Motor Home Parking

The request was successful.

Dear Gwynedd Council, is there any progress regarding the council providing parking or Aires in Gwynedd ?

Yours faithfully,
GK Jones

Rhyddid Gwybodaeth, Gwynedd Council

Good morning,

Please follow the below link which provides the Information requested:

https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Reside...

Kind regards

Lisa Marie Williams
Cymhorthydd Cefnogol/Support Assistant
Cefnogaeth Gorfforaethol/Corporate Support

-----Neges Wreiddiol/Original Message-----
Oddi wrth: G K Jones <[FOI #925618 email]>
Anfonwyd: Dydd Gwener, 2 Rhagfyr 2022 09:01
At: Rhyddid Gwybodaeth <[email address].cymru>
Pwnc: Freedom of Information request - Motor Home Parking

Dear Gwynedd Council, is there any progress regarding the council providing parking or Aires in Gwynedd ?

Yours faithfully,
GK Jones

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #925618 email]

Is [Gwynedd Council request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Gwynedd Council? If so, please contact us using this form:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

For more detailed guidance on safely disclosing information, read the latest advice from the ICO:
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...
https://gwynedd.urlsand.com/?u=https%3A%...

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

--

Gwiriwyd yr e-bost hwn gan Libraesva ESG ar rhan Cyngor Gwynedd.

This message has been checked by Libraesva ESG on behalf of Gwynedd Council.

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/D...

https://gwynedd02.esvacloud.com/action/D...

-------------------------------------------------------------
Mae'r e-bost hwn ac unrhyw atodiad iddo yn gyfrinachol ac fe'i bwriedir ar gyfer y sawl a enwir arno yn unig. Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig. Os yw wedi eich cyrraedd trwy gamgymeriad ni ellwch ei gopio, ei ddosbarthu na'i ddangos i unrhyw un arall a dylech gysylltu â'r anfonwr ar unwaith.
Mae unrhyw gynnwys nad yw'n ymwneud â busnes swyddogol y corff sy'n anfon yr e-bost yn bersonol i'r awdur.

Gall cynnwys yr e-bost hwn gael ei ddatgelu yn unol â gofynion deddfwriaeth mewn perthynas â prosesu a rheoli data, sydd yn cynnwys y GDPR, Deddf Diogelu Data 2018 a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

show quoted sections

Arbedwch bapur, ynni ac arian - Peidiwch argraffu'r neges yma oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol.
Save paper, energy and money - Do not print this message unless it is absolutely necessary.