On board Train Announcements

The request was partially successful.

Dear Transport for Wales Rail Limited,

I am requesting to you for a copy of your "Ruth" on board announcements. This will be for personal use only and will not be disclosed.

If required, my email address is [email address].

Yours faithfully,

Matthew Konopka

Freedom Of Information, Transport for Wales Rail Limited

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information

Daniel Burton left an annotation ()

To save you time waiting for Transport For Wales to reply i have uploaded them all here as they already provided me them the other month:

https://easyupload.io/1fdn5g

This is one ZIP file that contains around 600 sound files which is the full collection of the Ruth Mitchell onboard announcements from the TrainFX system on the 150 153 158 769 trains.

Freedom Of Information, Transport for Wales Rail Limited

1 Attachment

Good Afternoon Mr Konopka,

Please see attached response to your recent information request.

Kind Regards

Katy

Katy Griffin
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth a Cydymffurfio | Freedom of Information and Compliance Manager
Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales  
3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH   
 
 
Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig ac mae e'n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb ei ddarllen, copïo neu ledaenu.  
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and is confidential. If you have received this email in error, please send it back to us immediately and delete it without reading, copying or disseminating it.  
 
Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni 09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH  
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013. Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH 
 

show quoted sections