NNDR Credits

C Pleasants made this Freedom of Information request to Cardiff Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

The request was successful.

Dear Cardiff Council,
Dear Bassetlaw District Council,

I am seeking to obtain a report under the Freedom of Information Act 2000 (c.36). Could you please reply to me with the following report attached:

Unclaimed business rate credit balances.

I am aware that Billing Authorities hold on account sums of money that are due to be returned to ratepayers and for a variety of reasons have not been repaid.

I, therefore, request a breakdown of credit balances accrued since your earliest records, for the amounts owing to all incorporated companies within your authority's billing area, including the following information:

A. The legal name of each business in respect of which non-domestic rate credit balances remain payable
B. The value of overpayment in each case which remains unclaimed
C. The years(s) in which overpayment was made
D. The hereditament address
E. The legal name of each business in respect of which non-domestic rate credit balances have been written back on to the NDR account
F. The value of write back in each case which remains unclaimed
G. The years(s) in which the write back was made (if available)
H. The hereditament address that the write back relates to

I look forward to hearing from you at your earliest convenience.

Yours faithfully,

C Pleasants

Yours faithfully,

C Pleasants

Cardiff Council

1 Attachment

Annwyl Mr Pleasants

Rydym wedi atodi ymateb i’ch cais : FOI13667.

Os ydych yn anfodlon ar ymateb y Cyngor mae gennych hawl i ofyn am
adolygiad mewnol.

Os gwnewch hyn bydd angen ei gyfeirio at y Rheolwr Gweithredol,
Llywodraethu Gwybodaeth a Risg.

Bydd angen i chi nodi’r rhesymau dros yr adolygiad a sut y credwch nad
yw’r Cyngor wedi cydymffurfio â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Dear Mr Pleasants

Please find attached a response to your request : FOI13667.

If you are dissatisfied with the Council’s response you have a right to
request an internal review.

If you request an internal review this will need to be made in writing
addressed to the Operational Manager, Information Governance & Risk.

You will need to set out the reasons for the review and how you believe
the Council has not complied with the Freedom of Information Act

Information Governance Team- Tim Llywodraethu Gwybodaeth
City of Cardiff Council - Cyngor Dinas Caerdydd
Room/Yst 357, County Hall/Neuadd y Sir
Cardiff/Caerdydd
CF10 4UW
[1][Cardiff Council request email] / [email address]

show quoted sections

Mae Cyngor Caerdydd wedi cofrestru fel Rheolwr Data dan y Rheoliad Diogelu
Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018, caiff eich gwybodaeth bersonol
ei phrosesu yn unol â’r ddeddfwriaeth hon.  Mae angen prosesu data
personol i gyflawni tasg(au) penodol er lles y cyhoedd, a nodir dan y
gyfraith.

Bydd yr holl wybodaeth a roddir yn cael ei thrin yn gyfrinachol ond gall y
Cyngor ei defnyddio neu ei datgelu i eraill os bydd hynny’n ofynnol dan y
gyfraith. Rydym yn defnyddio darparwr meddalwedd trydydd parti House on
the Hill i brosesu ceisiadau am wybodaeth.  I gael rhagor o wybodaeth ar
sut mae House on the Hill yn rheoli data personol, gallwch weld eu polisi
preifatrwydd yma https://houseonthehill.com/company/priva...

Caiff y data ei gadw’n ddiogel gan Gyngor Caerdydd am gyfnod o ddim mwy na
3 blynedd. Gallwch gysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar
[email address]

Gallwch weld rhagor o wybodaeth ar sut mae'r Cyngor yn prosesu data
personol ar ein hysbysiad Preifatrwydd:
https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymw...

Gallwch roi gwybod am unrhyw bryder drwy fynd i'r wefan ICO:
[5]https://ico.org.uk

References

Visible links
1. mailto:[Cardiff Council request email] / [email address]
2. https://houseonthehill.com/company/priva...
3. mailto:[email address]
4. https://ico.org.uk/
5. https://ico.org.uk/