Meirion Davies - Accountability

Prys ap Sion made this Freedom of Information request to Channel Four Wales

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Waiting for an internal review by Channel Four Wales of their handling of this request.

Annwyl Sianel Pedwar Cymru

1)Gallwch egluro safle Meirion Davies oddifewn strwythyr S4C
2)Pwy sydd yn cyflwyno adroddiadau/atebol i Meirion Davies?
3)At pwy mae Meirion Davies yn cyflwyno adroddiadau/ atebol?

Yn gywir

Prys ap Sion

Dear Channel Four Wales,

1) Please explain Meirion Davies’ current position in S4C’s hierarchy
2)Who reports/is accountable to Meirion Davies?
3)To who does Meirion Davies report / is accountable?

Yours faithfully,

Prys ap Sion

Angharad Williams,

Annwyl Prys ap Sion

Ysgrifennaf atoch i gydnabod derbyn eich e-bost isod ar 19 Mehefin 2011.

O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 15 Gorffenaf 2011 yn yr achos yma.

Fodd bynnag, mae'r Ddeddf yn caniatáu i ni ymestyn yr amser i ymateb mewn rhai amgylchiadau, os oes angen eglurhad pellach o'r cais, er enghraifft, neu am resymau eraill yn unol â'r Ddeddf.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams

show quoted sections

Annwyl Phil Williams,

Ynglyn – Meirion Davies - Accountablility

Dywedais yn dy lythyr ar y 22ain o Fehefin 2011

"O dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y 'Deddf') mae gan S4C ddyletswydd i ymateb i'ch cais yn brydlon ac o fewn 20 diwrnod o dderbyn y cais, sef 15 Gorffenaf 2011 yn yr achos yma.

Byddaf mewn cysylltiad o fewn yr amser penodedig ar ôl i mi ystyried eich cais.

Yn gywir

Phil Williams"

Nid wyt wedi cadw at dy air ar ran S4C, gan nad oedd ymateb ar y safle yma borema!

Pa reswm sydd gan ti am beidio gweud dy ddyletswydd yn ol y deddf?

Pa dyddiad fydd fy nhgwestiwn yn cael ateb?

Yn Gywir

Prys ap Sion Hughes
18/07/2011