Number and cost of hoax 999 calls from Cardiff (corrected)

Katherine Stokes made this Freedom of Information request to South Wales Fire & Rescue Service

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was partially successful.

Dear South Wales Fire Service,

I am emailing to correct the FOI email just sent, as I did not include the time frame for which I would like the data. Please refer to this request and not the former.

I would like to know:

1) The number of hoax 999 calls South Wales Fire Service received from areas in Cardiff (from January 2015 to the latest incident)

2) The number of hoax 999 calls South Wales Fire Service responded to in Cardiff (from January 2015 to the latest incident)

3) The date of these hoax calls

4) The cost of responding to these hoax calls to South Wales Fire Service

Please supply this as either xls or csv (spreadsheet) formats.

Yours faithfully,

Katherine Stokes

McNally, Heather, South Wales Fire & Rescue Service

Hi Katherine

 

I refer to your e-mail of 11^th February 2017 and write to confirm that
your request is now being progressed in accordance with the Freedom of
Information Act 2000.  In line with this legislation, it will be our aim
to respond to this request within 20 working days.  If for any reason we
are unable to progress within this timeframe we will contact you as soon
as possible.

 

In the meantime, should you have any queries, please do not hesitate to
contact us.  The best way to contact the Freedom of Information team is by
e-mail [1][email address].

Please quote reference number FOI 412_1617 on any correspondence.

 

Thanks

 

 

 

Heather

 

Heather McNally

Admin Officer

Legal Department

South Wales Fire & Rescue Service

Forest View Business Park

Llantrisant

RCT  CF72 8LX

Tel: 01443 232 084

Email: [2][email address]

 

 

- -

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

 

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]

Katherine Stokes

Dear McNally, Heather,

Thank you for your email response, dated 14th February 2017, to my FOI request.
I am writing to remind you that by law you were required to respond by the 10th March, but this hasn't happened.
I would like to know:

1) The number of hoax 999 calls South Wales Fire Service received from areas in Cardiff (from January 2015 to the latest incident)

2) The number of hoax 999 calls South Wales Fire Service responded to in Cardiff (from January 2015 to the latest incident)

3) The date of these hoax calls

4) The cost of responding to these hoax calls to South Wales Fire Service

Please supply this as either xls or csv (spreadsheet) formats.

I would appreciate the requested information as soon as possible.

Yours sincerely,

Katherine Stokes

Blackler, Natalie, South Wales Fire & Rescue Service

1 Attachment

Hi Katherine

 

Further to your email dated 11 February 2017 please find attached the
information you requested.

 

I send our sincere apologies in the timescale we have taken to respond.

 

If you need any further assistance please do not hesitate to contact me.

 

Thank you

 

Natalie  

 

Natalie Blackler

Administrative Officer

Information Management

South Wales Fire and Rescue Service

 

Telephone no: 01443 232529

E-mail: [1][email address]

 

 

- -

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Blackler, Natalie, South Wales Fire & Rescue Service

Blackler, Natalie would like to recall the message, "Our ref: 412_1617 FOI request".

- -
This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in reliance upon this information by persons or entities other than the intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error please notify the sender immediately and destroy the material whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise specifically stated. All mail sent to and from this address will be monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons other than the addressee for unsuitable content or contraventions of policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally to both and will reply in your language of choice without delay.

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

Blackler, Natalie, South Wales Fire & Rescue Service

1 Attachment

Hi Katherine

 

Further to your email dated 11 February 2017 please find attached the
information you requested.

 

I send our sincere apologies in the timescale we have taken to respond.

 

If you need any further assistance please do not hesitate to contact me.

 

Thank you

 

Natalie  

 

Natalie Blackler

Administrative Officer

Information Management

South Wales Fire and Rescue Service

 

Telephone no: 01443 232529

E-mail: [1][email address]

 

 

- -

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]