We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Jamie Dixon please sign in and let everyone know.

Number of roadworks 2019-2021

We're waiting for Jamie Dixon to read a recent response and update the status.

Dear Carmarthenshire Council,

Under the Freedom of Information Act, I would like to request the number of street works and road works carried out by the council for both the 2019/20 and 2020/21 financial years.

If possible, I would also like to know the longest-running works that took place in both of these periods.

Yours faithfully,
Jamie Dixon

FOIA, Carmarthenshire County Council

Diolch am eich gohebiaeth.

Os ydych yn gwneud cais am wybodaeth, bydd y cyfnodau isod yn berthnasol:

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG) a’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol 2004 (RhGA) - 20 diwrnod gwaith, oni bai bod angen eglurhad
arnom ynghylch y wybodaeth yr ydych yn gofyn amdano. 

O ganlyniad i’r sefyllfa bresennol gyda'r firws COVID-19 a'r effaith ar
rai o wasanaethau'r Cyngor, gall fod angen i flaenoriaethu ceisiadau DRhG
a RhGA, yn dibynnu ar y wybodaeth y gofynnir amdani. Ymddiheurwn am hyn.

Deddf Diogelu Data 2018 a’r GDPR (ceisiadau am ddata personol) – un mis ar
ôl derbyn y cais.

Os bydd angen eglurhad arnom ar unrhyw agwedd o’ch cais, byddwn yn
cysylltu â chi mor gynted ag y bo modd.

 

 

Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

show quoted sections

FOIA, Carmarthenshire County Council

1 Attachment

Dear Mr. Dixon,

 

I refer to your request for information, which was received on 15th
September, 2021 and has been dealt with under the Freedom of Information
Act 2000.

 

The specific information you requested was as follows:

 

I would like to request the number of street works and road works carried
out by the council for both the 2019/20 and 2020/21 financial years.

 

If possible, I would also like to know the longest-running works that took
place in both of these periods.

 

In response:

 

Road Refurb Progs for 2019-20 & 2020-21 : -

 

2019 – 20 – 147 works

 

2020 – 21 – 211 works

 

The longest actual durations for these are:-

 

QQ0032099024991 - Construction of a footpath/cyclepath

 

QQ0032023113354942 - Llangennech SUP Section 2 and 3,  Footpath and
cyclepath works

 

Roadworks involving sub-contractors on the highway network:-

 

In 2019-20 there were 66 construction schemes, in 2020-21 there were 64
construction schemes.

 

The longest running scheme is Cross Hands ELR Phase 2 and will have
spanned the whole of both of these financial years.

 

Yours sincerely

 

Julie John

Information Governance Officer/Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth

ICT & Corporate Property/ TG a Pholisi Corfforaethol

Chief Executive’s Department/Adran Y Prif Weithredwr

Carmarthenshire County Council/Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Allanol/External (01267) 224498

Mewnol/Internal: 4498

 

[1]signature_1228683212

 

 

References

Visible links

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Jamie Dixon please sign in and let everyone know.