looked after children

The request was partially successful.

Dear Sir or Madam,

Under the freedom of information act I would like to know numerical
statistics in order by year during the period of 1998 to 2008 (or
as far back as you can go without charging me) for the following;

1) how many children were taken into local authority care on
interim care orders and emergency protection orders under the
catagory of emotional harm during the above period ? i do not wish
you to include any children for any other catagories of harm/abuse.

2)Out of these children who were taken into care for emotional harm
how many of them were specifically for domestic violence between
their parents? again i do not wish you to include children who had
violence directed at them as that would fall into a different
catagory being physical abuse.

3)Out of these children who were put into care for domestic
violence how many were returned to family or extended family ?

4)Out of these how many children were put on full care orders?

5)of the children put on full care orders how many were adopted
during these periods.

Yours faithfully,

Angela Wileman

Cardiff Council

Dear Ms Wileman

Thank you for your Freedom of Information request.

Details have been forwarded to the Freedom of Information Officer within
the relevant department who will be dealing with your request and will
contact you in due course.

If you have any further queries, please do not hesitate to contact us.

Sincerely,

Rory Williams

C2C Records Officer
Connect to Cardiff
Cardiff County Council
County Hall
Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4UW

email [1][email address]

Annwyl Ms Wileman,

Diolch am eich cais Rhyddid Gwybodaeth.

Mae’r manylion wedi cael eu danfon at y Swyddogion Rhyddid Gwybodaeth yn
yr adran berthnasol. Byddent yn delio gyda’ch cais a byddent yn cysylltu
â chi yn fuan.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad bellach, cysylltwch â fi os gwelwch yn
dda.

Yn gywir,

Rory Williams

Cysylltu â Chaerdydd
Cyngor Caerdydd

e-bost: [2][email address]

show quoted sections

Jennings, Joanne, Cardiff Council

1 Attachment

Please see attached FOI as requested.

Thanks

Joanne

Joanne Jennings
Children's Services/Gwasanaethau Plant
Room 325, County Hall/Ystafell 325, Neuadd y Sir
Tel/ffon: 20873861

Fax/Ffacs:20873804

Email/Ebost:[email address]

show quoted sections

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************