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am newidiadau a
wneir i'r neges hon ar ol iddi gael ei hanfon gan yr awdur gwreiddiol.
Gall y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau gynnwys data sy'n berthnasol
i gwmpas y Deddfau Diogelu Data. Mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod yn
cydymffurfio'n llawn a gofynion Deddf Diogelu Data 1984 a 1998 pan fyddwch
yn prosesu neu'n ymdrin a data o'r fath.

Sefydlwyd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol gan Ddeddf Cydraddoldeb
2006.