Non-domestic rates assessments

The request was successful.

Dear Cardiff Council,

Please can you provide a list of non-domestic rates assessments in your authority area in excess of £30,000 Rateable Value detailing the company name, hereditament address including postcode and Rateable Value.

Yours faithfully,

Clare White

Griffiths, Nadine, Cardiff Council

2 Attachments

Dear Clare

Please find attached a FOI response to your recent enquiry

<<RV OVER 30000 6 6.xls>> <<FS820 - Letter.doc>>

If you have any queries, please do not hesitate to contact me.

Many thanks

Nadine

Nadine Griffiths
Group Accountant/Cyfrifydd Grŵp
Corporate Services / Gwasanaethau Corfforaethol
Phone / Ffôn 029 2082 7302

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************