We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Daniel Sarath please sign in and let everyone know.

Non-Blue Badge holders parking in disabled parking spots

Daniel Sarath made this Freedom of Information request to Newport City Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

We're waiting for Daniel Sarath to read recent responses and update the status.

Dear Newport City Council,

Please could you provide statistics about the number of cases you have recorded of non-Blue Badge holders parking in disabled parking spots in Council-owned car parks and the total amount of fines for these cases for 2018 and so far in 2019.

Yours faithfully,

Daniel Sarath

NCC - City Contact Centre, Newport City Council

Diolch am eich ymholiad, rydym yn ymdrechu i ymateb eich e-bost o fewn 5
diwrnod gwaith. Os yw'ch ymholiad yn brys neu os oes angen sylw arno ar
unwaith, cysylltwch â 01633 656656.

Os yw'ch ymholiad mewn perthynas â chasgliad a gollwyd, gwnewch yn siwr
eich bod yn rhoi gwybod am hyn cyn pen 24 awr trwy lenwi'r ffurflen gasglu
a gollwyd ar ein gwefan.

http://www.newport.gov.uk/en/Waste-Recyc...

Thank you for your enquiry, we endeavour to respond to emails within 5
working days. If your enquiry is urgent or requires immediate attention
please contact 01633 656656.

If your enquiry is in relation to a missed collection, please ensure you
report this within 24 hours by completing the missed collection form on
our website.
http://www.newport.gov.uk/en/Waste-Recyc...

 

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy
iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis. Ni fydd gohebu yn
Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will
respond to you according to your preference. Corresponding in Welsh will
not lead to delay.

Disclaimer/Ymwadiad

This email contains information intended for the addressee only and may be
confidential, the subject of legal or professional privilege, or be
otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please notify the sender immediately and do not disclose,
distribute or copy the email to any other party. This email and any
attached file are the property of Newport City Council.

When you email Newport City Council, you consent to the Council monitoring
and reading any such emails for the purposes of security and legislative
compliance. For the full disclaimer please access
http://www.newport.gov.uk/disclaimer.

Mae'r e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn
unig a gall fod yn gyfrinachol, yn destun ragorfraint gyfreithiol neu
broffesiynol, neu fel arall wedi’i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Os nad
chi yw derbynnydd bwriadedig y neges hon, a fyddech cystal â rhoi gwybod
i'r anfonwr ar unwaith a pheidio â datgelu, dosbarthu neu gopïo’r e-bost i
unrhyw barti arall. Mae’r e-bost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo
i Gyngor Dinas Casnewydd.

Pan fyddwch yn anfon e-bost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio
i’r Cyngor fonitro a darllen unrhyw e-byst o’r fath at ddibenion
cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth. I weld yr ymwadiad llawn ewch
i http://www.newport.gov.uk/ymwadiad

Newport City Council

Dear Sir/Madam

Thank you for your request for information about :

Non-Blue Badge holders parking in disabled parking spots

Received on 25/02/2020

This request has been formally logged in our FOI management system and has been assigned the reference REQ07927.
You should receive a reply to your request within the statutory time limit of 20 working days.

Please remember to quote the reference number REQ07927 in any future communications.

Yours sincerely,
Information Management

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will respond to you according to your preference. Corresponding in Welsh will not lead to delay.

Disclaimer/Ymwadiad

This email contains information intended for the addressee only and may be confidential, the subject of legal or professional privilege, or be otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and do not disclose, distribute or copy the email to any other party. This email and any attached file are the property of Newport City Council.

When you email Newport City Council, you consent to the Council monitoring and reading any such emails for the purposes of security and legislative compliance. For the full disclaimer please access http://www.newport.gov.uk/disclaimer.

Mae'r e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn unig a gall fod yn gyfrinachol, yn destun ragorfraint gyfreithiol neu broffesiynol, neu fel arall wedi’i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Os nad chi yw derbynnydd bwriadedig y neges hon, a fyddech cystal â rhoi gwybod i'r anfonwr ar unwaith a pheidio â datgelu, dosbarthu neu gopïo’r e-bost i unrhyw barti arall. Mae’r e-bost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo i Gyngor Dinas Casnewydd.

Pan fyddwch yn anfon e-bost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio i’r Cyngor fonitro a darllen unrhyw e-byst o’r fath at ddibenion cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth. I weld yr ymwadiad llawn ewch i http://www.newport.gov.uk/ymwadiad

NCC - City Services, Newport City Council

Prynhawn Da/Good Afternoon,

 

Thank you for your recent request for information which I have enclosed
below for ease of reference. Your request has been treated in accordance
with the Freedom of Information Act 2000 and/or the Environmental
Information Regulations 2004.

 

Your Request :  As above

 

I can confirm that we do hold the information that falls within the scope
of your request. The information regarding this request has been provided
in RED TEXT below.

 

Query;

Please could you provide statistics about the number of cases you have
recorded of non-Blue Badge holders parking in disabled parking spots in
Council-owned car parks and the total amount of fines for these cases for
2018 and so far in 2019.

 

Response;

Since the introduction of Civil Parking Enforcement on July 1^st 2019, we
have issued 1137 tickets to non-blue badge holders that have parked in
disabled parking bays. Please note, although issued, these tickets may
have later been appealed and/or cancelled, however we do not hold this
information. For further information, please contact the South Wales
Parking Group. Contact details can be found here:
[1]https://www.swpg.co.uk/EN/Home.aspx

 

I hope this provides the information you were looking for; if there is any
further information that we can provide, please submit a further request.
If you have any queries about this email or if you are unhappy with the
service you have received in relation to your request and wish to make a
complaint or request a review of our decision, please contact me.

 

If you are not content with the subsequent outcome of your complaint, you
may apply directly to the Information Commissioner for a decision.
Generally, the ICO cannot make a decision unless you have exhausted the
Councils complaints procedure. The Information Commissioner can be
contacted at: The Information Commissioners Office, Wycliffe House, Water
Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.

 

Cofion cynnes/Kind Regards

Gwasanaethau'r ddinas/City Services

 

 

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy
iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl eich dewis. Ni fydd gohebu yn
Gymraeg yn arwain at oedi.

The Council welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will
respond to you according to your preference. Corresponding in Welsh will
not lead to delay.

Disclaimer/Ymwadiad

This email contains information intended for the addressee only and may be
confidential, the subject of legal or professional privilege, or be
otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient
of this message, please notify the sender immediately and do not disclose,
distribute or copy the email to any other party. This email and any
attached file are the property of Newport City Council.

When you email Newport City Council, you consent to the Council monitoring
and reading any such emails for the purposes of security and legislative
compliance. For the full disclaimer please access
http://www.newport.gov.uk/disclaimer.

Mae'r e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth y bwriedir ar gyfer y derbynnydd yn
unig a gall fod yn gyfrinachol, yn destun ragorfraint gyfreithiol neu
broffesiynol, neu fel arall wedi’i diogelu rhag cael ei rhyddhau. Os nad
chi yw derbynnydd bwriadedig y neges hon, a fyddech cystal â rhoi gwybod
i'r anfonwr ar unwaith a pheidio â datgelu, dosbarthu neu gopïo’r e-bost i
unrhyw barti arall. Mae’r e-bost hon ac unrhyw ffeiliau atodedig yn eiddo
i Gyngor Dinas Casnewydd.

Pan fyddwch yn anfon e-bost at Gyngor Dinas Casnewydd, rydych yn cydsynio
i’r Cyngor fonitro a darllen unrhyw e-byst o’r fath at ddibenion
cydymffurfio â diogelwch ac â deddfwriaeth. I weld yr ymwadiad llawn ewch
i http://www.newport.gov.uk/ymwadiad

References

Visible links
1. https://www.swpg.co.uk/EN/Home.aspx

We don't know whether the most recent response to this request contains information or not – if you are Daniel Sarath please sign in and let everyone know.