ORG Chart Information

Helen Carver made this Freedom of Information request to Newport City Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Newport City Council should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Newport City Council,

Please can you send me an up to date Organisational Structure Chart for the Special Educational Needs Department, including names.

Yours faithfully,

Helen Carver

Newport City Council

Dear Sir/Madam

Thank you for your request for information about :

ORG Chart Information

Received on 12/12/2017

This request has been formally logged in our FOI management system and has been assigned the reference REQ05251.
You should receive a reply to your request within the statutory time limit of 20 working days.

Please remember to quote the reference number REQ05251 in any future communications.

Yours sincerely,
Information Management

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will respond to you according to your preference. Corresponding in Welsh will not lead to delay.

Disclaimer/Ymwadiad

This email contains information intended for the addressee only and may be confidential, the subject of legal or professional privilege, or be otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and do not disclose, distribute or copy the email to any other party. This email and any attached file are the property of Newport City Council.

When you email Newport City Council, you consent to the Council monitoring and reading any such emails for the purposes of security and legislative compliance. For the full disclaimer please access http://www.newport.gov.uk/disclaimer.

Mae'r e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn unig a gall fod yn gyfrinachol, yn destun ragorfraint gyfreithiol neu broffesiynol, neu fel arall wedi’i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Os nad chi yw derbynnydd bwriadedig y neges hon, a fyddech cystal â rhoi gwybod i'r anfonwr ar unwaith a pheidio â datgelu, dosbarthu neu gopïo’r e-bost i unrhyw barti arall. Mae’r e-bost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo i Gyngor Dinas Casnewydd.

Pan fyddwch yn anfon e-bost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio i’r Cyngor fonitro a darllen unrhyw e-byst o’r fath at ddibenion cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth. I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.newport.gov.uk/ymwadiad

City Contact Centre, Newport City Council

Prynhawn Da/Good Afternoon,

Thank you for your request for information. Your request was received on 12/12/2017 and the relevant department is dealing with it under the terms of the Freedom of Information Act 2000.

You should receive a reply to your request within the statutory time limit of 20 working days.

In some circumstances a fee may be payable and if that is the case, we will let you know. A fees notice will be issued to you, and you will be required to pay before we will proceed to deal with your request.

If you have any queries about this letter, please contact us.

For future reference, all Freedom of Information requests can now be submitted via the link below.

www.newport.gov.uk/foi

Should you have any further queries, please do not hesitate to contact us on the Telephone number below. Our hours of opening are Monday to Friday from 8am to 6pm.

Kind Regards,

Paige
Cyngor Dinas Casnewydd / Newport City Council
Tel: 01633 656 656
Minicom: 01633 656 657

Visit www.newport.gov.uk
Did you know we offer a range of council services online, easy to use and available 24/7.

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn eich dewis iaith, boed yn Saesneg, yn Gymraeg neu’n ddwyieithog, cyhyd â’n bod yn ymwybodol o’ch dewis. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh. We will communicate with you in the language of your choice, whether that’s English, Welsh or in Bilingual format as long as we know which you prefer. Corresponding in Welsh will not lead to delay.

show quoted sections

Jodi Pontin (Education Business Manager), Newport City Council

Dear Helen Carver,

 

Thank you for your recent request for information which I have enclosed
below for ease of reference. Your request has been treated in accordance
with the Freedom of Information Act 2000 and/or the Environmental
Information Regulations 2004.

 

I can confirm that we hold information that falls within the scope of your
request. The answers to your questions have been provided in Green Text
below.

 

Your Request :  FOI REQ05251

 

Under the freedom of information act 2000 I kindly request that you please
provide me with the following information:

 

Please can you send me an up to date Organisational Structure Chart for
the Special Educational Needs Department, including names.

Vanessa Griffin - Assistant Head of Education - Inclusion

 

Nathan Kethro - SEN Manager

 

Kelly Ellam - SEN and Inclusion Officer

Michael Olufsen - SEN and Inclusion Officer

Ceri Gibbons - Assistant SEN and Inclusion Officer

Eve Gibbons - Support Officer

Sharon Trantino - Support Officer

 

I hope this provides the information you were looking for; if there is any
further information that we can provide, please submit a further request.
If you have any queries about this email or if you are unhappy with the
service you have received in relation to your request and wish to make a
complaint or request a review of our decision, please contact me.

 

If you are not content with the subsequent outcome of your complaint, you
may apply directly to the Information Commissioner for a decision.
Generally, the ICO cannot make a decision unless you have exhausted the
Councils complaints procedure. The Information Commissioner can be
contacted at: The Information Commissioners Office, Wycliffe House, Water
Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.

 

For future reference, all Freedom of Information requests can now be
submitted via the link below.

 

[1]www.newport.gov.uk/foi

 

Cofion gorau / Kind regards

Jodi Pontin

Rheolwr Busnes Addysg / Education Business Manager 

Addysg / Education

Cyngor Dinas Casnewydd / Newport City Council

 

 

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy
iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis. Ni fydd gohebu yn
Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will
respond to you according to your preference. Corresponding in Welsh will
not lead to delay.

Disclaimer/Ymwadiad

This email contains information intended for the addressee only and may be
confidential, the subject of legal or professional privilege, or be
otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please notify the sender immediately and do not disclose,
distribute or copy the email to any other party. This email and any
attached file are the property of Newport City Council.

When you email Newport City Council, you consent to the Council monitoring
and reading any such emails for the purposes of security and legislative
compliance. For the full disclaimer please access
http://www.newport.gov.uk/disclaimer.

Mae'r e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn
unig a gall fod yn gyfrinachol, yn destun ragorfraint gyfreithiol neu
broffesiynol, neu fel arall wedi’i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Os nad
chi yw derbynnydd bwriadedig y neges hon, a fyddech cystal â rhoi gwybod
i'r anfonwr ar unwaith a pheidio â datgelu, dosbarthu neu gopïo’r e-bost i
unrhyw barti arall. Mae’r e-bost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo
i Gyngor Dinas Casnewydd.

Pan fyddwch yn anfon e-bost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio
i’r Cyngor fonitro a darllen unrhyw e-byst o’r fath at ddibenion
cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth. I weld yr ymwadiad llawn ewch
i http://www.newport.gov.uk/ymwadiad

References

Visible links
1. http://www.newport.gov.uk/foi