Meirion Davies employment with S4C

Prys ap Sion made this Freedom of Information request to Channel Four Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Waiting for an internal review by Channel Four Wales of their handling of this request.

Annwyl Sianel Pedwar Cymru

Gai wybod

1) Ers faint mae Meirion Davies wedi ei cyflogi gan S4C

2) Rhestr o'r teitl/swydd (mewn trefn blynyddol) mae Meirion Davies wedi cael ers ymuno gyda S4C

3) Cyflog blynyddol pob teitl/swydd mae wedi cael

4) Nodi pa teitl/swydd NAD oedd wedi hysbysebu yn allanol

Yn gywir

Prys ap Sion

Dear Channel Four Wales,

Please let me know

1)Since when has Meirion Davies been employed by S4C

2)What titles/positions (In date order) that Meirion Davies has been employed as, while at S4C.

3)The annual salary of each title/position he has had

4)A note of every title/position that has NOT been advertised externally

Yours faithfully,

Prys ap Sion

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ysgrifennaf atoch i gydnabod derbyn eich e-bost isod ar 19 Mehefin 2011.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 15 Gorffenaf 2011 yn yr achos yma.

Fodd bynnag, mae'r Ddeddf yn caniatáu i ni ymestyn yr amser i ymateb mewn rhai amgylchiadau, os oes angen eglurhad pellach o'r cais, er enghraifft, neu am resymau eraill yn unol â'r Ddeddf.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Annwyl Phil Williams,

Ynglyn - Meirion Davies - employment with S4C

Dywedais yn dy lythyr ar y 22ain o Fehefin 2011

"O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 15 Gorffenaf 2011 yn yr achos yma.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams"

Nid wyt wedi cadw at dy air ar ran S4C, gan nad oedd ymateb ar y safle yma borema!

Pa reswm sydd gan ti am beidio gweud dy ddyletswydd yn ol y deddf?

Pa dyddiad fydd fy nhgwestiwn yn cael ateb?

Yn Gywir

Prys ap Sion Hughes
18/07/2011