Number of adults with learning disabilities in the Bangor City Council catchment

The request was successful.

Dear Gwynedd Council,

I would be grateful for the most recent number of adults(over 18 years old) with a learning disabilty needs assessment resident within the 4 wards of Bangor City.

I would be grateful for the most recent number of adults with a learning disability needs assessment resident within the 4 wards of Bangor City currently being given placement/work experience at Antur Waunfawr.

I would be grateful for the most recent number of adults with a learning disability needs assessment resident within the 4 wards of Bangor City currently being given placement/work experience with Anheddau.

I would be grateful for the most recent number of adults with a learning disability needs assessment resident within the 4 wards of Bangor City currently being given placement/work experience at Cynllun, Caernarfon.

would be grateful for the most recent number of adults with a learning disability needs assessment resident within the 4 wards of Bangor City currently being given placement/work experience at Hwb Heli, Felinheli

Yours faithfully,

Gareth Parry

Rhian Wyn Powell (OEDOLION), Gwynedd Council

Good morning

 

We are writing to advise you that the time limit for responding to your
Freedom of Information request which we received on 8 December, 2022
 needs to be extended.

It is occasionally necessary to extend the 20 working day time limit for
issuing a response. In this case we must extend the time limit by
approximately 14 days.

We hope to let you have a response by 18 January, 2023. If you do not
receive a reply or further information by then, please contact us and we
will investigate the matter.

If you have any queries about this letter, please contact me.

 

Kind regards

 

Rhian Wyn Powell

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.

Rhian Wyn Powell (OEDOLION), Gwynedd Council

1 Attachment

Good morning,

 

Further to your recent Freedom of Information request regarding adults
(over 18 years old with a learning disability needs assessment resident
within the 4 wards of Bangor City.

 

Please see attached the information that you  requested:

 

 

Regards

 

 

Rhian Wyn Powell

 

 

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar
gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os
yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu
na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon
yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion
deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y
GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei
bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is
absolutely necessary.