Organisation Charts

Mr Copp made this Freedom of Information request to Pembrokeshire Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear Pembrokeshire Council,

Please could you provide the organisation charts for ths following
departments:

Housing
Technical/Estates/Property
Revenues & Benefits
Homelessness

Yours faithfully,

Mr Copp

Bennett, Neil, Pembrokeshire Council

I acknowledge receipt of your request

Neil Bennett
Head of Information and Cultural Services

show quoted sections

Bennett, Neil, Pembrokeshire Council

9 Attachments

<<FOIAreply1758.doc>> <<FOIAreply1758Info 1.doc>> <<FOIAreply1758Info
2.ppt>> <<FOIAreply1758Info 3.pdf>> <<FOIAreply1758Info 4.doc>>
<<FOIAreply1758Info 5.doc>> <<FOIAreply1758Info 6.ppt>>
<<FOIAreply1758Info 7.xls>> <<FOIAreply1758Info 8.doc>>

show quoted sections

Dim ond y sawl y mae'r ddogfen hon wedi'i chyfeirio atynt ddylai ei
darllen, a'i defnyddio ganddynt ar gyfer ei dibenion bwriadedig; ac ni
ddylid fel arall ei hatgynhyrchu, copio, lledaenu, datgelu, addasu,
dosbarthu, cyhoeddi na'i rhoi ar waith chwaith. Os ydych chi wedi derbyn
yr e-bost hwn trwy gamgymeriad, byddwch cystal a rhoi gwybod i ni ar
unwaith trwy ffonio 01437 764551 a'i ddileu oddi ar eich cyfrifiadur ar
unwaith. Ni ddylid rhoi'r cyfeiriad e-bost i unrhyw drydydd parti na'i
ddefnyddio ar gyfer unrhyw ddiben arall chwaith.

Gwefan Cyngor Sir Penfro - http://www.pembrokeshire.gov.uk

Sylwer: Mae negeseuon e-bost sy'n cael eu hanfon a'u derbyn yn cael eu
monitro'n rheolaidd ar gyfer cydymffurfio a'n Diogelwch TG, a'n Polisi
E-bost/Rhyngrwyd.

Mae'r llofnod hwn hefyd yn cadarnhau bod y neges e-bost hon wedi cael ei
harchwilio am fodolaeth firysau cyfrifiadurol a chod maleisus.

***************************************************************************************************************