Numbers of referrals to NMC

The request was successful.

Dear Hywel Dda University Health Board,

Please can you tell me the number of referrals to the NMC of nurses and midwives from 2018 - 2022 inclusive

Yours faithfully,

Cathryn Watters

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Cais am Wybodaeth o dan Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Diolch am eich cais diweddar am gyflenwi gwybodaeth gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.
O dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gyflenwi'r wybodaeth i chi cyn pen 20 diwrnod gwaith, felly'r dyddia dhwyrach y gallwch chi ddisgwyl derbyn ymateb yw 29 Medi 2022. Yn yr achos annhebygol na allwn ymateb o fewn y terfyn amser hwn, byddwn yn cyfathrebu â chi ymhellach.
Atodwch ddolen ar ein tudalen sy'n darparu arweiniad ar ein gweithdrefn ar gyfer rheoli ceisiadau am wybodaeth a gwmpesir o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.
Rhyddid gwybodaeth - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (gig.cymru)

Information requested under the Freedom of Information Act 2000

Thank you for your recent request for the supply of information from Hywel Dda University Health Board.

Under the Act, the Health Board is required to supply the information to you within 20 working days, therefore the latest date by which you can expect to receive a response is 29 September 2022. In the unlikely event that we are unable to respond within this deadline, we will communicate with you further.

Please find attached a link to our webpage which provides guidance on our procedure for managing requests for information that is covered under the Freedom of Information Act 2000.

Freedom of information - Hywel Dda University Health Board (nhs.wales)

Narissa
Narissa Jones
Business Administration Apprentice/Aprentis Busnes

Corporate Offices                           Swyddfeydd Corfforaethol
Ystwyth Building                             Adeilad Ystwyth
Hafan Derwen                                  Hafan Derwen
St David's Park                                Parc Dewi Sant
Jobswell Road                                 Heol Jobswell
Carmarthen                                      Caerfyrddin
                              SA31 3BB
E-Bost/E-Mail: [email address]

show quoted sections

Dear FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information),

Please can I have an update on the status of this request

Yours sincerely,

Cathryn Watters

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

Dear Cathryn

Please accept my sincere apologies for the delay in our response, I have been in liaison with the team and a response will be issued next week.

Regards
Katie

show quoted sections

FOI HywelDda (Hywel Dda UHB - Freedom of Information), Hywel Dda University Health Board

1 Attachment

Dear Cathryn

 

Please find attached our response to your Freedom of Information request,
please accept my sincere apologies for the delay in our response.

 

Regards

 

Katie Jenner

Senior Corporate Information Officer/Uwch Swyddog Gwybodaeth Corfforaethol

Hywel Dda University Health Board/Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Corporate Offices

Ystwyth Building/Adeilad Ystwyth

Hafan Derwen

St David's Park/Parc Dewi Sant

Job's Well Road/Fynnon Job

Carmarthen/Caerfyrddin

Carmarthenshire/Sir Gaerfyrddin

SA31 3BB

 

Rhif Ffôn / Telephone Number: 01267 239730 (WHTN 01825 4730)

E-bost: Email: [1][email address]

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yw enw gweithredol Bwrdd Iechyd Lleol
Hywel Dda / Hywel Dda University Health Board is the operational name of
Hywel Dda Local Health Board

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]