Off-Framework Usage in the Past 12 Months’

Sebastian Bastable-Aradia made this Freedom of Information request to Hywel Dda University Health Board Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Sebastian Bastable-Aradia

Dear Hywel Dda University Health Board,

Please provide me with the below details;

1. A list of the OFF-framework agencies used by the trust in the past 12 months’

2. The average length of time a long-term agency placement is left vacant before being filled by the agencies who are ON framework in the past 12 months’

3. How many long-term bookings and individual shifts have been placed through OFF-framework agencies in the past 12 months’ (Please separate individual shifts and long-term placements)

4. Average cost per hour for Band 5, 6 and 7 agency workers paid to OFF-framework agencies in the past 12 months’

5. Who in the trust has authority to approve the use of off-framework agencies (name and job title)

6. If authority to use off-framework agencies in the trust lies with a specific department i.e., temporary staffing/staffing solutions/agency bookings/NHSP or equivalents, then who in the trust has the authority to override such decision made by that department (name and job title)

Thank you,

Yours faithfully,

Sebastian Bastable-Aradia

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddia dhwyrach y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 7 Tachwedd 2023. Yn yr achos annhebygol na allwn ymateb o fewn y terfyn amser hwn, byddwn yn cyfathrebu â chi ymhellach.

Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the latest date by which you can expect to receive a response is 7 November 2023. In the unlikely event that we are unable to respond within this deadline, we will communicate with you further.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Hannah Gostling
Corporate Information Officer

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David’s Park/Parc Dewi Sant
Job’s Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Good Afternoon,
Further to our acknowledgement below, to help us process your request for information we would be grateful if you could clarify as outlined below:

• Can you clarify if you are looking for information on nursing only please?

We will be unable to proceed any further with the processing of your request until clarification is received from you.

If I can be of any further assistance please get back to me and look forward to receiving your clarification.

Hannah Gostling
Corporate Information Officer

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David’s Park/Parc Dewi Sant
Job’s Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB

show quoted sections

Sebastian Bastable-Aradia

Dear FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information),

Thank you,

This would be for Medical, Nursing and Midwifery, Psychological Therapies please,

Yours sincerely,

Sebastian Bastable-Aradia

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Prynhawn da a diolch am ddarparu'r eglurhad y gofynnir amdano isod.

O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae’n ofynnol i’r Bwrdd Iechyd roi’r wybodaeth i chi o fewn 20 diwrnod gwaith i dderbyn eglurhad (11/10/2023), felly y dyddiad newydd ar gyfer disgwyl derbyn ymateb yw 8 Tachwedd 2023.

Good afternoon and thank you for providing the clarification requested below.

Under the Freedom of Information Act 2000, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days from receipt of clarification (11/10/2023), therefore the new date by which you can expect to receive a response is by 8 November 2023.

Hannah Gostling
Corporate Information Officer

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David’s Park/Parc Dewi Sant
Job’s Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Good Afternoon,
Apologies but we require further clarification to help us process your request for information, we would be grateful if you could clarify as outlined below:

- Do you have a timescale of what defines a long term placement or long term booking as per question 2 and 3 of the request?

We will be unable to proceed any further with the processing of your request until clarification is received from you.

If I can be of any further assistance please get back to me and look forward to receiving your clarification.

Hannah Gostling
Corporate Information Officer

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David’s Park/Parc Dewi Sant
Job’s Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB

show quoted sections

Sebastian Bastable-Aradia

Dear FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information),

Thank you,

For long term placements these would be bookings for the same worker, with the same team, longer than one individual shift,

Yours sincerely,

Sebastian Bastable-Aradia

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Bore da a diolch am ddarparu'r eglurhad y gofynnir amdano isod.

O dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, mae’n ofynnol i’r Bwrdd Iechyd roi’r wybodaeth i chi o fewn 20 diwrnod gwaith i dderbyn eglurhad (16/10/2023), felly y dyddiad newydd ar gyfer disgwyl derbyn ymateb yw 13 Tachwedd 2023.

Good morning and thank you for providing the clarification requested below.

Under the Freedom of Information Act 2000, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days from receipt of clarification (16/10/2023), therefore the new date by which you can expect to receive a response is by 13 November 2023.

Hannah Gostling
Corporate Information Officer

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda
Corporate Offices
Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen
St David’s Park/Parc Dewi Sant
Job’s Well Road/Fynnon Job
Carmarthen/Caerfyrddin
Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin
SA31 3BB

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

Annwyl/Dear Sebastian

 

Amgaeaf ein hymateb i'ch cais am Rhyddid Gwybodaeth.

 

Please find attached our response to your Freedom of Information request.

 

Many Thanks,

Hannah

 

Hannah Gostling

Corporate Information Officer

 

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd lechyd Prifysgol Hywel Dda

Corporate Offices

Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth

Hafan Derwen

St David’s Park/Parc Dewi Sant

Job’s Well Road/Fynnon Job

Carmarthen/Caerfyrddin

Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin

SA31 3BB