Penalty fare scenarios

G Kanter-Webber made this Freedom of Information request to Transport for Wales Rail Limited Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

G Kanter-Webber

Dear Transport for Wales Rail Limited

According to the Penalty Services Limited website, there is “an approved set of specific scenario criteria” for deciding penalty fare appeals.

Under FOIA:
(i) please confirm who approved the criteria and when, and
(ii) please provide an electronic copy of the criteria.

Yours faithfully
G Kanter-Webber

Freedom Of Information, Transport for Wales Rail Limited

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information

Freedom Of Information, Transport for Wales Rail Limited

2 Attachments

Good Afternoon Mr Kanter-Webber,

 

Please accept our apologies for the delay in responding to your request.
This was due to various factors including staff leave, sickness and tie
taken to ascertain if this information was held.

 

Please find response attached.

 

Kind Regards

 

Katy Griffin

Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth a Cydymffurfio | Freedom of Information and
Compliance Manager

Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales  

3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH   

 

 

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig
ac mae e’n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er
gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb
ei ddarllen, copïo neu ledaenu.  
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and
is confidential. If you have received this email in error, please send it
back to us immediately and delete it without reading, copying or
disseminating it.  
 
Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni
09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd,
Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH  
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013.
Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf,
CF37 4TH 

 

 

 

Freedom Of Information, Transport for Wales Rail Limited

2 Attachments

Good Morning Mr Kanter-Webber,

 

I have noticed that this response is showing as unresolved on the
Whatdotheyknow website.

 

Please see attached and below, originally sent on the 8^th of August.

 

Kind Regards

 

Katy Griffin

Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth a Cydymffurfio | Freedom of Information and
Compliance Manager

Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales  

3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH   

 

 

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig
ac mae e’n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er
gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb
ei ddarllen, copïo neu ledaenu.  
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and
is confidential. If you have received this email in error, please send it
back to us immediately and delete it without reading, copying or
disseminating it.  
 
Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni
09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd,
Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH  
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013.
Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf,
CF37 4TH 

 

 

 

 

 

From: Freedom Of Information
Sent: Tuesday, August 8, 2023 2:24 PM
To: G Kanter-Webber <[FOI #996892 email]>
Cc: icocasework <[email address]>
Subject: Freedom of Information Response 120/23 (ICO Case Reference:
IC-248444-K2Q0)

 

Good Afternoon Mr Kanter-Webber,

 

Please accept our apologies for the delay in responding to your request.
This was due to various factors including staff leave, sickness and tie
taken to ascertain if this information was held.

 

Please find response attached.

 

Kind Regards

 

Katy Griffin

Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth a Cydymffurfio | Freedom of Information and
Compliance Manager

Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales  

3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH   

 

 

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig
ac mae e’n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er
gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb
ei ddarllen, copïo neu ledaenu.  
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and
is confidential. If you have received this email in error, please send it
back to us immediately and delete it without reading, copying or
disseminating it.  
 
Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni
09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd,
Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH  
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013.
Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf,
CF37 4TH