Number of employees paid a salary of £70,000 and over, in £5,000 bands

David Williams made this Freedom of Information request to Transport for Wales Rail Limited Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Dear Transport for Wales Rail Limited,

Please disclose the number of employees paid a salary of £70,000 and over per year, in £5,000 bands, up to the highest salary.

For example:

Salary------------- Number of employees
£70,000-£74,999
£75,000-£79,999
£80,000-£84,999
..................

Yours faithfully,

David Williams

Freedom Of Information, Transport for Wales Rail Limited

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig
ac mae e’n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er
gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb
ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and
is confidential. If you have received this email in error, please send it
back to us immediately and delete it without reading, copying or
disseminating it.

Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni
09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd,
Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013.
Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf,
CF37 4TH

Freedom Of Information, Transport for Wales Rail Limited

3 Attachments

Good Afternoon,

 

Please see the attached PDF letter and CSV spreadsheet in response to your
Freedom of Information request.

 

Kind Regards,

 

Trafnidiaeth Cymru | Transport for Wales

3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH

 

show quoted sections