Non-domestic rates assessments

Clare White made this Freedom of Information request to Cardiff Council

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Dear Cardiff Council,

Please can you provide a list of non-domestic rates assessments in your authority area in excess of £30,000 Rateable Value detailing the company name, hereditament address including postcode and Rateable Value.

Yours faithfully,

Clare White

Griffiths, Nadine, Cardiff Council

2 Attachments

Dear Clare

Please find attached a FOI response to your recent enquiry

<<RV OVER 30000 6 6.xls>> <<FS820 - Letter.doc>>

If you have any queries, please do not hesitate to contact me.

Many thanks

Nadine

Nadine Griffiths
Group Accountant/Cyfrifydd Grŵp
Corporate Services / Gwasanaethau Corfforaethol
Phone / Ffôn 029 2082 7302

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************