Mycoplasma Pneumonia

Matthew made this Freedom of Information request to Cardiff and Vale University Health Board Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Cardiff and Vale University Health Board should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Dear Cardiff and Vale University Health Board,

Under the freedom of information act please provide me with the following information that you hold on:

1. The number of cases of Mycoplasma Pneumonia in 2023 compared to the previous years (2019 - 2023)

2. Please could you further provide a breakdown of the data by age.

3. Since December 2020, please also provide the Covid 19 vaccination status of those diagnosed with Mycoplasma Pneumonia.

4. Please also provide the information on children that were below the age of vaccine approval at time of diagnosis, and the mother had received a Covid 19 vaccine during pregnancy.

Yours faithfully,

Matthew

FOI Requests (Cardiff and Vale UHB - Information Governance), Cardiff and Vale University Health Board

Diolch i chi am gysylltu ag ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth BIP Caerdydd a'r
Fro. Mae hon yn neges a gynhyrchir yn awtomatig i gydnabod derbyn eich
neges.

Os ydych yn cyflwyno cais am wybodaeth o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth,
bydd eich cais yn cael ei brosesu yn unol รข'r Ddeddf a bydd ymateb pellach
yn cael ei gyhoeddi maes o law gan dรฎm Llywodraethu Gwybodaeth y BIP.

[1]Os yw'ch cais am fynediad at gofnodion meddygol, bydd eich cais nawr yn
cael ei brosesu gan dรฎm Mynediad at Gofnodion y BIP
([email address]).ย Bydd yr adran Mynediad at Gofnodion yn
cysylltu รข chi'n uniongyrchol i gael rhagor o wybodaeth a phrosesu eich
cais. Nid oes angen i chi gysylltu รข nhw yn y cyfamser.

ย 

โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•

ย 

Thank you for contacting Cardiff and Vale UHB Freedom of Information
enquiries. This is an automatically generated message to acknowledge
receipt of your message.

ย 

If you are submitting a request for informationย under the Freedom of
Information Act, your request will be processed in accordance with the Act
and a further response will be issued in due course by the UHBโ€™s
Information Governance team.

ย 

If your request is for access to medical records, your request will now be
processed by the UHBโ€™s AccessToRecords team
([2][email address]). AccessToRecords will contact you
directly to obtain further information and process your request. You
doย notย need to contact them in the meantime.

Confidentiality

Privacy Notice: The Cardiff and Vale UHB Privacy Notice can be accessed on
our website ([3]http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.u...)

This message is strictly confidential and intended for the person or
organisation to whom it is addressed. If you are not the intended
recipient of the message then please notify the sender immediately. Any of
the statements or comments made above should be regarded as personal and
not necessarily those of Cardiff & Vale University Health Board, any
constituent part or connected body. Email communication is subject to
monitoring; for further information
[4]http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/864/pa...

Hysbysiad preifatrwydd: Gellir gweld hysbysiad preifatrwydd Bwrdd Iechyd
Prifysgol Caerdydd aโ€™r Fro ar ein gwefan:
([5]http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.u...)

Mae'r neges hon yn gyfrinachol. Os nad chi yw'r derbynnydd y bwriedid y
neges ar ei gyfer, byddwch mor garedig รข rhoi gwybod i'r anfonydd yn
ddi-oed. Dylid ystyried unrhyw ddatganiadau neu sylwadau a wneir uchod yn
rhai personol, ac nid o angenrhaid yn rhai o eiddo Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd aโ€™r Fro, nac unrhyw ran gyfansoddol ohoni na chorff cysylltiedig.
Mae cyfathrebu drwy e-bost yn amodol l fonitro; am fwy o wybodaeth.
[6]http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/864/cy...

Freedom of Information

Please be aware that, under the terms of the Freedom of Information Act
2000, Cardiff and Vale University Health Board may be required to make
public the content of any emails or correspondence received. For further
information on Freedom of Information, please refer to the Cardiff and
Vale UHB website
[7]http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.u...

Cofiwch fod yn ymwybodol ei bod yn bosibl y bydd disgwyl i Bwrdd Iechyd
Prifysgol Caerdydd aโ€™r Fro roi cyhoeddusrwydd i gynnwys unrhyw ebost neu
ohebiaeth a dderbynnir, yn unol ag amodau'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth
2000. I gael mwy o wybodaeth am Ryddid Gwybodaeth, cofiwch gyfeirio at
wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd aโ€™r Fro
[8]http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/864/cy...

โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•

โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•โ•

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.u...
4. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/864/pa...
5. http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.u...
6. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/864/pa...
7. http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.u...
8. http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/864/cy...

FOI Requests (Cardiff and Vale UHB - Information Governance), Cardiff and Vale University Health Board

Dear Matthew,

I am writing in response to your email below requesting information from Cardiff and Vale University Health Board (the UHB) under the Freedom of Information Act 2000.

The Freedom of Information Act 2000 gives individuals the right to access official information. The Act allows the right to request any recorded information held by a public authority, such as Cardiff and Vale UHB. A request can be made for any information it is thought a public authority may hold. The right only covers recorded information which includes information held on computers, in emails and in printed or handwritten documents as well as images, video and audio recordings.

A request can take the form of a question, rather than a request for specific documents, but an authority does not have to answer your question if this would mean creating new information or giving an opinion or judgement that is not already recorded.

As you are making a request under the Freedom of Information Act the UHB will consider your request in accordance with the Act and in line with the appropriate guidance issued by the Information Commissioner as detailed below.

The UHB will:

รขโ‚ฌยข identify which questions amount to requests for information held on record;

รขโ‚ฌยข be ready to offer advice and assistance that is reasonable in the circumstances; and

รขโ‚ฌยข provide a response in line with the requirements of the legislation.

I would now like to confirm that your request has been forwarded to the relevant department to action. A further response will be issued in due course.

As your request is being dealt with under Freedom of Information, there is a deadline of 20 working days for a response to be issued.

Yours sincerely,

Guillaume Bigsby
Information Governance
Cardiff and Vale University Health Board
02920 744870

show quoted sections

FOI Requests (Cardiff and Vale UHB - Information Governance), Cardiff and Vale University Health Board

1 Attachment

Dear Matthew,

I am writing further to your email below requesting information from Cardiff and Vale University Health Board (the UHB) under the Freedom of Information Act 2000.

I can now confirm that the UHB has completed a search of its records and has established it does hold information falling within the confines of your request and is in a position to respond to your request. Please see attached above the information that can be disclosed which I trust is sufficient for your purposes.

If you are unhappy with the service you have received in relation to your request and wish to make a complaint or request an Internal Review of our decision, please let us know and we will refer your request to the UHBรขโ‚ฌโ„ขs Head of Risk and Regulation.

If you are not content with the outcome of any complaint, you may apply directly to the Information Commissioner for a decision. Generally, the Information Commissionerรขโ‚ฌโ„ขs Office (ICO) cannot make a decision unless you have exhausted the complaints procedure provided by the UHB. Contact details for the ICO can be found here: https://ico.org.uk/about-the-ico/who-we-...

Should you have any queries or need clarification on any aspect of this response, please do not hesitate to contact me directly by responding to this email.

Yours sincerely,

Guillaume Bigsby
Information Governance
Cardiff and Vale University Health Board
02920 744870

show quoted sections

Dear FOI Requests (Cardiff and Vale UHB - Information Governance),

Please can you confirm why you have not included the years 2021 and 2022 in your response?

Yours sincerely,

Matthew

FOI Requests (Cardiff and Vale UHB - Information Governance), Cardiff and Vale University Health Board

Dear Matthew,

Thank you for your email.

I have contacted the relevant service with your query. I will inform you once I have heard back with their response.

Kind regards,

Guillaume

show quoted sections

FOI Requests (Cardiff and Vale UHB - Information Governance), Cardiff and Vale University Health Board

Dear Matthew,

I can confirm that there was no activity during the specified years, that is to say, there are no records in that period coded with the particular diagnosis.

I hope this helps answer your query. Please let me know if you have any further concerns.

Kind regards,

Guillaume

show quoted sections