Mental health crisis services for children and young people in Wales

Digital Health and Care Wales did not have the information requested.

Dear Digital Health and Care Wales,

Please can you provide a list, including contact details, of all current mental health crisis services for children and young people (up to 25 years) in Wales.

Yours faithfully,

Claire Fraser

Yours faithfully,

Claire Fraser

NWISFOI, Digital Health and Care Wales

Thank you for your email which has been received by the NHS Wales
Informatics Service.

This email is an acknowledgement of your request. Your request will be
answered as soon as possible.

Please do not reply to this email.

Information Governance | Llywodraethu Gwybodaeth
NHS Wales Informatics Service | Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru

DHCW Freedom of Information Request, Digital Health and Care Wales

[1]TextDescription automatically generated

 

Thank you for your message, which has been received by Digital Health and
Care Wales. This is an acknowledgement of your request.

Your email will be answered as soon as possible or at least within twenty
working days.

Please do not reply to this email.

Information Governance
Digital Health and Care Wales

---------------------------------------

Diolch am eich neges – mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru wedi ei derbyn.
Dyma gydnabyddiaeth o’ch cais.

Byddwch yn derbyn ateb i’ch neges e-bost cyn gynted â phosibl, neu o leiaf
o fewn ugain diwrnod gwaith.

Peidiwch ag ateb y neges e-bost hon.

Llywodraethu Gwybodaeth
Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yng Nghymraeg. Byddwn yn ateb y fath
ohebiaeth yng Nghymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at oedi.

 

We welcome receiving correspondence in Welsh. We will reply to such
correspondence in Welsh and this will not lead to a delay.

References

Visible links

Digital Health and Care Wales

1 Attachment

**** PEIDIWCH AG YMATEB YN UNIONGYRCHOL i'r neges e-bost hon ****
Fe'i hanfonwyd o gyfrif na chaiff ei fonitro, ac ni chaiff ymatebion
uniongyrchol eu darllen
I ymateb i'r neges e-bost hon, gwnewch hynny trwy'r [1]ddolen hon YN UNIG
**** Please DO NOT REPLY DIRECTLY to this email ****
It has been sent from an unmonitored account and direct replies are not
read
To reply to this email please do so ONLY via this [2]contact link

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Dear Claire,

Please find attached our response to your request for information.

Kind regards,

Marcus Sandberg
Uwch Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth| Senior Information Governance
Officer
Llywodraethu Gwybodaeth | Information Governance
Iechyd a Gofal Digidol Cymru | Digital Health and Care Wales

[3]Gweld galwad / View call (4094829) (angen mynediad at y rhwydwaith a
mewngofnodi / requires network and login access)
[4]Gweld cynnydd yr alwad hon / View progress of this call (angen mynediad
at y rhwydwaith / requires network access)

Anfonwyd y neges e-bost gan / Email sent by: ID:4167 19/01/2023 16:13

References

Visible links
1. mailto:[email address]?subject=ActionPoint reply - Call [4094829]-[6719E1D5CBD57DDB6FB488EEE5D81A35]&cc=[email address]
2. mailto:[email address]?subject=ActionPoint reply - Call [4094829]-[6719E1D5CBD57DDB6FB488EEE5D81A35]&cc=[email address]
3. https://actionpoint.cymru.nhs.uk/callVie...
4. https://actionpoint.cymru.nhs.uk/caller/...